Zaandam in oude ansichten deel 8

Zaandam in oude ansichten deel 8

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2937-4
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 8'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Ter hoogte van de magere brug die over de Zaan lag, woonde een fotograaf. Zijn huis stond enige meters ten noorden van de huidige Herderstraat. Hij heeft lang geleden drie meisjes, die van de Schoolmeestersstraat kwamen, voor de lens geplaatst. En daar is deze mooie, ik zou bijna zeggen ontroerende, foto van gekomen. Kijk dat drietal nou eens staan. De meisjes met de hoedjes zijn Jansie en Trijntje Dekker, het andere meisje is Neeltje Bouwknegt.

20. De De Hoopbrug, genoemd naar dominee De Hoop, was beter bekend als de magere brug, Hij lag over de Zaan aan de oostkant bij de Kopermolenstraat en, aan de westkant, ten zuiden van de gasfabriek. De foto is in zuidelijke richting genomen. Links rijstpellerij De Phenix. Toen weldra bleek dat twee handkarren niet langs elkaar konden, werden uitbouwsels gemaakt, hetgeen de ruzies tussen karrenvoerders tot een einde bracht.

21. Deze foto van de magere brug is vele jaren later gemaakt, de sloop. De fotograaf stond in de Oostzijde. De bouw van de Prins Bernhardbrug maakte de zoveel smallere brug overbodig. Dat was, jaren nadien, ook het geval met een soortgelijke brug, de Noorderbrug tussen Zaandam en Koog. In dat geval nam de Willem Alexanderbrug het verkeer over.

22. Dit was in 1916 de Oostzijde ter hoogte van Kopermo1enstraat en magere brug. Rechts de toegang tot die brug, het gebouw waarop een streep licht valt is al jaren brandweergarage van kring 3. De silo van Zwaardemaker rijst hoog boven alles uit. Ook dat bedrijf is uit de race genomen.

23. De fotograaf, die omstreeks 1920 op de fabriek van Zwaardemaker aan de Oostzijde stond, zorgde voor een prachtige p1aat. Hij zag voor zieh de Smitstraat (later Jan Bouwmeesterstraat), de Birmastraat, die later Zwaardemakerstraat zou worden, reehts daarvan een fundering waarop een kantoor van Zwaardemaker had moeten staan dat nooit is gekomen en dan het prachtige weiland waarop in 1927 de Rosmolenstraat is gekomen. Weldra volgde de grote rest. In de reehterbovenhoek de fabriek van Stadlander en Middelhoven en een stukje Belgisehestraat. Links boven de molen Het Honingvat.

-- -

24. Ja, beste vrienden van de onbedorven horizon: zo is het geweest. Dit kon je nog zien toen het In 't Veldpark werd aangelegd, de kijk op het prachtige weiland, doorsneden met honderden sloten en slooties. Ais je op de schaatsen ging dan behoefde je tot Ilpendam niet af te binden en als het Noordhollandsch Kanaal ook dicht zat zelfs niet tot Monnickendam. Op de voorgrond de molenstenen van Het Honingvat, die hier stond, daarachter de Gouw en wat daarachter lag is nu bezet door hoog- en laagbouw, tot de Watering toe. Die stenen liggen nog altijd in het park, zij het wat meer verscholen dan toen.

25. De Heijermansstraat, tussen de Dr. Schaepmanstraat en de Poortstraat. Het was toen, op het einde van de Belgischestraat na, het meest oostelijke deel van de Oostzijde. Men had hier een onbeperkt uitzicht op Oostzaan. Rechts in de verte de molen De Duinjager. De Heijermansstraat: het is merkwaardig met welk een elan de Zaandamse naamgevers Amsterdammers hebben vernoemd toen het ging om deze en aansluitende straten:

Wibautstraat, Kepplerstraat. H. Gerhardstraat, Heijermansstraat.

A 5:>. Ljehi~. J .?. SchalfltvroD. Bui1ICCO:.

Oosizijde, ;;aandam.;';;1

26. Staat hier nog wat van in de Oostzijde? Nou, bijster weinig. De foto is genomen ter hoogte van het Konijnenpad, de winkel links was (toen ook al? ) van Blokdijk, rookwerk en kruidenierswaren, een van de tientallen winkels en winkeltjes, die je in alle buurten tegenkwam. De kaart is in 1907 gezonden aan mejuffrouw Neeltje Brinkman, die in de Westzijde woonde. Er staat ook nog dit op: "Neel wees jullie zoo goed en vraag nu aan Ruth Baas of hij zijn kist willeegmaken."

27. Kinderen en enkele moeders, bijeengekomen in de Schoolrneesterstraat voor de straatfotograaf, een van de mannen voor wier werkzaamheden ik dankbaar ben. Ik ken, na navraag, niet al die kleine en grote mensen, ik noem er wat: Betsy de Graaf en broer, Marie Klingers, kinderen Van Westrop, Jan Timmerman, de broers Doeves, Brarn Boekel, Rika Kesselaar, Alie van Vliet, Jan van Dalsem, Neelie en mevrouw Bouwknegt, Geertje Kruiver, Jan Mars, Sijtje Langelaar, Marie van Dalsem, Mien Swart, mevrouw Molenaar en kinderen en een van de jongens Bolhoeve.

28. Op hun terrein achter de Schoolmeestersstraat verzamelden leden en supporters van de voetbalclub De Dijkers zich. De thuishaven van De Dijkers was de Zuiddijk. De club heeft ongeveer vijf jaar bestaan. Staande: Dirk Makkinga, plaatselijk bekend als raadslid voor de CPN, Cor Buys, Willem Abbink, Piet Veldhuys, Grietje Korsse, Herman Windhouwer, Willem van der Heijden, Chris Makkinga, Hilbert Kalbfleisch, Siem Schoen, Wim de Mie en Geert Driesten. Geknield: Henk Exalto, Henk Driesten en Ko Walker. Onder: Dirk de Haan, Piet Pauk en Jelle Kabel. Het shirt was rood-zwart gestreept.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek