Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Huisman, de sluiswachter van de Jaap Haversluis aan de Hogendijk. Links staat het houten kaaspakhuis van de heren Keg, dat in de voorgevel een afbeelding van een laars had. Op de vorige foto is dat te zien. Op de achtergrond het eertijds druk bevaren water, waarop vele lege en met hout geladen vletten en dekschuiten zijn gekomen en gegaan. Tijdens de staking van 1929, de houtwerkersstaking, was die kleine, smalle sluis een druk bezocht punt, omdat hier de werkwilligen moesten passeren als zij hun schuiten boomden. Omdat zij veelal lang in of voor de sluis moesten wachten, was er voldoende gelegenheid van de kant van de stakers om een en ander mondeling kwijt te raken. En dat waren geen woorden van welkom.

60. Deze foto is in 1928 genomen voor het cafe van Jan Groot aan de Hogendijk, dat sedert een aantal jaren van de aardbodem is verdwenen. In de deuropening staat mevrouw J.B. Groot-van den Bas, de echtgenote van Jan. De kinderen zijn, van links naar rechts: Kees Koene, Kees de Wind, Frieda Groot, Lena Buys, haar zuster Bep Buys en Jansje Jongejans. Het cafe bestond al in 1890 toen Cor Groot, de vader van Jan, er eigenaar van was.

61. Kinderen uit de Sophiabuurt en omgeving. Te beginnen links: Bep Jacobs, Jo de Wit, Wim Bos, Jan Jongejans, Bal Bunders, Ab Bos, Jo Buhrs, Rie van Fucht, Annie Buntsma, Bep Kop (achter), meisje Molenaar (voor haar), Gre Schouten, Gre Kop, Tine de Grand, Cok van Fucht en half te zien een meisje Buhrs. Dan de kleinere kinderen: Jansje Jongejans, Gre Koene, Wim Bunders, Floor Koene, die een zwarte strik draagt, Jaap Buhrs en dan nog twee meisjes rechts: Jeanne Bakker en Bets Buys. Beneden: Kees de Grand, Kees Koene, Jan Kop en Rink van Fucht. Half te zien een jongen Bartels.

62. De Hogendijk ter hoogte van de Jasykoffstraat met op de achtergrond de woning van de familie Roos met daarachter, niet te zien, het pand waarin de brandstoffen lagen opgeslagen. Vooraan staat vader Gerrit Roos trots bij zijn T-Ford. Volgens de familie de eerste auto die in Zaandam voor vervoer van brandstoffen werd gebruikt. Bij de achterkant van de wagen staan de zoons Dirk en Siem Roos.

63. De houtwerkersstaking in 1929, die een half jaar heeft geduurd, was voor de kinderen van de stakers over het algemeen een vrij goede tijd. Er was landelijk zoveel medeleven met de mannen die het werk hadden neergelegd, omdat de lonen toch eens omhoog moesten, dat tal van initiatieven ontstonden, om kinderen, maar ook mannen en vrouwen, te plezieren. Kinderen werden zelfs vakanties aangeboden en dagjes uit met bussen. Hier staan twee van die bussen, van de "MEA", gereed voor het vertrek in de Czarinastraat. Rechts staat chauffeur Willem Schermer en links staat zijn collega Kees Besse.

64. Hier, rechts, ligt de William Pontbrug. In het midden een cafe van Gregardus (Gam) Kop, dat later, maar toen was het cafe opgeheven, woonhuis werd voor schipper De Vries. Op het bord op de achtergevel staat: "Gedistilleerd per maat, per flesch. Likeur, Wijn, Limonade." Op de achtergrond, rechts, nauwelijks te zien door de schaduwrijke boom, stond het pand van de Noord-Brabantsche Schoenhandel, tussen Lage Horn en Hogendijk in.

65. Zelfs de eigenaar van de foto (ik ben de man die de foto van hem leende) heeft indertijd vrij langdurig moeten kijken waar die foto is genom en. Er zijn in de loop van de jaren zeer veel fete's van het Krimp gemaakt en dit is er een van. Geheellinks (en dat was voor de eigenaar een herkenningspunt) is een deel van de stenen en ijzeren omrastering van het Czaar Peterhuis te zien. In de vermoedelijk ook toen al zeer drabbige sloot, die heel, heel lang geleden tot Wormerveer toe kon worden bevaren, ligt een schuit met pleevaatjes, waarvan er in Zaandam elke week duizenden zijn uitgezet en gehaald, op wagens en in schuiten. Er is veel veranderd op 't Krimp.

66. Toen een groot deel van de Zaandamse bevolking, in elk geval op weekdagen, op klompen liep was de zaak van Piet van Houten aan de Hogendijk voor vele jonge en oudere mensen het aangewezen adres. Piet had klompen in aile maten, Blanke klompen, gele klompen, ook wat men noemde "trippies" en lage klompen met een leertje op de plaats van de kap. Het pand waarin hij en zijn echtgenote hun handel dreven, ook tabaksartikelen, staat er nog altijd. De foto toont hem met naast zich zijn vrouw, die met haar meisjesnaam Zomerdijk heette, en zijn dochter Annie.

67. Zo was de Hogendijk in 1890 toen het water, de havenkom van Zaandam, nog moest worden gedempt. De tjalk op de voorgrond, die nu dwars in de Nicolaasstraat lOU liggen, was van Jan de Jager en had balen rijst in. Het hoogste huis in de rij is (en dan hebben we het over 1978) van huisarts Bax. In het pand ernaast, reehts, is nu een wijnhandel. Geheel links de societeit, In het pand met het trapgeveltje was bakkerij Noomen gevestigd. Reehts daarvan het perceel waarin eertijds een filiaal van Bensdorp was en waarin nu de winkel van de firma Ceulen is. Nog meer naar rechts de winkel van Stuster, later een groentezaak en nog later de muziekhandel van Jan Eshuijs.

68. De paarden voor de spuit van kring 7, die gestationeerd was aan de Czaar Peterstraat, duiden op de ouderdom van de foto. De paarden waren van Jan de Boer en stonden, v1ak bij, in diens stalhouderij. Commandant was Nieuwenhuizen. Tot de 1eden van het korps die op de foto staan, behoorden:

C1uwen, K1eberg, K1eij, Me1ief, Overtoom, Thesing, Wagenaar, Mooij, Boerendans, Bosman en Root. Wat de bebouwing in de naaste omgeving betreft is er nagenoeg niets veranderd. De foto is omstreeks 1920 gemaakt.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek