Zandvoort in oude ansichten deel 1

Zandvoort in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4184-0
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ZRNDVOORT - BRD. Geref. Kerk. Julianaweg

79. De in 1928 gebouwde gereformeerde kerk stond er eerst in het oostelijk duingebied vrij eenzaam bij. Pastorie en Calvijnzaal - de laatste tevens een verbinding vormend tussen kerk en pastorie - zijn later toegevoegd. Hoe heeft zich ook hier de plaatselijke situatie sindsdien totaal gewijzigd. Het zogenaamde "Emma-park" - genoemd naar de Emmaweg -r-, waarvan het voorterrein een ge deelte vorrn t, is na 1945 geleidelijk aan geheel volgebouwd. Ook ter weerszijden van het kerkgebouw, aan de Julianaweg, zijn verschillende woonhuizen verrezen.

80. Hier nag een prille situatie aan de Kostverlorenstraat in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het gebouw van de Amsterdamse Vakantie Kolonie ston d er toen nog maar pas. Velen zulle n wellicht nie t weten dat dit gebouw destijds verrees op de fundamenten van de voormalige elektrische centrale voor het in 1884 uit de dienst genomen ele ktr ische trammetje, dat korte tijd had gelopen van het Passagestation tot het Kostverloren wandelpark. Duizenden kinderen, vooral uit de hoofdstad des lands, hebben in de loop der jaren voor hun gezondheid in dit vakantiehuis gelogeerd.

81. In de vorige eeuw liep er vanaf het beginpunt van de tegenwoordige Koninginneweg bij de katholieke kerk oostwaar ts een zandpad naar een boerderij, die ongeveer stond op de plaats waar in 1974 het bejaardencentrum "Huis in het Kostverloren" werd geopend. De boerderij, eerder een duinmeiershuis , werd aangeduid met "Costverlooren" later met "Kostverloren". De Kostverlorenstraat(weg) dankt er haar naam aan. Hier nag een afbeelding van deze boerderij en omgeving. Zij werd met het bijbehorend terrein in 1871 aangekocht door dokter C. Smit , van 1840 tot 1881 arts te Zandvoort. Dew stalde in de boerderij zijn rijtuigpaarden. De herkomst en be te kc nis van de naam "Costverlooren" ("Kostverloren") konden tot dusver nog niet worden achterhaald.

82. In 1881 werd het fraaie duinterrein van de boerderij "Kostverloren" door de gemeente van dokter Smit overgenomen en als wandelpark ingericht. In het jaar daarna werd een elektrisch trammetje - het eerste in ons land - in dienst gesteld, dat de verbinding onderhield tussen het spoorwegstation bij de Passage en het wan delpar k. WeI een bewijs hoezeer men het park mede als een trekpleister voor de vreemdeling beschouwde! Toch schijnt het lijntje niet lonend te zijn geweest, want in 1884 werd het reeds opgeheven. In de jaren twintig ging de plaatselijke VVV ertoe over om in het park een speeltuin met vijver en volier es aan te brengen, Hier een afbeelding van de speeltuin uit de tijd, toen zij vooral voor kinderen en ouders nog een ware attractie betekende. Een open lucht-theater in het park haalde slechts een opvoering, waarna het ijIings werd afgebroken.

Zandvoort

Bij de Tol te Zandveert .

. ~.

83. In de beginjaren van deze eeuw zag de Kostverlorenstraat - toen nog KostverJorenstraatweg - er ter hoogte van "de Tol" aid us uit. Op de voorgrond loop t de trambaan. Destijds was deze weg bij de Zandvoorters een geliefkoosde wandelroute door het oostelijk duingebied. Nu is het, zoals men weet, een belangrijke toegangsweg tot Zandvoort-Noord.

84. Tot slot een blik op de zomerse drukte nabij de Strandweg, enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog. De bebouwing aan de kust, die men hier ziet, alsook die welke (niet zichtbaar) zich noor d- en zuidwaarts daarvan uitstrekte, zou in de oorlogsjaren met de grond gelijk worden gemaakt!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek