Zaandam in oude ansichten deel 7

Zaandam in oude ansichten deel 7

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2469-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 7'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Leerlingen van school 9, Stationsstraat. Boven: Gerrit Tates, Aris Goezinne, Henk van Heuveln, Rein Kliffen, Jan Vet, Henk van Lijnen Noomen, Jaap Botterweg en Jan Rieken. Midden: Lies Voortman, Corrie van Vught, Anneke Minderhoud, mejuffrouw Heesterman, Nel Hille, Gre Perk, Suze de Wit en Tini Fris. Zittend: Alie Lavos, Rita Buys, Marie Oudejans, Claudia de Goeje, Maja Eisendrath, Bori Visser, Jansje Boon en Uut Kuiper. Onder: Henny de Swart, Merk de Jager, Gerrit Roos, Dirk Romeijn en Jan Jongejans.

30. Een klas van de school aan de Stationsstraat met centraal onderwijzeres mejuffrouw M. van der Klippe. Ik ontving deze foto in het voorjaar van 1983, toen ik bij haar in Zeist op bezoek was: mevrouw M. van der Haar-van der Klippe, echtgenote van dr. D. van der Haar. Zij had de namen lang geleden achterop de foto gezet, een zeldzaamheid. Boven: Trientje Jongh, Pietje Beuker, Pim Rieken, Leo de Wit, Nely Keijzer, Co Glazenburg, Wim Kocx, Riekje de Graaf en Piet Roos. Zittend: Alie Onrust, Andries Mankor, Barend Duys, Tupia Schoen, Willy Koning, Antoon Jonker, Alie Loon en Nellie Huisman. Vooraan: Willy Groot, Dini Verhoef, Jopie Smit, Nico Drion, Guurtje Buys en IJsbrand Kok. Een foto vanjuli 1921.

31. De Stationsstraat vol symmetrie. AIle lijnen komen prachtig in de verte samen. Op de gevel van een huis dat tussen de twee links staande bomen te zien is, staat Tuinzicht. Dat klopte. Men keek uit op de tuin van Kabel, zo noemde men dat terrein. Men sprak ook weI (en terecht) van de tuin van Krasnapolsky, want uit deze tuin kwamen de planten en bloemen voor het hotel te Amsterdam. De tuin grensde ook aan de Zeemansstraat en aan het Rustenburg. Er zijn later huizen op gebouwd.

32. Dit waren leerlingen van de norrnaalschool, opleiding voor het openbaar onderwijs, die was gevestigd in het schoolgebouw op de hoek Rustenburg-Zeemansstraat. Hier zitten: Henk Koelemaij, Jan Hartog, Corry Jongejans, Annie de Graaf, Wim Hartman, Annie van Kregten, Grietje Onrust en Net Brandenburg en rechts vooraan Alie J urriaans en Cor Betlem.

"Cjt[;. Nauta, Felsm.

Rusfenbui'fJ, Za(lndam. /'

33. Dit is een oudje, het Rustenburg. De fotograaf stond in de Stationsstraat. De school op de hoek van de Zeemansstraat was er nog niet, in ieder geval niet dat grote, witte gebouw waarheen mijn moeder mij eertijds bracht. Er lag daar zelfs nog een brug over een sloot, die langs de Zeemansstraat en de Rustenburgerdwarsstraat moet hebben gelegen. Even verder was ook een brug over een sloot die achter het Vinkenpad en de Kegelbaanstraat lag. Er is hier weI zeer veel verdwenen.

34. In aansluiting op de voorgaande foto kan worden geduid op de situatie die ontstond nadat de tuin van Krasnapolsky vol met woningen was gezet. Die zijn achter het schoolgebouw te zien. Het hoge, witte gebouw, Zeemansstraat hoek Rustenburg, is, evenals zovele andere scholen in Zaandarn, gesloopt. Rechts boven het gymnastieklokaal, waarin vele duizenden aan de ringen hebben gehangen. Er hing altijd een vreemde geur in dat pand.

35. Een klasje leerlingen van de witte school op de hoek van de Zeemansstraat en het Rustenburg. Staande: Annie Batstra, To Blinkhoff, Jaan van Veen, Ber Vlind, Jelle Rozema, Jan Sehol, Gerrit de Ridder, Rombertus Melk, Jan Maas, Roel de Rooij en Alie Kramer. Zittend: Maria Fraaij, Bets Happe, Neeltje de Boer, Corrie de Graaf en Annie van Dijk. Vooraan: Lies Cornelisse en Freek Baas. De foto is in 1920 gemaakt.

36. Dit is nu de toegangsweg naar het station, zij het dan in een vorm die sterk afwijkt van wat de foto toont. Dit was 't Ventje (veentje) na het dempen van de sloot. Rechts huizen aan 't Ankersmid. Op de achtergrond de boerderij van De Vries, bereikbaar via een ijzeren boogbrug over de Vaart. Van dit alles is niets meer over. Die sloot die hier eens lag, was het westelijk restant van het water dat tussen Geldeloze- en Zilverpad lag. Na de dernping gebruikte men de naarn Gedernpte Gracht, erg simpel, maar verkeerd, want een gracht was het niet, het was een sloot,

37. Jeugdige en iets oudere mensen op het Dampad, vlak bij de woning (het tweede perceel van links) waarin Carry van Bruggen (Carry de Haan) heeft gewoond. Achteraan staat mevrouw Hut met zoon Martinus en dochter, alsmede Piet Bart. De overigen noem ik u niet op rij. Rechts staan de dames E. IJff-Ris en N.J. Dekker-Roet. Voorts Catrien, Maartje en Antje IJff, Jean Verlinden, zoon van een Belgische vluchteling (het was oorlog), Annie Lesage, Piet de Boer (van de Kegelbaanstraat), Annie Metselaar, twee meisjes Alleman, meisjes Schagen en Harry Donkervliet.

38. Dit was een stukje Dampad. Er is van deze houtbouw, van de stenen bouw ook, geen brokje meer over. De man op de foto is Cornelis IJff, meubelmaker in een kleine werkplaats, die eerder woning was van onder anderen Junge en Kolhom. Rechts, niet te zien, stond de winkel van bakker Gras, die de bakkerij aan de overkant had. Nadat deze was afgebrand, kwam daarvoor in de plaats het scheef staande houten pand (bergplaats voor marktkrarnen) naast de werkplaats van IJff.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek