Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kerkplein

69. Het Kerkplein anno 1897 met links de slachtplaats van de vroegere slager Heck. Het gebouw bestaat nog, hoewel daaraan al lang een geheel andere bestemming is gegeven. In het midden het toenmalige cafe-restaurant "Welgelegen", dat vele malen van eigenaar verwisselde. Op het plein staat de dorpspomp. Aan het plein zoals men het hier ziet, moet in voorgaande eeuwen ook het rech t huis hebben gestaan, waarin schout en schepenen van Zandvoort vergaderden. Ook werd op dit plein in vroeger jaren de pinksterkermis gehouden.

Zandvoort.

.1 1; tne r . H. Se cfcr. An. terda - 1)~Jlo ?? 1t

.J

{

70. Hier het Kerkplein omstreeks 1906 met links de slagerij van Heck. Over de bakkerskar van bakkerij Jb. van der Werff uit de Kerkstraat kijkt men de nag bestaande Kosterstraat in. Rechts weer het reeds eerder genoemde cafe-restaurant "Welgelegen" met enkele gezellige zitjes onder het groene lover. In de rijzige figuur met het zwarte pak zal men de hotelhouder W.H. Driehuizen herkennen.

71. Een doorkijkje van de Kerkstraat in 1880 over een gedeelte van het kerkhof bij en de weilanden achter de hervormde kerk aan het Kerkplein. Wanneer wij hier onder anderen spreken van kapper Van Orden, restaurant Keur, P.L. de Vries, de firma Anth. Bakels, Betje Boven (Lansdorp) en het geboortehuis van "meester Kees", dan zal menigeen nog weten welke woningen wij van links naar rechts bedoelen!

72. "Kees de mandenmaker" mag ook een representant van het oude Zandvoort worden genoemd. Cornel is Keur - want dat was zijn eigenlijke naam - werd in 1851 gehoren en woonde in een klein h uisje aan de Roze nobelstruat , waar hij de kosi verdiende met het vlechten van manden voor de visserij. Vooral de "hot", een Oland die door de vislopers op de rug werd gedragen, heeft hij bij tientallen gemaakt. Fen "hot" haalde in zijn dagen zelfs een grote tentoonstelling in Londen. In 1936 overleed deze n ocste wer ker or vijfcntachtigjarige leef'tijd in een Haarlems ziekenhuis.

Aardappelrcorjen

ZAl"DVOORT

7 3. Naast de beoefening van de visserij von den vele Zandvoorters in vroeger jaren ook een deel van hun bestaan in het telen van aardappelen. De Zandvoortse duinaardappel genoot een bijzondere faam, tot zelfs over de grenzen. Op deze van 1905 daterende foto zien we aardappelrooiers aan het werk op een van de velden ten noorden van de spoorbaan. Dit terrein maakt thans deel uit van het reeds lang bebouwde p lan-Noord , Het huis rechts is het voormalige kinderhuis "Groot Kijkduin" aan de Kostverlorenstraat.

74. Een interieurfoto van het diaconiehuis van de Hervormde Gemeente (thans "Hulsmanshof" genoemd, zulks naar de stich ter ds. G. Hulsman) ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het huis in 1924. Op de achterste r ij, van links naar rechts: mevrouw Van Brummelen, evangeliste; J. Koning, de heer Keur , bijgenaamd "de Geur"; mevrouw Voet-Driehuizen, diaken; mejuffrouw Horst ing, directrice van het huis; J.M. van Brummelen, evangelist, tevens huistimmerman van het hotel "Kaufmann"; Klaas van der Mije, diaken; Leen Terol ("Flakkie"); zuster Dina Bronders, de wijkdiacones, en Tinus van der Mije of wei "Bazarretje", welke bijn aarn hij dankte aan het feit dat hij een winkeltje dreef op het Schelpenplein. Op de voorste rij, van links naar rechts:

"Kee Snot", de vrouw van " Bazarretje"; een verpleeghulp, Duifje Slagveld, Stein Slagveld, bijgenaamd "Kattekoppie", en Stein "Hazelneut".

?

-c-

ZANDVOORT.

U1tg.

75. Oeze ansichtkaart werd op 18 september 1907 vanuit hotel "Beau Sejour" naar Rotterdam verzonden. Links .Jiet huis met de be elden", op de hoek van de Kostverlorenstraat en de Verlengde Haltestraat. Dit huis staat er nu nog. In de verte zien we het kinderhuis "Groot Kijkduin" en rechts daarvan het witte huisje , waarin postbode Arie Loos woonde. Ook dit staat er nog, op de hoek van de Kostverlorenstraat en de tegenwoordige Jan Steenstraat. Het "vischvrouwtje" op de voorgrond is visloper Sijtje Draijer-van der Schinkel. Bij het oversteken van de straat poseert zij in vol ornaat even voor de fotograaf. Vermoedelijk keert zij juist uit de stad terug, want zij draagt haar "zundagse boezelaer" ...

Vischvrouwtle.

76. De Haarlemmerstraatweg in wintertooi. Dit gedeelte behoort nu tot de Zandvoortsclaan. De foto werd in 1893 vervaardigd door de heer Anth. Bakels Sf. De personen op de achtergrond zijn de oude dokter C.A. Gerke en zijn echtgenote. Zij wandelen hier in de richting van het dorp.

77. De Haarlemmerstraatweg - dit gedeelte heet nu Haarlemmerstraat - zag er in het begin van deze eeuw weI even anders uit dan tegenwoordig, alhoewel vele huizen uit die tijd er ook nu nog staan. Het was een klinkerweg met voortuinen, die vaak tot vlak aan de rijweg doorliepen. Het verkeer bestond voor het merendeel nog uit wandelaars en fietsers. In het hoge huis links, gebouwd en bewoond geweest door burgemeester Boerlage, heef't ook burgemeester 1. Beeckman nog enige tijd gewoond, alvorens hij het huis op de hoek van de Brederodestraat en de tegenwoordige Dr. C.A. Gerkestraat betrok. Verderop moet eveneens een zogenaamd "bierhuis" hebbe n gestaan, waar men dus zijn dorst kon lessen. Er was daar echter ook gelegenheid om een dansje te maken, waarvan destijds vooral vele jonge Zandvoorters gebruik maakten.

tf'(}1A'?> ?~,6 pjl'ry--r--rJ1t'~(J::~(YJ;r t9r'~ ~~~~

" ..

.. ! "10;

~,

<,

:' .?..?

- .

78. De gehele weg vanaf de noordboulevard tot aan "de Tol" in de Zandvoortselaan droeg eerst de naam Kostverlorenstraatweg. Het was aanvankelijk, zoals wei val! te zien, slechts e en verharde zandweg met op deze plaats een drietal huizen, dat voornamelijk als kinderhuis was ingericht. Op de foto zien we links de villa "Kijkduin" en rechts "Groot Kijkduin", waarin nu dokter J.F. Zwerver woont , Bij verder doorwandelen kwam men bij het zogenaamde Kostverlorenpark en daarna dus bij "de Tal". Achter de villa links op de foto, die van 1900 dateert, loopt thans de Sophiaweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek