Zaandam in oude ansichten deel 9

Zaandam in oude ansichten deel 9

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3073-8
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandam in oude ansichten deel 9'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. Hoewel er in de naaste omgeving nauwelijks mensen woonden, richtte speeltuinvereniging SintTheresia een tuin in aan wat eerder het Vijzelaarspad was, achter het kantoor van koekfabriek Hille. Voor de ingebruikneming was een beroep gedaan op de R.K. Harmonie. Dirigent S.C. Kruyt loopt rechts. Ook rechts de spoorbaan tussen Zaandam en Purmerend. Op de achtergrond bebouwing aan de Westzijde. Geheel rechts de puddingfabriek van Homburg in de Oostzijde.

80. Emile Muns heeft deze foto in het begin van deze eeuw genom en, staande, zo neem ik aan, op een omloop van een gashouder. Hij zag een demonstratie met een nieuwe, drijvende brandspuit en hij zag een deel van de Oostzijde, op de plaats waar vele jaren later de Prins Bernhardbrug kwam. Links de molen De Koker in de nabijheid van een woning waarin een van de schippers Vlootman woonde. Rechts daarvan de fraaie Zaanse woning, die lang een ruine was. Toen ik deze tekst tikte, was men met de restauratie bezig.

81. Tussen de gashouders op de achtergrond en de Dirk van Post en Vlootman (Zaanstreek-Leiden) kwam later de Prins Bernhardbrug. Post en Cor Vlootman werkten in Leiden, Jan en Toon Vlootman deden dat in de Zaanstreek. Hard werken, lange dagen, je moest wel wat doen voor de kost in die tijd, Op het vaartuig, voor de wal bij het huis van Toon, staande: Jaap Zeldenrust, knecht (dat mocht je toen nog zeggen), Piet, schipper Jan, Rie, Dirk en Dora. De jongens waren van Jan, de dochters van Toon. Het bedrijf be staat allang niet meer.

82. De mij onbekende dame zwiert hier op schaatsen (hetgeen duidelijk is) op een terrein dat later het In 't Veldpark zou worden. Rechts molen Het Honingvat, waarvan de maalstenen in het park liggen. Op de achtergrond een brug, die naar een complex van volkstuinen, over de Gouw, leidde. Die tuinen verdwenen omdat Zaandam ook ten oosten van de Gouw groeide.

83. Een elftal van Zaanlandia met staande: Siem Schoen, Gerrit de Vries, Dirk Schuerman, Tinus van Westrop, Jan Sieben, Dirk Eijben, Kees Kelderman, Dirk Pondman en Aldert Schaap. Onder: Ab Schaap, Jan Prins, Ber Stolp en Jo van Aarle.

84. Een stel jongens van de Koning Williamstraat en de Hoveniersstraat in de Leo Xtll-straat bijeen: straatvoetballers, Achter zien we Piet Thesing en Ko Uitendaal. Midden: Rinus Lamoree, Jaap van Elsland, Jaap Jochems, Jan Boon en Arie van Raam. Voor: Gerard Thesing, Piet Groot, Frits Groot en Gerrit Boon, die voor zich Piet Hofman hebben.

85. De Pauwin stond aan de oever van de Zaan, even ten no orden van de doopsgezinde kerk, zeg maar: ongeveer tegenover de Schoolmeesterstraat. Hij werd in 1682 als houtzager gebouwd. In 1747 werd hij als verfmolen gebruikt door Heijme Vis. De Zaanstreek heeft 52 molens gehad die korte of lange tijd verfmolen zijn geweest. De Pauwin is in 1903 gesloopt, wat er op duidt dat bijgaande foto lang geleden is gemaakt.

86. Hoe boomrijk en rustig de Oostzijde was, toont deze foto. Rechts op de achtergrond, nauweIijks door het gebladerte te zien, staat de doopsgezinde kerk, iets ten noorden van het Kramerspad, later Kramersstraat. Links een houten woonhuis, waarin veellater een lampenwinkel kwam van Kuijt, Op de achtergrond de woning van rijstpeller Nicolaas Blans, die later Spes Viva werd.

87. Wie herkent hier de Oostzijde uit? Niemand, vermoedelijk. De fotograaf stond met de rug naar de Zuidervaldeurssluis en zag tussen de bomen door de boekwinkel van (ook drukkerij) Huig. Rechts staan al jaren de muren van Albert Heijns fabrieken. Geheel rechts, aldus de eigenaar van de foto, achter het hek, moet Hondius hebben gewoond, die man die rond de eeuwwisseling vele foto's van

Zaandam heeft gemaakt. Best kans dathij deze foto maakte. .

88. Een jongensclub op 't Land van Middelhoven, met uiterst links het einde van de Belgischestraat en op de achtergrond het bedrijf van de Wed. Stadlander en Middelhoven. Het land zou later worden bezet met Grootscheeprnakersstraat, Wibautstraat en veel meer. Voor het doel, waarvan de uit twee delen betaande lat een tikje doorzakt, zijn, mogelijk niet zo best (de kiek is een bietje skranserig), te zien: Ben Nielen, Joop Bayards, achteraan Chris Vellinga, Piet Tamerus, Theo van Splunteren, die voor zich Ton Bayards en Wim van Dam heeft en ten slotte Theo Sanders. Vooraan: Toon Vermeer, Bram Broerse, Arie Meijn, Jan Stienstra, Henk Muusse en Ko Klomp.

Muusse en Ko Klomp.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek