Zaandam in oude ansichten deel 9

Zaandam in oude ansichten deel 9

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3073-8
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 9'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

99. Er was toen deze foto werd gernaakt nog plaats voor de kiosk van tabakshandelaar Henk Schoen en voor de visstal en het visvlot van vader en zoon Prins. Verderop stond het gebouw van groothandel C. Keg nog goed in de voegen. Het bodecentrurn was echter al ontstaan, het kantoor van Keezer was van de Achterdarn gekomen. Een win terse dag to en de Beatrixbrug niet en de krakkernikkige brug over de Wilhelminasluis nog wel aanwezig was.

100. Toen de meeste mensen zich te voet voortbewogen, had Gerrit Fris een fiets. Daar poseerde hij mee op de Burcht toen de Wilhelminasluis nog niet bestond. Op de achtergrond de huizen op de Dam, waarvan een deel voor de sluis verdween. Achter de staande man de woning van Dil, die afgebroken werd, om te worden herbouwd op het Stadhuisplein. De sluis werd 24 oktober 1903 geopend. In het midden van de foto staat hotel De Zon.

101. Het is vervelend altijd die schepen voor je neus. Bewoners van de Prins Hendrikkade hebben er meer dan eens tegen geageerd. Tot nu toe zonder resultaat. Toen de loswal er nog niet was heerste een eendere situatie. De woningen zijn gebouwd op een terrein dat eerder houtwerf was van William Pont.

102. In twee winkelpanden aan de Zuiddijk, tegenover de Burcht, is indertijd Gerrit Fris Gzn. zijn bedrijf begonnen. Toen was het plantsoen heel wat groter en mooier dan nu. Links, chef-montour Schultz staat ervoor, was de afdeling elektriciteit gevestigd, rechts de loodgieterij. Veellater kwarn in de winkel links de kunsthandel van Does, rechts vestigde zich kapper Jongh Visser. En daarna is het een kornen en gaan geworden van neringdoenden.

103. Dit was het Boomgaardsslop in 1916. Het buurtje lag vlak bij wat later het Verzetsplantsoen werd. De mensen daar hebben niet aileen in 1916 met water te maken gehad; vele jaren later, als het flink had geregend, stond de boel ook meer dan eens blank, zij het dan niet zo hoog als in 1916.

104. Over deze rustieke plek, de scheepswerf De Hippert, is de brug tussen de H. Gerhardstraat en de Vermiljoenweg gekomen. Het water op de voorgrond is de Gouw, waaraan de werf ruim honderd jaar heeft gelegen. Een familiebedrijf met achtereenvolgens als eigenaars: Gerrit van Zaane, Piet van Zaane, Jan van Zaane en Piet van Zaane. Deze Piet maakte in november 1963 de verplaatsing naar het Weerpad. De zoons van Piet, Jan en Kees, zijn directeuren van de BV, die een vestiging in Leimuiden heeft. De werkzaamheden nu verschillen sterk met die van toen.

ZAAN DAM

Acbterztjde Prinsenpad

Dr. Tr enkler Co .. Leipzig. IClO5. Za. 19. Naehdruck verboten.

105. In 1905 is iemand van de uitgeverij Dr. Trenkler uit Leipzig naar Zaandam gekomen om deze en nog veel meer prentbriefkaarten te rnaken, men kan ook zeggen: ansichtkaarten. De namen van de toenrnalige fotografen zijn onbekend gebleven, behalve die van Nauta uit Velsen. Nauta gaf die kaarten ook uit. Hij trok met zijn driepoottoestel het gehele land door. Hij kwam ook aan de achterkant van 't Prinsenpad en hij zag dit. Er is totaal niets van over.

106. Eb in de Krugerstraat, in 1916 tijdens de watersnood, met links en reehts de beunen waarover de mensen lie pen. De fotograaf heeft veel volk naar buiten gekregen. Op de aehtergrond de Bothastraat. Het oostelijk deel van de straat staat er nog, in de oude vorm. De rest is weg en door moderner huizen vervangen.

107. Dit is geen vooroorlogse foto, maar deze situatie bestond ook v66r 1940. Dit kluffie verschafte toegang tot het Sint-Catrijnepad, de huizen op de achtergrond en tot het Pantepad waarop het meisje staat. Als je nu naar beneden gaat kom je terecht in de Touwslagerstraat, waaraan een reeks van bedrijven is gelegen. Vroeger lag hier een brug over de dijksloot. Links was schoenhandel Klaas de Vries, later Wullings. Achter de houten wand rechts verkocht Bal de Wit sigaren en sigaretten.

108. De Zuiddijk bij 't Pantepad en links houtloodsen van William Pont. Rechts de kruidenierswinkel van Simon de Wit toen niemand enig vermoeden kon hebben dat ook deze zakelijke reus ineen zou storten. Ook op dit stukje van de Zuiddijk is heel wat veranderd.

wat veranderd.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek