Zaandam in oude ansichten deel 3

Zaandam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2573-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

79. Er was veel politievertoon in 1929, nadat de staking in de haven en in de houtverwerkende bedrijven was uitgebroken. De staking duurde precies een half jaar. Op het plein achter het politiebureau zijn de veldwachters op de foto gegaan. Met de inspecteur Giard van de gemeentepolitie van Zaandam, die links zit, in gezelschap van zijn commissaris Van der Laan en de eveneens Zaandamse majoor De Boer van de rijksveldwachtbrigade Zaandam. Tot de rijksveldwachters die op de foto zijn gegaan behoren, staande: Van Es en De Hart (Zaandam), Kosters (Zaandijk), De Beurs (Westzaan), Molenmaker (Assendelft) en Schouten (Oostzaan). Het is in die dagen weI eens spannend geweest, maar veldslagen zijn niet ontstaan.

80. De kinderen en de fotograaf kwamen in de Vinkenstraat bijeen, de woonstraat van vrijwel de meeste van die kinderen. Achteraan onder anderen: Marie de Maar, Jan Smit, Theo Kousbroek, Gerard Harsveld, Gerrit Buijs, Henk Poen en Klaas Smit. Dan, terug naar de veelheid van kindergezichten: Arie en Bep Buijs, Dirk en Jan Dresselhuizen, Annie Last, Jo Kousbroek, Ies en Engelien Drukker, Cor Smit en zeer vaag Trijntje Smit. Een foto van 1920.

81. Op een na zijn alle dames en heren bekend die indertijd, als leden van Bischoff N.V., op de foto gingen voor of na het opvoeren van een revue. Bovenaan staan, van links naar rechts: Annie van OerIe, Annie van der Linden, een onbekende jongedame, Aad van der Kraan, Do de Bruijn, Phi11ipina Grimbergen, Emmy de Graaf, Miep Praat en Joop Doeve. De drie wier gezichten in 't hoekje nauwelijks zijn te zien, zijn: Agaath Kalkman, Lenie Lange en George Grein. Tweede rij: Maria van Wensveen, Antoon Grimbergen, Annie Slop, Frits Wickenhagen (de vier jongedames komen direct), Karel Sturk en Gerard Wilkens. Het rijtje van vier: Suze Happe (met bril), Maartje van Dijk, Aafje de Boer en Lena Scheepbouwer. Beneden: Toos Teelen, Annie Dekker, Tine de Grand, Annie Blank, Tini Tambach en Annie Stange. Rechts van Annie Stange is Gerard de Leeuw te zien.

82. Gezagsdragers van de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Zaandam kwamen samen op 31 mei 1890, omdat een van hen, de heer S. de Vries, naar de Verenigde Staten vertrok. En dit waren de heren die bij dit afscheid aanwezig waren, met rechts (staande, armen over e1kaar) de man om wie het ging. De zes op de bovenste rij zijn, van links naar rechts: K. Kan Dzn., K. van Rijsse, J. Windhouwer, C. Kakes, C. Kee en K. Berghouwer. Tweede rij: C. Busch, G. Pos, J. van Delft, H. Dekker, C. Holstvoogd, P. Verdam, J. Beudeker en S. de Vries. Zittend: G. Baas, C. de Vries, dominee M.J. van der Hoogt, G. Kraaij en S. Pos.

83. Je kon in die tijd een auto zonder bezwaar dwars op de Gedempte Gracht zetten, om voor een fotograaf te poseren. Kees Dood, die toen chauffeur was bij bier- en limonadehandel Buijs aan de Hogendijk, stapte uit en poseerde. Zijn bijrijder Klaas Wiepjes bleef in de kabine, hetgeen ertoe heeft geleid dat hij minder duidelijk is te zien. Op de achtergrond de school voor christelijk onderwijs met ernaast, links, de synagoge.

84. Dit is een oude foto. Er staan twee politiemannen op, links, die een helm dragen. Een foto uit de vorige eeuw, dat is wel zeker. Waar was dit? De winkel op de hoek was van C. Abbeste, Hij verkocht vele artikelen en blijkens een bord op de zijgevel ook wijnen. Ret was de hoek van de Dam en de Damstraat. Links heeft later het "Maastrichtsche Bierhuis" gestaan, maar dat was na de brand in 1911, die zes slachtoffers maakte en die vrijwel aile percelen op de foto in een ru ine veranderde. Ter verduidelijking nog even dit: wie bij de winkel van Abbeste naar rechts ging (op de foto althans) kwam bij cafe "Suisse", later Gemeentewerken.

85. Zo ging dat toen: de brug omhoog, om de schepen door te laten en (als het tegenzat) veellater de brug neer, om de lopers en de fietsers en de enkele automobilist te gerieven. De brug over de kolk van de Wilhelminasluis, een oud geval, smal, krammenakkig, maar in het centrum de enige mogelijkheid om de Zaan over te komen, afgezien dan van het veer bij het Ruyterveer. 't Is verleden tijd. Gekomen zijn de Beatrixbrug in het verlengde van Gedempte Gracht en Peperstraat en de Wilhelminabrug op de plaats waar die oude brug lag. En n6g zijn er mensen die trouw blijven wachten als een van de bruggen voor verkeer te water open staat.

86. Voor mensen in nood waren in Nederland de kerken vaak wijkplaatsen, in geestelijke en in materiele zin. Toen in 1916 vele huizen in het oostelijk deel van Zaandarn onder water waren gekomen, zij het dan niet tot het dak toe, gingen de deuren van de Oostzijderkerk open, om mannen, vrouwen en kinderen toe te laten. Op een dag is een fotograaf binnengekomen, om de grote groep op een plaat te zetten. Als ik goed ben ingelicht is de politieman, die links van het midden staat, de latere rechercheur Jan van der Schaaf.

87. Leden van "Concordia" in 1928 in Utrecht, waar het vijftigjarig bestaan van het "KNGV" werd gevierd. Staande op de achterste rij, van links naar rechts: Piet van Nus, Jaap Mooij, Jan Dil, Andre de Rooij, Henk Koelemaij, Jo Bijleveld, Kees Eijer, Marcus Dekker, Klaas Boerendans en Jan Hofstee. Middelste rij: Jan Bakker, Nico Zwikker, Leen Huisman, iets hoger Dirk Reek, Siem Kuijt, Cor de Kok, Willem Visser, Nic Metselaar en Egbert de Kok. Onder: Hedde Fabritius, Piet Lange, Frans Schoonberger, Jan Reek en Cor Kuijt.

88. Achterop de foto staat: Ter herinnering aan den nacht van Zondag 9 op Maandag 10 Juli 1911 's nachts 2 uur toen een hevige brand de Dam verwoestte en 6 menschen omkwamen in de vlammen. Foto spuitgasten no 2. Toen de mannen, die allen op hun manier waren bezig geweest met het bestrijden van die vreselijkc brand (zes leden van de familie Heij kwamen om) naar de fotograaf keken, rookten op amper vijftig meter afstand de puinhopen, links van het gebouw op de achtergrond, dat toen cafe "Suisse" was en later het kantoor van Gemeentewerken werd. Rechts de Groote Sluis, die to en nog die naam droeg, ook nadat de Wilhelminasluis, die veel groter was (en is), was gemaakt. Er liggen twee slangen in het water bij de kolk.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek