Zaandam in oude ansichten deel 4

Zaandam in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2992-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Tijdens het verzame1en van foto's voor boeken a1s deze, ontmoet je mensen die totaal geen geheugen schijnen te hebben en mensen die zich, a1s het om namen van lang ge1eden gaat, vrijwe1 alles nag kunnen herinneren. Mevrouw K1ara de Vries-Mooij behoort tot die vrij zeldzame, 1aatste categorie. Zij noemde in vijf minuten de namen van aIle personen die op deze foto staan. Een foto van jongelui en ouderen, die tijdens de schooluren aanwezig waren in de ulo aan de Hogendijk. Dagje uit naar de zee.

Staande: Gerard Maas, Cor Post, onderwijzer Poort, Bouwina Bolman, Truus Otter, Miep Schipper, Jan Lubbers, Tini Meijer, 1eider De Vries, Annie van Iddekinge, Herman Hoorn, De Meijer, Bep Hoenderdos, Annie Kliffen, Evert Smit, Fie Netelbeek en leider Meijer.

Volgende rij: Adriaan den Brave, Klaas de Hart, staande Oedse Stienstra, Lot van Toorn, Ciska Munnik, Klara Mooij, Jan Dollernan, Kees Zant, Lies Koopmanschap, Wil Pesie, Marie Heert, Tinus Worte1 en Henk Schaap.

Beneden: Willy Hoogwoud, Piet Achterberg, Dirk Kalf, Klaas Baarda, Frans Melk, Piet Helling, Piet Teeling, Simon Mans, Maarten Klopper, Bertus Ero en Anton Kramer.

17. Polyhymnia (het zal zoveel betekenen als veel lofzang) was een operettevereniging, die in Zaandam tussen 1925 en 1930 heeft bestaan. In een van de vorige boekjes van Zaandam plaatste ik een foto van deze groep, maar die was toen niet zo omvangrijk als deze. Hier staan en zitten deelneemsters en deelnemers aan de Nederlandse operette "Marijke van Scheveningen", hetgeen even anders klinkt als "Dreimadlerhaus". De groep speelde twee keer voor een uitverkocht Floratheater. Na afloop van een der vertolkingen stapten allen het gebouw uit, op weg naar fotograaf Saaf, die vlakbij woonde, aan de Gedempte Gracht. Voor de begeleidingsmuziek zorgde het orkest dat bekend stond als dat van "de familie Ruysink".

We gaan boven beginnen, volgens de geijkte richting. Van links naar rechts: Kees KooIman, een meisje Karten, Piet Timmer, Kees Lubbes, Gerrit Krijt, Jo Gras, Leen Schilperoord, Kees Schilperoord, Kees Valk, Jaap Op den Velde, Siem Schouten en dan nog twee mannelijke personen in de hoek: Willem Verhoef en Cor Kat. Tweede rij: Stien Schenk, Nel Bakker, Brechtje Smit, Bap van der Kolf, Trien Op den Velde, Truus Does, Truus Schoen, Jo Sikkes, Truus Snijdoodt, Nel Arends, Aafje Roos, Bets Kok, Hesther Schilperoord en Annie Verhoef. Derde rij (achter de twee zittende dames om): Nel Cornelisse, Meintje Schenk, Lena van Deutekom, Arie Zonderland, dirigent Huug van Vliet, Gees Honing of Honig, regisseuse Aafje Brouwer, Piet Melk, Elise Saaf, Marie Kruijver en Annie Lesage. Dan links twee dames: Lies Cornelisse en Guurtje Kok. Geheel rechts J aap Roos met harmonika, Annie Groot en J opie Koopman, die in 1929 schoonheidskoningin van Nederland werd. Haar was een auto beloofd, maar die kreeg ze niet. WeI maakte zij een toumee van enige weken door de Verenigde Staten, in gezelschap van schone dames uit verschillende Europese landen. Zij was later de echtgenote van voetballer Klaas Breeuwer (ZVV, ZFC, Haarlem en, in 1924, een keer in het Nederlands elftal in Parijs). Op de voorgrond liggen:

Louis Kramer en Gerrit Schoen, later textielhandelaar aan de Zuiddijk.

18. In de tijd dat er jongensboeken versehenen zoals "Zeven jongens en een oude sehuit" en "Met de kampeerauto op reis", kon men jongensc1ubjes als welke men op de foto ziet veel ontmoeten. De brommers moesten nog worden uitgevonden. Jongens met auto's waren ondenkbaar, er werd gefietst. Veelal niet zo ver en ook vrij snel, want de vakanties duurden am per een week. De groep jongens die op de Darn in Zaandam bijeen kwam, ging kamperen. Vandaar de bagage aehterop. Wat u op de aehtergrond ziet is het in aanbouw zijnde postkantoor; de foto is dan ook zo'n halve eeuw oud. Links het Apollotheater en reehts het standbeeld van ezaar Peter. Dit beeld is blijven staan en er is inzake de rijrnogelijkheden rondom dat beeld veel veranderd. Waar de jongens toen trappend van start gingen, ligt nu een voetpad.

Wie waren dat allemaal? Siem van Beijeren, Bouk de Wit, Jan van Splunteren, Jan Loon, Kees Kolmer, Jaap Vet, Wim Doets, Henk Meijer, Ge van Deursen en Harm Sehonewille.

Een deel van de hier verzamelde vrienden werkte ten kantore van Polak en Schwarz. Een jonge, rnannelijke employe van dat bedrijf, die niet op deze foto staat, maakte de directie eens duidelijk dat hij wenste te trouwen. Betrokkene heeft mij zelf verteld dat dit bij de heren op bezwaren stuitte, omdat het salaris niet hoog genoeg was om een huwelijk aan te gaan!

19. Het was er nog allemaa1: de Zaandammer boot voer op Amsterdam, het havenkantoor mocht nog jaren blijven staan, het postkantoor was in aanbouw en de Wilhelminas1uisbrug was de enige brug in het centrum over de Zaan. De stalhouderij van Ros stond benedendijks nog op de p1aats waar later de De Savomin Lohmanstraat zou komen. De Karseboom was er ook. De fotograaf stond op het ba1kon van dit cafe-restaurant toen 1eden van de gymnastiekverenigingen Cama en . Concordia een wandeling maakten door een dee1 van Zaandam.

Voorop lie pen de tromme1ende vader en zoon Goezinne. De Zwitserse clown Grock was er ook, zij het niet in Zaandam. Een affiche op de links staande schutting toont aan dat hij in het Amsterdamse Carre optrad of opgetreden was, want affiches blijven nogal lang zitten. Concordia vierde het vijftigjarig bestaan. Het was ook feest voor ZFC, dat vijfentwintig jaar bestond. Voor beide verenigingen was een feesttent op de Burcht gebouwd. Die is op de achtergrond rechts te zien, met op een van de wanden een reclame van verffabriek Jan Visser. Het waren drukke, maar ook feestelijke dagen in Zaandam, met verschillende bijeenkomsten in die grote, houten tent.

20. Is dat Zaandam? Ja, dat was Zaandam, een deel ervan dan. Waar? Wat denkt u? Op de aehtergrond zijn twee kerktorens te zien, zij het nogal vaag. Links, tussen die twee boerderijkappen in, de toren van de Sint-Bonifatiuskerk en reehts daarvan die van de hervormde kerk Oostzijde. U kijkt tegen 't Krimp aan, de westelijke aehterkant van 't Krimp. Links staan de opstallen van veehouder Zwikker en reehts is de stenen overkapping van het Czaar Peterhuis te zien. Dit was het Krimperven, waarop de Russisehe buurt is gebouwd. De fotograaf stond met zijn rug naar de Hogendijkersloot. En op die toen grazige weide speelden leden van de erieketvereniging Hellas, die nauw verwant was aan de voetbalvereniging ZVV. Als u deze bladzijde omslaat kunt u zien hoe het werd ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek