Zaandijk in oude ansichten deel 1

Zaandijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.W. van Sante
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0467-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zaandijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Zaandijk is eigenlijk ontstaan toen Heyndrick Pietersz., bijgenaamd Oudt-Heyn, op 20 september 1494 toestemming kreeg van schout en schepenen van de ambachtsheerlijkheid Westzanen om zich met zijn zoons te vestigen aan de lage dijk: de lage dijk, die de polder beschermde tegen het Zaanwater, zoals de hoge dijk, de Noorder IJ- en Zeedijk dit deed tegen het water van het IJ, dat toen in open verbinding stond met de Zuiderzee.

In de zeventiende en achttiende eeuw heeft Zaandijk grote bloei gekend, vooral door de grote concentratie van papierindustrie en daarna is het steeds meer woon- dan werkgemeente geworden.

Dit boekje wil in uw herinnering terugroepen de schoonheid van deze gemeente uit een veel meer recent verleden en wanneer u het hebt doorgekeken en -gelezen, zult u het met mij eens zijn: wat ontzettend jammer, dat hoognodige verbetering van woonaccommodatie en verkeersmogelijkheden alleen gekocht konden worden met opoffering van zoveel gemoedelijkheid, rust en schoonheid. En wat kregen wij er weinig fraais voor terug.

Het was een bijzonder moeilijke opgave om uit de meer dan duizend afbeeldingen, die mij van Zaandijk bekend zijn, een keus te doen. Daardoor zal voor menigeen ontbreken, wat hij of zij er nu juist zo graag in had willen aantreffen. Maar de "Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. jr.", waar ik mijn materiaal aan ontleende, geeft iedereen de mogelijkheid te gaan zien, wat ik noodgedwongen terzijde moest leggen.

De brug over de "spoorsloot" in het Lange Guispad, bij de begraafplaats. Achter de spoorlijn zien we rechts de Zaandijker Stationsstraat.
Het Guispad met rechts het spuithuis, dat gesloopt is voor de aanleg van de 2e Guispaddwarsstraat. Achter de huizen de molen "De Dood" en in het verschiet "De Wind" (over de Zaan). Bij de huizen links kwam de Nieuwe Vaart uit op de Guispadsloot.
Het Guispad met de brug naar de huizen "over sloot" en het Bredenhof. Rechts nog een stukje van de school, die in januari 1971 werd afgebroken, en het huis van Jac. IJkeI. Dit huis werd later met hulp van tientallen schooljongens verrold naar de Bredenhofdwarsstraat en de heer IJkelliet daarna een nieuw huis bouwen, meer inverdan, op de hoek van de Bredenhofstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek