Zaandam in oude ansichten deel 5

Zaandam in oude ansichten deel 5

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2993-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 5'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit is dee I 5 van "Zaandam in oude ansichten". Het eerste deel staat op naam van mr. Jan Korf en J.W. van Sante, de andere boekjes heb ik voor mijn rekening mogen nemen, tot mijn plezier. Voor ik het vergeet: als het gaat om het aanduiden van personen, dan begin ik altijd links. Ook nog dit: mijn dank gaat uit naar de dames en heren die mij in staat stelden de foto's te verzamelen (en in vele gevailen met hun hulp) van teksten te voorzien. Ik heb, sedert ik "Zaandam in oude ansichten" en "Kent u ze nog ... de Zaandammers" maak, in ieder geval samenstel, duizenden foto's bekeken; de voorraad is welhaast onuitputtelijk. Ik bedoel: je kunt wel boekjes blijven maken, zo niet van "Zaandam zoals het was", dan wel van de personen die in de gemeente hebben geleefd of dat nog doen.

De beelden die u in dit boekje aantreft zijn zeer zeker niet aile "oude ansichten", zoals de titel u dat doet weten. Men komt op een gegeven moment tot de ontdekking dat het aantal "oude ansichten" beperkt is, doch dat de produktie van andere foto's (van vak- en amateurfotografen) onder deze beperking niet heeft te lijden. Vandaar de beelden uit eigen bezit. Er komen uit doosjes en sigarenkistjes meer dan eens belangwekkende plaatjes, ook uit fotoboeken en familiealbums. Voorts zijn er de verzamelaars en ook nu heb ik bij een van hen onbeperkt mogen kiezen, hetgeen het werk sterk heeft vergemakkelijkt.

U zult zien (en dat is niet voor het eerst) dat te midden van de foto's van Zaandam zoals het was, een rustige landelijke gemeente, een aantal is opgenomen

dat personen in beeld brengt. In enige gevailen zijn er plaatjes met een dubbel doel: mensen in een plaatselijke situatie die volkomen is veranderd. Ten deze wijs ik op de foto van de Prinsenstraat in de sneeuw. Ook mensen dus. Waarom? Eenvoudig hierom: omdat u Zaandam zoals het was wel graag onder ogen wilt krijgen, maar (meer nog? ) omdat u de mensen van toen, mogelijk u zelf', in uw jonge jaren, graag wilt herkennen. Zo zit dat.

Ik moet ook nog wat anders aan u kwijt. Het menselijk herinneringsvermogen is in tal van gevailen van niet al te beste kwaliteit. Ik heb dat, soms tot mijn verbazing, opnieuw ontdekt. Verbaasd was ik, omdat niet eens zo stokoude mensen meer dan eens geen kans zagen de namen van hun klasgenoten te noemen, in een enkel geval zichzelf niet eens herkenden. In de loop van de jaren (ik doe dit werk sedert januari 1975) heb ik daar mee te maken gehad. Ik heb (welk een vreugde! ) mensen van ruim negentig jaar ontmoet, die geen enkele moeite met namen hadden, de mentaal sterken. Tot nu toe heb ik het principe gehuldigd dat met name klassefoto's niet zouden worden gereproduceerd ingeval er een naam bij ontbrak. Dat heeft geleid tot teleurstellingen bij hen wier naam wel bekend was. Goed, in dit boekje zult u enige schoolfoto's aantreffen (mijn excuses daarvoor) waarop een naam ontbreekt.

In ieder geval: ik wens u veel plezier met deze uitgave. Mocht u de ontbrekende namen weten voor een heruitgave, dan is dat altijd makkelijk.

1. Ik heb zo'n idee dat dit opgewekte groepje, man, vrouw en kinderen, heeft gezeten in de berm van de weg naast de Engewormer, tussen (nu) de fabriek van Wakker bij de Zaan en de landelijke brug die naar de Wijdewormer en naar 't Kalf (rechtsaf) voert. Kent u die mensen, heeft u ze gekend? Ik niet. Rechts ligt Zaandijk en links op de achtergrond de molens op de Hemmes en daarbuiten. Ik heb met een vergrootglas op het origineel veertien molens geteld. Het molentje en de hooioppers staan in de Kalverpolder.

2. De fotograaf die op een hoog fabriekspand in Koog aan de Zaan stond, had een fraai uitzicht over de Zaan en de Kalverpolder. Op de voorgrond de molen "De Witte Klok", waarnaast later de jachthaven van "De Onderlinge" kwam. De sloot, die van links naar rechts loopt, is naderhand gevuld ten behoeve van de wegaanleg: Zaandijk-Purmerend. Op de achtergrond de molen "De Grootvorst" met in de nabijheid de houtmeelfabriek "De Haan". Op het kleine pand links daarvan kwam de mosterdmolen "De Huisman" en op de plaats van de schuur en de rest van de molen "De Gans" kwam restaurant "De Walvis".

3. Zo mooi was het stukje Kalverpolder dat nu (maar wel veel minder mooi) is gelegen tussen de weg Zaandijk-Purmerend en De Poel. Links de molen "Het Zwarte Kalf", die op zondag 14 september 1924 in vlammen opging; 't was in drie kwartier bekeken. In het midden de watermolen "Het Pinksternakel", In het boek "Mo!ens in de Zaanstreek in oude ansichten" dee! 2 (van deze!fde uitgever) schrijft Tom Neuhaus: De naam is een verbastering van pastinakel, een witte wortel- of peensoort, De molen werd in 1913 van een motor voorzien en ten dele onttakeld. In 1925 verdween hij uit het beeld. Een Amerikaanse windmolen, die bij de Wijdewormer staat, nam zijn taak over.

4. Dit is de Braaksloot, die al jaren, aan beide zijden, vol ligt met woonschepen. Links de Braakdijk, rechts het nog landelijke Kalf met op de achtergrond de molen "De Strijd", die in februari 1949 in vlammen opging. Er zijn nog altijd mensen die we! eens zouden willen weten hoe dat kon. Er schijnen mensen te zijn die het weten, maar die er liever niet over praten ...

5. De watersnood van 1916 was nagenoeg voorbij. Men begon ook aan 't Kalf, ter hoogte van het Haaldersbroek (de smalle brug gafverbinding op dat mooie buurtje), de bekistingen te verwijderen. De molen op de achtergrond is "De Witte Klok" aan de oever van De Poe!.

6. Dit waren woning en pakhuis-winkel van Gijs In den Haak. Het bordje boven de deur, waarop de tekst "Onbewoonbaar verk1aarde woning", heeft er jarenlang gezeten. Het pand stond tegenover de ingang van de Hemmes. Het pakhuis droeg de naam "De Bijl", De foto, die in 1934 is genomen (het gebouw kwam in 1955 leeg), toont Marie In den Haak, mevrouw A. In den Haak-Kooreman en slager Jan Hooijschuur.

7. LandschappeJijke schoonheid op 't Kalf, in elk geval voor 1910, want in dat jaar is de molen "De Zeeman" ten gevolge van brand (er zijn zo wat molens door vlammen verdwenen! ) uit het beeld verdwenen. Wat er voor in de plaats kwam was minder fraai van Jijn: de cacaofabriek "Aurora" van Stuurman. Rechts een stukje van de Zaan. Ongeveer op deze plek sluit de Dr. H.G. Scholtenstraat aan op de oude rijweg.

8. Deze foto is gemaakt op een land achter het gebouw "Ons Aller Belang" aan de Oostzijde, ter hoogte waarvan vroeger de Noorderbrug lag. Het pand diende als repetitielokaal van de mandolineclub "Musica", waarvan de zes hier getoonde jongemannen lid waren. Het zijn Kees Lubbes, Rinus Slegt, Dirk Schols, Henk Brouwer, Piet Meijer en Anton Meulenbeek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek