Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Kinderen van de Westzanerdijk en de Ringweg. Aehter de ramen: Betje en Geertje Kolvers. Staande, van links naar reehts: Maartje Hoebeke, Annie de Graaf, voor haar Immetje Plekker, vervolgens Clasien Kolhorn, Aplonia Hoebeke, Ko Kolvers, Jan Kolvers, Alie Prins, Bep Koster en Nel van Leeuwen. Voorste rij: Rikus van Vliet, Aart de Boer, Piet Heij, Dirk Bleeker en Arie van den Bos.

50. Een stukje van de Westzanerdijk, zes houten huizen in de nabijheid van de spoorwegovergang, in de volksmond "de spoorlijnen" genoemd. Aan de overkant van de dijk stonden op deze plaats benedendijks ook enige panden. Dit alles is verdwenen to en moest worden begonnen met de bouw van de Gerrit Haremakersluis. De blinden voor de ramen van de huizen zouden er op kunnen duiden dat zij al onbewoond waren.

51. Dit is de Gerrit Haremakersluis, enige jaren voor de oorlog gereedgekomen als vervanger van de Jaap Haversluis. De sluis was er nog toen in 1978 deze tekst werd getikt, maar ingevolge de werkzaamheden vom de Hemspoortunnel werd aan beide kanten het water gedempt. Achter de sluis de Schiethaven met remmingen, een gebied van houthandel William Pont. Op de kade stonden de houtstapels. Op een deel van deze later gedempte haven kwam de Aris van Broekweg. Op de achtergrond enig geboomte, dat rond de boerderij stond waarin Jan Hoeve woonde, aan de Ringweg, die ter plaatse is verdwenen, ook al door het werk ten behoeve van de tunnel.

52. Een foto die in meer dan een opzicht is te gebruiken. In de eerste plaats om duidelijk te maken hoe druk het kon zijn voor de spoorwegovergang aan de Westzanerdijk als "ZFC" een thuiswedstrijd speelde. Maar oak am aan te duiden dat er daar heel wat is veranderd. De Provincialeweg is in aanleg, links en oak rechts, te zien door de aanwezigheid van zand. De panden in het midden ap de achtergrond staan er nag altijd, maar het huis op de voorgrond, links, en het grauw-witte kaaspakhuis zijn weg, evenals de gehele bebouwing die rechts staat. De Jaap Haversluis was nag in gebruik.

53. Indertijd is uit de Scandinavische landen hout met zeilschepen aangevoerd. Dit is er een van, een tweemaster, die in 1915 afmeerde. Met de bebouwing van het terrein, dat later bekend werd als het Havenkwartier (ook de naam Rode Dorp is wel eens genoemd, in verband met de rode dakpannen), moest nog worden begonnen. Wat er stond waren een cafe, of waren het er twee? , een winkel en een gebouw dat men .Jiet bonkieshuis" noemde, een pand waarin de werkzaamheden onder de havenarbeiders werden verdeeld. De weg langs de haven diende als verbinding met Amsterdam. Aan het einde, op de hoek bij het Noordzeekanaal, lag een trekpont.

54. Toen stoomschepen met hout uit de Scandinavische landen in de haven van Zaandam werden gelost (allemaal handwerk, met gebruik van de winch), had Jan Schoonenberg zijn woonruimte annex brandstoffenhandel aan boord van een Friese praam. Die was eerder met 52.000 stenen aangekomen; de vader van Jan kocht dat schip. Het vaartuig lag in de haven bij wat later de Provincialeweg werd, toen zoon Jan en zijn vrouw erop woonden. Tegen de achtergrond van een houtboot staan hier: mevrouw Ch, Schoonenberg-Berg, de vrouw van Jan, moeder G. Schoonenberg-Prins, Jan van Jan, Kees Blaauw en Jan zelf. Later is het gezin naar een cafe aan de Havenstraat gegaan.

55. Hout inpakken, schepen waarin vorkheftrucks rondrijden; het gaat vandaag wei even anders dan toen. In deze tijd komt het meer dan eens voor dat een boot in een dag leeg is. Het kon vroeger, vooral a1s de weersomstandigheden sleeht waren, heel lang duren. De foto toont hoe het indertijd ging: hout met behulp van een winch uit het mim (waarin mannen de pakken hout maakten) en hout dat werd uitgevlakt op de dekschuiten. 't Hoeft nu allemaa1 niet meer. De mannen die hier aan het werk zijn zijn, van links naar rechts: C. Kuijt, P. Bakker, W. Spits, K. de Boer, R. Baarda, P. van der Haven en D. de Waard. Aan boord staat Broer de Vries.

56. Dit was de plek waar men, komende van of gaande naar Amsterdam, het Noordzeekanaal kon kruisen. Met een pont die aan een staalkabel voer, een kabel, die moest worden opgedraaid om de pontman en de meevarende mannen gelegenheid te geven aan houten klossen te trekken. Wie haast had, had geen leven in die tijd. Het overvaren was afhankelijk van het moment waarop er geen boten langs kwamen of dit op korte termijn zou gebeuren. Men begon met een pontveer, later werden het er twee. En daarna, dat was in 1932, was de Provincialeweg gereed, hetgeen tot gevolg had dat naast de Hembrug een stoompont in de vaart kwam, een bezienswaardigheid. Het grote schip is de "Meliskerke".

->--

~

--

- _::r"

57. Reehts op deze foto is een aantal houten huizen te zien, dat lang geleden gezamenlijk bekend was als "De Uitkomst". "De Uitkomst" was te bereiken via de Westzanerdijk, de Adriaan Roggestraat en dan linksaf de Ringweg op, naar het begin van de Gerrit Bolkade. Die Gerrit Bolkade ligt op de foto van links naar reehts in het midden, tegen de balkenhaven op. Hier is vooral in de laatste tijd (en dan nemen we 1978 als norm) veel veranderd in verband met de aanleg van het Hemspoortunnel-trace, Trouwens, eerder was er ook al wat gaande door de uitbreidingen van Bruynzeel, ten gevolge waarvan die balkenhaven verdween. Ver op de aehtergrond zijn de twee schoorsteenpijpen van "De Twee Gebroeders" te zien.

t

,

58. Op de Wagen zit Maas, melkhandelaar te Westzaan, die het overgrote deel van zijn klanten te Zaandam had. Een nag bekender figuur was zijn vrouw Betje, een vriendelijke en zeer hard werkende vrouw, die altijd aan het werk schijnt te zijn geweest. Maas staat voor het kaaspakhuis "De Laars" van Keg. Ret stond ten oosten van het BP-station aan de Provincialeweg. Benedendijks was de houthandel van Karskens gevestigd. De houten kar waarmee werknemer Guus Evenblij hout naar de klanten bracht, staat bij het aanplakbord. Guus heeft heel wat gesjouwd en geduwd in zijn leven. Op het aanplakbord zitten drie biljetten; een ervan duidt op een automobieltentoonstelling in het RAIgebouw te Amsterdam.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek