Zaandam in oude ansichten deel 4

Zaandam in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2992-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

??

21. Zo werd het toen het Krimperveld bebouwd werd, een van de eerste gemeentelijke uitbreidingen, dat mag men wel zeggen. Links staat de inmiddeis verdwenen openbare lagere school. Rechts huizen aan de Czarinastraat, op de achtergrond een stukje Czaar Peterstraat en in de verte de Gedempte Gracht, die toen nog niet in open verbinding met de Czarinastraat stond. Daar moest een en ander in de Gedempte Gracht voor worden gesloopt. Zoais bekend zijn er enige jaren geleden (en dan praten we over 1979) plannen geweest de gehele Russische buurt te Iaten verdwiinen. Het grate kantoor van de telefoondienst aan 't Krimp zou de architectonische toon min of meer aangeven: hoog en breed, flatgebouwen enzovoort. Men is er op terug gekomen. Maar het PTT-gebouw staat er wel, nog altijd geweldig en voor 't Krimp, dacht ik, wat al te groot. Ach, de mensen prakkizeren zo wei eens wat. Er staan (ook in Zaandam) wel meer gebouwen die, achteraf bezien, beter niet gebouwd hadden kunnen worden.

22. Kinderen van de tweede klas van school 12 (Czarinastraat) gingen in 1923 op de foto. Alle klassefoto's zijn op dezelfde plaats gemaakt.

We beginnen boven: Henk Weeteling, Henk Blii, Piet Zwart, Cor van 't Kaar, Jan Hulst, Eduard Hazevoet, Muus Dral, Jaap Hottentot, Gerrit Brouwer en Rikus van Vliet.

Tweede rij: Marie de Rooij, Jo Stolp. Polonia (officieel Apollonia) Hoebeke, Grietje van Klaveren, Annie Kuiper, onderwijzeres mejuffrouw Heesters, Gre Bes, Bets Heistek, Aaltje Meester, Marie Bosman en Grada Schoenmaker.

Zittend: Gre Kerkhoven, Gees ter Velde, Gre Jochemsen, Grietje de Boer en Petronella (Nel) Zuidam. Dit meisje was bij het overgrote deel van de leerlingen nu volkomen onbekend. Het heeft veel moeite gekost toch nog haar naam te kunnen noteren. In 1931 verhuisde zij naar Apeldoorn. We gaan verder met: Siaan Albers, Miep Roels, Trien Vet, Guurtje Groot, Trijntje Blaauw en Gre Roels.

Zittend op de grand: Meindert Bakker en Alex van Emden. Hij was bij aIle klasgenoten en ook in zijn woonbuurt bekend als Alex Butter, omdat hij ten huize van landbouwer Butter woonde. Alex kwam uit Vlaardingen. Verder nog: Wlllem van Vliet, Kees Bakker, Herman Kef en Kees Roels.

23. Toen ik, het was in augustus 1979, deze foto ontving van de toen achtenzeventigjarige Jan Hesseling (hij zit beneden rechts) zei hij: "Schrijf maar op." En hij noemde van alle kinderen die op deze foto, in 1912 gemaakt, staan en zitten, bijna alle voornamen en alle familienamen. Er was naderhand een enke1e correctie nodig, maar voor de rest klopte het, mede op gezag van Kees van der Kolf, die deze foto ook onder ogen kreeg. Leerlingen van de Czaar Peterstraatschool.

Boven: Bertha Zwikker, Willy Klooster, Trui Schoen, Lena Vonk, Aagje de Wilde, Sietske Brand, Maartje Schaap, Marie Bregman, Antje Ravensbergen en Nelie van Veen.

Tweede rij: Marie van der Bent, Jetje Takken, Bets Bartels, Antje Beunder, Engel Kuijt, Sjaan Kracht, Tineke Rijks, Rika Carbaat en Neeltje van der Kris.

Derde rij: Gerrit van der Kolf, Kees van der Ko1f, Thomas Schoen, Bab van der Kolf, Lies Theunissen, Annie Kuijper, Betsy Out, Kobus Slot en Jan Kliffen.

Beneden: Piet Groot, Kees Koele, Sam de Nie en een broertje, Siem Keff en een broertje, Harmen Kitzen en Jan Hesseling. De onderwijzer was K. de Vroome.

24. Deze foto is, zo neem ik aan, gemaakt op het dak van het Nutsgebouw. de fotograaf zag 't Krimp en de zeer wijde om trek daarvan. 't Krimp met het Czaar Peterhuis op de achtergrond en ook, nog juist tussen de bomen aan het einde te zien, de aardige, houten brug, die toegang verleende tot de Lage Horn en de Hogendijk. Een oud buurtje, dat eeuwenlang een smalle sloot naast het wegdek heeft gehad, in feite de dijksloot van de Hogendijk. Zeer lang geleden strekte die sloot zich uit tot Wormerveer. De Krimpersloot is gedempt, zoals zovele sloten. 't Krimp is er niet mooier op geworden. Men kan wel eens mijmeren over de vraag of het, om iets te behouden dat deed denken aan de tijd dat de czaar van Rusland hier een dag of wat woonde, aardiger zou zijn geweest als men die sloot... nou, zeg maar had gerenoveerd en ook de huizen had hersteld. Het zou, zo neem ik aan, voor de duizenden bezoekers van het huisje leuker zijn geweest als zij iets hadden kunnen zien van toen. Ik neem aan dat vele Zaandammers diezelfde mening zijn toegedaan, hoewel grate groepen Zaandammers nooit in dat pandje zijn verschenen.

25. Er is een tijd geweest dat een bloemkool vijfentwintig a dertig cent kostte. Dat is lang geleden. Op de auto van groentehandelaar De Boer, die zijn zaak (nu Van Ammers) aan de Czarinastraat had, staat de aanduiding inzake die groente.

De foto is ver voor de Tweede Wereldoorlog in de Menschikoffstraat gemaakt. Links staat havenarbeider 1. Schol. Links, tegen de auto, staat Joop van Zeeland en naast hem is Gerrit de Boer te zien. Vervolgens mevrouw Aafje Keff-de Boer met op de arm het jongste kind Alida. Rechts staat Cato Kooij.

Mevrouw Keff-de Boer, die op zesenzeventigjarige leeftijd overleed, kreeg tien dochters en vier zoons. Het klinkt ongelooflijk, maar op zesenveertigjarige leeftijd, nadat zij als baker was opgetreden bij haar oudste dochter, bracht zij een tweeling ter wereld en een jaar later kwam Alida. Later heb ik nog iets anders vernomen uit de mond van een man wiens vader drie keer in het huwelijk trad. Deze had bij de drie echtgenoten veertien kinderen. Een van de drie vrouwen bracht op vierenvijftigjarige leeftijd een kind ter wereld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek