Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Men kan niet zeggen dat sommigen aan het eind van de vorige eeuw geen ondernemingslust aan de dag legden bij de bouw van grote projecten, die de verdere ontwikkeling van Zandvoort van vissersdorp naar badplaats moesten stimuleren. Naast de aanleg van een spoorlijn noemen wij de bouw van een Passage met Kurhaus en een Grand Hotel. Blijkbaar was men van mening dat daarbij ook een vast circus niet uit de toon zou vallen. Dit kwam er in 1904 aan de Dr. Johan G. Mezgerstraat in de vorm van een hoofdgebouw met daarin een groots opgezette toeschouwersruimte, plaats biedend aan circa vijftienhonderd personen. Vele jaren werd dit circus met eigen dieren geex ploiteerd onder de naam "Olympia Palace". Later heette het "Palais d'Et;;", onder welke veelzeggende naam ook dit gebouw in 1921 restloos in vlammen opging ... Het circus genoot in den Ian de grote bekendheid, omdat het de plaats was waar bijna aile "groten" uit die tijd hun voorstellingen kwamen geven. Hier het gebouw en de naaste omgeving, nog in de oorspronkelijke glorie van omstreeks 1905.

30. Een gezellig beeld van de bekende Passage uit 1900. Deze Passage - een schepping van de Rotterdamse architect Le. van Wijk - vormde de verbinding tussen het spoorwegstation en he t Kurhaus. Zij bevatte ruim twintig zakenpanden, waaronder souvenirwinkels, lunchrooms en cafes. Het gebouw was duidelijk tevens een centrum van cultureel vermaak. Hierbij kan worden ge dacht aan de talloze concerten die erin werden gegeven. Verder namen vele dames onder de gasten de gelegenheid te baat om hier door hun drach t de laatste modesnufjes op dit gebied te ton en.

31. Rand de laatste eeuwwisseling werd bij het toenemend bezoek aan de badplaats steeds meer aandacht geschonken aan het scheppen van het nodige vertier. Hier de aankomst per trein bij het oude station van het in die tijd beken de circus "Wulf!"', in 1903. Blijkbaar ju ist aange k orne n treinreizigers en andere toeschouwers slaan dit toneel met belangstelling gade.

32. Aan het eind van de Verlengde Haltestraat, zoals deze vroeger Iiep, beyond zich destijds een tussenhalte voor de trein. Deze halte - in het midden - die nde om de bewoners in het dorp bij gebruikmaking van de trein de reis naar het aanvankelijk verderop gelegen station bij de Passage te besparen. De oudere Zandvoorters spre ken ook nu nog vaak van de "Gude Halt" en de Haltestraat is er naar genoemd. Juist rechts van de locomotief is het voormalige kinderhuis "Groot Kijkduin" aan de Kostverlorenstraat zichtbaar. Toen in 1909 het nieuwe spoorwegstation op de tegenwoordige plaats werd gebouwd - dus dichter bij het dorp - werd deze halte opgeheven.

33. Hier een beeld van de Passage in 1895 in haar gloriedagen. Men kijkt in de richting van het Kurhaus. Ook dit unieke gebouw werd in 1927 een prooi der vlammen ... Op de foto zien we enkele Zan dvoortse vrouwen in klederdracht, van wie de vrouw op de voorgrond ook de schoermantel draagt.

ZAAN DVOORT. PAS~AGE.

3anovoorf j>assageweg

34. Langs deze z ogenaarn de Passageweg hegaven de treinreiz igers zich veelat naar het strand. Links her eerste Kurhaus met een van de vier torens. Rechts de "huizen van Peters" en in het midden de Passage. Dez e foto werd in J 907 genomen vanuit de villatuin van de Elz bachers.

-~: ?..

.-

35. Na de aanleg van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort, in 1881, werd al gauw de behoefte gevoeld aan een vervoermiddel dat aankomende re iz igers van het station in Noord z ou kunnen verplaatsen naar de meer centraal gelegen hotels "d'Orange" en "Groot Badhuis" nabij de Strandweg. Men zocht dit toen in de indienststelling van een paardetram. Hier een plaatje van dit vervoermiddel met bedienend personeel vaar hotel "d'Orange". Conducteur op deze tram was destijds Albert Loos, bij de Zandvoorters beter bekend als "Appie Sak" ...

..:."-

36. Een blik op de vroegere Noordbuurt, vermoedelijk nog voor de laatste eeuwwisseling. Op de voorgrond de Burgemeester Engelbertsstraat met de werkplaats van wagenmaker Van Keeren. Deze werkte veelal voor de reders (nettenwagens) en de enkele duinboeren, Op de achtergrond zien we de Hogeweg en de nog onbebouwde weilanden ter weerszijden van de Grote Krocht. Geheellinks staat de eerste katholieke kerk.

37. Een fraai oud-Zandvoorts hoekje in de vroegere Noordbuurt: hoek Noorderstraat-Rozenobelstraat. Aan het bestaan van de kleine huisjes, die lange tijd het dorpsbeeJd hier stoffeerden, kwam door de sloop tijdens de Tweede Wereldoorlog een vroegtijdig ein de, De schelpenwagen past in de sfeer van dit dorpsdeel wonderwel! Bij de aanblik van dit plaatje mag het tot voldoening stemmen dat kunstenaressen als Arlen van Waterland uit Edam en Emmy van Vrijberghe de Coningh, woonachtig te Amsterdam, zich de laatste jaren zoveel moeite geven om ook nu nog aanwezige historische plaatsen in Zandvoort met hun tekenstift vast te leggen.

38. Hier eveneens een der meest karakteristieke oud-Zandvoortse hoekjes: het Achterom, tussen de Smedestraat en de Gasthuisstraat. Links zitten de daar woonachtige Come lis Dorsman, de vroegere dorpssmid, zijn oudste zoon Jan en moeder Dorsman-Zwemmer voor het oude smidshuis. In de houten schuur had Dorsman zijn ijzervoorraden opgeslagen , De zolder was geheel ingericht voor de duivensport. Na de dood van vader Dorsman in 1953 - moeder Dorsman was reeds in 1945 overleden geraakte het smidshuis echter snel in verval. In het kader van de gemeentelijke saneringsplannen van de Noordbuurt hopen velen dat dit historisch hoekje voor de toekomst gespaard mag blijven ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek