Zaandam in oude ansichten deel 8

Zaandam in oude ansichten deel 8

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2937-4
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 8'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De kans bestaat, dat U opnieuw ontdekt dat u niet op een van de foto's van dit boek staat, dat zelfs uw woonstraat, of uw pad, niet in de reeks te zien is. Sommige mensen verwijten mij weI eens dat ik aan hun diepgaande verlangens hieromtrent geen gehoor heb gegeven. Dan moet u 66k eens wat doen! In geval u het leuk vindt, of noodzakelijk, dat aan uw wensen aandaeht wordt besteed, dan moot u maar eens in de oude do os, in het album, of in een andere ruimte waarin u foto's (van voor de oorlog! ) bewaart, gaan kijken. En bel of sehrijf mij maar eens bij Ieven en welzijn, want dat weet je maar nooit. WeI graag van de oude sehoolfoto's alle namen, van voetbalelftallen ook, van verenigingsbesturen eveneens. In geval u nou een foto hebt van kinderen die in uw straat of in uw buurt voor de kiekman zijn gaan staan, dan is het noemen van alle namen niet zo noodzakelijk.

Zo, ik zeg dit maar even, omdat de uitgeverii te Zaltbommel mij heeft gevraagd nog even door te gaan met Zaandam in oude ansiehtkaarten. Nee, gekleurde prentbriefkaarten, of ansiehtkaarten, zo u wilt, kunnen voor reproduktie niet in aanmerking komen; er zijn trouwens niet veel van die beelden die niet al overbekend en (dus) niet zo origin eel zijn. U mag weI weten dat uithoeken van Zaandam (die had je toen:

Westzanerdijk, Havenbuurt, 't Kalf) met zo frequent door fotografen zijn bezoeht. Ik merk dat best tijdens mijn zoeken, dat moet leiden tot een zo volle dig mogelijk beeld van Zaandam van toen. In geval u iets hebt, om eventuele hiaatjes aan te vullen, kom maar. Wat u v66r u hebt is in feite een staalkaart van wat er in aanmerking kan komen voor zo'n nostalgisch boek, meer toelichting is niet nodig. U ziet: beelden van toen en mensen van toen, half om half.

Het gebruikelijk dankwoord aan allen die mij hebben bijgestaan voor wat betreft het lenen van foto's (zelf heb ik niets in huis, want ik ben geen verzamelaar) mag ook nu zeker niet ontbreken. Ook opnieuw dit: als ik namen noem, begin ik in de meeste gevallen vanaf links. Als het een enkele keer anders is, Ieest u dat weI in het onderschrift. En tot de dames en heren die mij vragen of er nooit een einde komt aan de vloed van foto's, kan ik zeggen dat er inderdaad vermoedelijk nooit een einde komt aan die stroom. Ik heb het overgrote deel albums, dozen, sigarenkistjes en ga zo maar even door, nooit gezien.

Zo, dat is het dan deze keer. En als u wat Ieuk materiaal hebt, dat mogen 66k nog niet gepublieeerde beelden zijn van oud Zaandam zo u weet, dan hoor ik het misschien nog wel,

1. Zaandam op de grens met Wijde Wormer, vlak bij het Heerenhuis, met centraal Simon Bergers. Rechts een stukje Braaksloot, op de achtergrond de Kalverkerk en de molen De Strijd en mer en daar wat huizen. Ben landelijk gebied, dat Kalf van toen. De oude buurtschap heeft de allure van een stad aangenomen.

2. Ook dit is 't Kalf, honderd meter verder naar het zuiden, met opnieuw de Ka1verkerk. Het water was uit de Zuiderzee gekomen (1916), de palen op de voorgrond maakten deel uit van de fundering van molen De Dood, naamgenoot van die welke in Zaandijk staat. De Dood van 't Kalf ging in 1915 in vlammen op,

't Kat.!

rp7 """"

/1/0.-4' ?Y

/ : ?. /~/~t J., Ai.!

3. De Haaldersbroekerdwarsstraat, een lange naam voor een klein plekje, is niet zo sterk veranderd. De flink wat geluid veroorzakende weg tussen Zaandijk en Purmerend was er niet en van opdringende industriepanden was in die tiid geen sprake. Mogelijk zijn de kleine bruggen wat steviger van formaat geworden. Het is een oude foto, dat staat vast.

- ---

~~--

~-

4. Aan de Kuil, de verbreding van de Zaan aan 't Kalf, stond de Sint Willebrordus, ook De Verdwaalde Boer genaamd. Ik heb hem, aan de wandel met vader en moeder, in 1922 in feestverlichting gezien. De Zaanlandse Zeilvereniging jubileerde. Sinds die tijd heb ik een zwak gehad voor de Sint Willebrordus en altijd voel ik wat lichte pijn als ik zie wat er van overbleef: niets. In 1938 is de afbraak begonnen. Naast de molen lag eertijds de drijvende brandspuit van de Kalvers.

S. De watersnood van 1916 heeft er in elk geval voor gezorgd dat een vloed van foto's is ontstaan, die anders nooit zouden zijn gemaakt, waarmee ik overigens die waterellende niet wil goedpraten. De foto werd genomen ter hoogte van de mo1en Het Windei, waar nu het bedrijf van de Zaanlandse Olieraffinaderij staat. De Zeeman, die op de achtergrond heeft gestaan, verdween in 1919 ten gevolge van brand. Op de p1ek die hier in beeld is gebracht, stond ook stijfselfabriek Sophia.

6. De man die de vorige foto maakte, zou zich omgedraaid kunnen hebben om naar het zuiden te kijken. 't Is op vrijwel dezelfde plek, zij het met andere figuranten. Ben vigilante en een boerenwagen vol met soldaten, die aan het werk waren gezet om te help en bij het stoppen van de gaten in de kistdammen en met het bouwen ervan. Rechts de schuur van Het Windei, waarvan het achtkant in 1906 was gesloopt.

7. Een foto uit de vorige eeuw van een plekje aan 't Kalf met de mo1ens De Jonge Abraham, gesloopt in 1916, en De Hondeman, die in 1915 verdween. Mensen die het menen te weten, hebben mij verteld dat de vrouw met de geit de weduwe Groot is, dat man en vrouw Rogge links zitten en dat de man rechts van het midden Mol zou hebben geheten. Best mogelijk, ik was er niet bij.

/

8. De openbare lagere school aan 't Kalf behoort tot de reeks scholen die Of zijn gesloopt, of voor andere doeleinden ziin aangewend. Wat er aan de hand was toen de fotograaf ter plaatse kwam, staat rechtsonder: watersnood in 1916. Sedert die tijd is met name ten zuiden van Monnickendam te zien waar het zeewater door de dijk kwam. De meren (de braken) die ten gevolge daarvan ontstonden, zijn niet gedempt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek