Zaandam in oude ansichten deel 9

Zaandam in oude ansichten deel 9

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3073-8
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 9'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Links percelen aan de Hogendijk, rechts huizen aan het Rustenburg. Komende van Amsterdam, met de trekpont over het Noordzeekanaal, kon je over deze brug, toen de Provinciaieweg niet bestond, naar het midden en (uiteraard) het noorden van de provincie komen. Je kon de Gedempte Gracht op, of de Stationsstraat, en dan over de oude weg naar Krommenie, steeds maar binnendoor. Daar ging je dan naar Krommeniedijk, om in Uitgeest te komen en vandaar kon je kiezen: Akersloot of Castricum. Die route is nog altijd te fietsen.

30. Een van de foto's, die een toeliehting behoeven. De fotograaf stond op een rernrning aan de Hogendijk. Die is er nog. Op de wat wazige aehtergrond geheel reehts is een stukje te zien van het gernaal Soeteboorn. Onder het dak dat boven het houten puntdakje uitsteekt (wij zijn nog steeds reehts) woonde watermolenaar Brand. De drie panden zijn gebouwd aan de westkant van de plek waar het water uit het Westzijderveld in de Voorzaan kornt. Links een talud waarop later enige woningen zijn gebouwd. Onder de born en een laag bouwwerk waar garage Starreveld is gekornen.

31. Wie dit kloeke perceel he eft gekend moet van zeer hoge ouderdom zijn. Het stond aan de Hogendijk. Het hek dat u ziet stond voor het mooie huis van Prins de Jong, de cargadoor. In het huis waarvan rechts een stukje is te zien, heeft Arie Snippe veellater een tabakshandel gehad. Links is de toegang naar de Lage Horn. 't Was vlak bij de scheepswerf van Brouwer. Het bouwwerk dat als koffiehuis met billard diende, is lang geleden gesloopt. Op die plaats kwam een cafe van steen, van C. Post. In de Lage Horn is ook veel veranderd.

32. In de tijd dat geheelonthouders op straat kwarnen om hun ideaal uit te dragen, ontstond in Zaandarn deze wagen, die door middel van teksten duidelijk maakte welk een geluk uit de onthouding kon ontstaan. Ook werd gewezen op de PK, op de Plaatselijke Keuze, een mogelijkheid om de bevolking te laten uitmaken hoeveel cafes plaatselijk konden worden toegestaan. De wagen is gefotografeerd toen deze voor de stalhouderij van J an de Boer aan de Czaar Peterstraat stond. Op de wagen:

Janny Pondman-Schuddeboorn, Aagje Groot-Bak, Klaas de Vries, die in 1984 naar OverijsseI verhuisde, Nel de Vries-Dorjee en Mathea Srnit-Slot.

33. U hebt in de boekjes over Zaandam 't Krimp al enige keren gezien; ik zeg dit maar am u (eventueel) v66r te zijn. Maar oak deze foto geeft een mooi beeld van dit aardig pad. Men zegt dat de naam Krimp (oak Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek) is ontstaan, omdat de dorpen, in dit geval het pad, waren gelegen aan een versmalling, een verkrimping, van het water. Als u een tikje op de hoogte bent van de situatie dan weet u, dat er van het oude Krimp bijna niets over is. Het Czaar Peterhuis staat er nag.

34. Het verdwijnen van het Dampad, en het Dampad niet aileen, ach t ik een verlies voor de leefbaarheid van Zaandam. Er is met weI zeer harde hand opgeruimd en wat we ervoor terug kregen was voor het overgrote deel niet fraai en zeer zeker niet gezellig. Ik heb dat pad goed gekend. Als scholier mochten mijn broer en ik elke week een vierduitje versnoepen bij mevrouw Van 't Hof, die huishoudelijke artikelen en snoep verkocht. Haar man ging, zij het zonder snoep, met zijn wagen langs de huizen. Je had daar ook boekbinderij Heiloo en, op dat stukje van honderd meter, twee kappers.

35. In de boekjes over Zaandam die ik samenstel (en niet maak, zeals men soms schijnt te denken) komt dit beeld van Zaandam in licht gewijzigde vorm meer voor. Maar 't blijven mooie platen. Achter de mast links cafe-restaurant Suisse, later kantoor van Gemeentewerken, dat injanuari 1985 in brand vloog. Langs dit gebouw kwam men van, of ging men naar, de Oostzijde over drie kleine sluisjes waarvan er twee voor de Wilhelminasluis moesten verdwijnen. Er verdween trouwens veel meer.

36. Op 15 november 1908 geraakten op de Hogendijk, het deel dat men later Damplein is gaan noernen, enige woon- en winkelhuizen in brand. Men zegt dat het vuur (een omgevallen petroleumlamp) ontstond in het rechter pand, het "heeren en kinderkleedingmagazijn De Adelaar" van A. de Groot. Ook de zaak van kruidenier en grossier C. Keg, gevestigd in 1832, ging eraan. Links is een stukje te zien van bloemenmagazijn Floresco van de zusters Groot (Keg zat tussen de Grooten in), wier zuster Dorothea in de Westzijde een zaak in dameshoeden en handwerken had. Voor Keg bouwden J. en D. Eilmann een hoog stenen perceel. Het staat er nog maar niet als eigendom van Keg, want de firma Keg be staat niet meer.

:--

I

t-I .

37. Ook dit was de leuke haven van Zaandam. U ziet de huizen aan de Hogendijk. In het hoogste pand heeft veel later dokter Bax gewoond. Uiterst rechts de bebouwing van de Dam. Inhet geheel Iinks staande huis was bakker Noomen gevestigd. De brand die in 1908 enige winkels vernietigde, was nog niet uitgebroken.

38. De demping van de mooie havenkom, die op de vorige foto te zien was, heeft, toen het aankwam op bebouwen, rampzalige gevolgen gehad. Het verhaaJ is velen bekend: men legde een dijk aan, die later de naam Westkade kreeg en men smeet een enorme vracht zand in het water. Het was het werk van, zo zei men, ter zake kundige personen. De leken, in ieder geval vele leken die van wanten wisten doch niets te zeggen hadden, wisten best wat er ging gebeuren. Zand zoekt zand en men bouwde op de bagger, op paaltjes, die de oeroude zandbodem niet bereikten. Dit is het postkantoor. Kijk eens goed en zie hoe de boel uit het lood staat.

it het lood staat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek