Zaandam in oude ansichten deel 8

Zaandam in oude ansichten deel 8

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2937-4
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 8'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

89. Natuurlijk heb ik een plaats voor deze mooie foto, mijn geboortehuis staat erop, aan 't Ventje, dat eigenlijk veentje was. Rechts het Ankersmid. Als u een tikje op de hoogte bent van wat hier is gebeurd, hoef ik u niets te vertellen. Alles is weg, het kantoorgebouw van Albert Heijn beheerst met verscheidene andere bouwgevaarten, de orngeving, Dit is, als onderdeel van de Gedempte Gracht, de weg naar het station. Centraal op de foto het pand waarin kapper Romeijn woonde en werkte, Rustenburg 99.

90. Hier staat een enorme hoeveelheid puin, dat toen nog deel uitmaakte van de Gedempte Graeht. Vele slopers hebben hier hun hart kunnen ophalen, om bouwers op hun beurt gelegenheid te geven dit stukje Zaandam (en dit niet aIleen) grondig te veranderen. Reehts de kruidenierszaak van Kok, aan de andere kant van 't Rustenburg de tabakszaak van Burgers. U kunt overigens, onder meer aan de televisie-antennes, zien dat dit een niet zo oude foto is, doeh deze bouwkundige situatie bestond feitelijk ook al voor 1940, zij het dan dat 't Ventje toen nog niet herdoopt was in Gedempte Graeht, zoals een naambordje reehts aanduidt.

91. U moet al tot de niet zo jeugdigen behoren om te weten waar deze foto is gemaakt. Waar zijn Willem Maarsen, Chiel van der Laan en Jaap Roos op de foto gegaan? En waarom zit ten zij in het groen? Zij werkten bij de gemeentelijke plantsoenendienst en deden werkzaamheden in een aardige groenstrook die aan de Gedempte Gracht was gelegen tussen het Rustenburg en de Vinkendwarsstraat.

92. Dit was het terreintje met woning van hovenier Does aan de Gedempte Gracht, met links de sigaren- en sigarettenkiosk van mejuffrouw Hillegonda (Hilletje) Does. Toen Zaandarn het stenen pak van de verstedelijking aantrok was er voor dit stukje geen plaats meer. Op de achtergrond, voor zover u dat niet wist: de Vinkenstraat met (toen nog) de gereforrneerde kerk waarvan Jan de Vries de koster was. Ga nu even mee naar de volgende pagina ...

93 .... deze mensen woonden in het huisje dat op de vorige pagina te zien was. De familie Does omstreeks 1900. Achteraan: Jaap Does, die zijn vader als hovenier opvo1gde, tot aan zijn dood in 1966. Dan Vrouwtje Does, die ook haar 1even lang in dat huisje b1eef, met broer en zuster Hilletje. Vervolgens Johan Does, die timmerman werd. Hilletje, die in 1984 op 95-jarige leeftiid is overleden, exploiteerde de tabakskiosk. Dan Klaas, sigarenwinkelier in Amsterdam, en Aafje. Zittend: Willem, moeder G. Does-Frieling Schortinghuis, vader Johan en dochter Janny. Vijf van de kinderen Does bleven ongetrouwd.

... -- - .. ~ ... - .?94. Dit is, gerekend naar menselijke normen, een stokoude foto van de Gedempte Gracht. Precies in het midden, op de achtergrond, het waaggebouw. De doorbraak naar de Czarinastraat moest nog enige jaren wachten. Het lichtgekleurde pand met de topgevel moest er voor wijken. Een feestelijke dag, zo te zien, ter gelegenheid van het feit, dat Wilhelmina in 1898 zelfstandig koningin werd, nadat zij dat vanaf 1890 onder voogdij van haar moeder was geweest.

95. Het zal ongeveer 1900 zijn geweest (de Russische buurt was nog niet gebouwd, de Czarinastraat kwam (dus) niet uit op de Gedempte Gracht), dat er een paasveetentoonstelling in de sneeuw is geweest. Vroege Pasen, of late winter? Mogelijk allebei. Ook in dit geval is het, gelet op de bebouwing, duidelijk hoe sterk die Gedempte Gracht is veranderd. Zaandam was toen, later ook nog, een gemeente met vele veehouders. Er was weidegrond genoeg.

96. Dit is ook een foto van het waaggebouw, aan de Czarinastraatkant. Met veehouders en andere belangstellenden tijdens een Paasveetentoonstelling op de Gedempte Gracht. In het midden, bij de koeiekoppen, staan twee veehouders van de Zuiddijk, Cor Groot en diens zwager Freek Fris. Dat was in 1930. Achter de prijskoeien staan Siem Kef, Maarten Nel en de veehouders Kuijper van de Zuiddijk en Van Dalsem van 't Kalf.

97. Groente en fruit worden nog steeds wat men noemt doorgedraaid, doch werklozen krijgen die niet voor gereduceerde prijs, al zijn er vandaag veel meer werklozen dan toen. Vroeger mocht je in de rij gaan staan bij het waaggebouw op de hoek Gedempte GrachtCzarinastraat, om te kopen wat niet in de winkel kwam. Met tassen en zakken staan de mannen en een vrouw te wachten op goedkoop voedsel.

98. In de tiid toen Zaandam nog geen grotestad-allures had was de markt op de Gedempte Gracht en stond nog heel veel aan woon- en winkelpanden overeind, dat naderhand voor de grote jongens moest wijken. Ook deze foto toont dat aan. De man iri het witte jasje in de Czarinastraat is ijsverkoper Van den Akker.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek