Zaandam in oude ansichten deel 9

Zaandam in oude ansichten deel 9

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3073-8
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 9'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Een stukjeGedempte Gracht dat volkomen is verdwenen, met de winkel van groente- en fruithandelaar Siem Zomerdijk, hier in gezelschap van zijn echtgenote Sijtje Zornerdijk-Verdonk en personeel Alie Kas, JeJle Wiersma, Jo Meerleveld, Hessel Schardam en Jaap Molenaar. Links van Siem "zat" slager Siem Vet. Aan de andere kant: modemagazijn De Wit, deurwaarder Van de Weetering, het atelier van Annie Nijgh en meubelmagazijn Grafe, Siem begon hier in 1941 en vertrok naar de Lobeliusstraat in 1964 omdat aan de Gracht bouwkundig het een en ander ging gebeuren.

50. Muus ter Meer, kastelein aan de Vinkenstraat, in een strandstoel naast zijn echtgenote Leijda (Lijntje) ter Meer-Krab. Links zoon Piet, dejongste van de kinderen en met de witte strik kleindochter Hester Schilperoord. Hester mocht oom tegen Piet zeggen als ze dat wilde en dat wilde ze weI.

51. Tot de grote reeks van cafes in het centrum van Zaandam behoorde Neuff van Jan de Boer, op de hoek Westzijde/Vinkenstraat. In het hoge gebouw is later bioscoop Flora gekomen. Van het modemagazijn op de andere hoek van de Vinkenstraat (links op de foto dus) was, toen de fotograaf hier stond, nog niets te zien. Rechts van het gebouw de winkel waarin Schipper vele jaren een bloemenzaak had. 't Is allemaal weg.

52. Dit was de brandspuit van de Vrijwillige Brandweer, die later deel ging uitmaken van de gemeentelijke. Het voertuig staat al jaren als antiquiteit in de brandweergarage aan de Botenmakersstraat. De foto is gemaakt op de Zaanweg te Wormerveer. De mannen zijn: H. Koppelman, G. Dekker, daarachter J. Keijzer, Jac. Verkade, C. Sabel, C. Poel, aan het stuur, H.J. van Doesburgh, A. Frederiks en T. Sabel. Achter: M. Dekker en J.J. van de Stadt. Boven: 1. van Wijk.

,

53. Dit was de fraaie woning van de familie Van der Goot, een parel in de tach al mooie Westzijde. Johan van der Goot was bankier, een bekende en vertrouwde naam in het zakelijk leven van Zaandam. Later hield de Nederlandse Hande!smaatschappij er kantoor en nog later is het gebouw in sterk gewijzigde vorm dee! gaan uitmaken van Wastora. De betege!de ruimte aan de zuidkant van Wastora was vroeger een fraaie tuin.

54. Leerlingen van de eerste klas van de gerneentelijke rneisjesvakschool zijn in 1926 een dagje uitgegaan. Ergens stelden zij zich, sam en met lerares rnejuffrouw De Liefde, voor een fotograaf op. Naast de juffrouw staan: Gu Dijkrnan, Grietje Peetoom, Marie Snippe, Aagje Kaaijk en Steintje Kee. Midden:

Jansje Pet, Lena Mulder, Trien Kuiper, Koba Berger, Loes Stuurrnan en Dina de Wijn. Onder: Jannie Starn, Mien Boekelaar, Jansje Hildering, Annie Groot en Aagje Kee.

55. Zo was de situatie op 't Otterspad toen niemand eraan dacht, dat dit pad zou gaan behoren tot een buurt die bekend werd als Klokbaai. Het bedrijf van houtverwerkende industrie Dekker, dat hier en verderop de fabriek en de opslagterreinen had, had nog volop werk. Ook deze sloot maakte eerder deel uit van het water- en grasrijke Westzijderveld.

56. Piet Prinsze liet, vermoedelijk in het begin van deze eeuw, de boerderij aan de Parkstraat bouwen, zoon Jan zette het bedrijf naderhand voort en kleinzoon Henk sloot de kleine ring, omdat er, voor wat de veehouderij betreft, in Zaandam veel veranderde: weilanden werden industrie- en woongebieden. Van aile veehoudersbedrijven in Zaandam, en dat waren er heel wat, is er niet een meer over. Van de tuinbouwbedrijven trouwens ook niet.

57. Dit waren dames en heren die bestuurlijk werkzaam waren voor de gereformeerde zondagsscholen in Zaandam. Het is wel een poosje geleden ... De drie in het midden vooraan zijn: W. van Zaane, A. Bouman en W. Hartog. De anderen zijn: M. Kleijwegt, F. van Dokkum, Alie Schipper, Marie Plekker, P. Valk, G. Bruijn en H. Schaap.

58. Fotograaf Emile Muns had in de achterkamer van zijn woning aan de Westzijde, even ten noorden van de Parkstraat, uitzicht over een weiland dat in gebruik was bij boer Prinsze aan de Parkstraat. Rechts de achterkant van het Stuurmanspad, op de achtergrond de Valkstraat. In de loop van de tijd is dit weiland vrijwel vol gebouwd. Het varken was van mevrouw Prinsze en droeg de naam Jopie en de ganzen op de achtergrond maakten altijd veel herrie.

ltijd veel herrie.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek