Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

-

-

-

9. Dit cafe-restaurant (in de volksmond "Het houten gebouw" genoemd) van de heer G.]. Kuipers, restaurateur en banketbakker te HaarIem, werd op 24 juni 1883 geopend en stond ongeveer op dezelfde plaats als het tegenwoordige paviljoen "Zuid" aan de Boulevard Paulus Loot. Een over de duinreep gebouwd terras bood een heerlijk vergezicht langs het strand. Aan de landzijde beyond zich een waranda. Omstreeks 19IO is het door brand verwoest. Links ligt op het strand aan de vloedlijn de toenmalige Zandvoortse vissersvloot!

"--

. - . .

'"~~!':7:~'~"'~1~q"::~?~~~~~~+~~~~

co

10. Een ongeveer honderd jaar oud plaatje: in 1880 is hier de hoek van de Kerkstraat en het Badhuisplein in bee1d gebracht. Links de zijgevel van Hotel Driehuizen; op de achtergrond de toen nog boomrijke Kerkstraat. Het huis met terras - naar de Strandweg en de zee gekeerd - was destijds van de familie J. Groen.

11. Een van de oudste afbeeldingen (ongeveer 1880) van hotel Driehuizen, met het terras aan de Strandweg. De witte gebouwen links zijn de stallen van het hotel. Geheellinks is een klein gedeelte te zien van de schuur voor de reddingboot. Rechts zien we de rails van de vroegere paardetram. Het lijntje had als beginpunt Station-Passage, passeerde vervolgens hotel "d'Orange" en boog, zoals op deze oude foto te zien is, achter de lantaarnpaal af naar het Badhuisplein aldaar, am via hotel "Groot Badhuis" te eindigen bij de Hogeweg.

12. De Kerkstraat in de jaren negentig van de vorige eeuw. Aan de kleding te zien zou het hier een zondags tafereeltje kunnen gelden. In het lage huisje links woonde de bekende schoolmeester "meester Kees" (Cornelis van der Werff), terwijl het hoge huis daarnaast met de donkere blinden in die tijd als raadhuis in gebruik was. Ret lichte pand daartegenover, rechts van de straat, was van de heer W. van der Werff, broodbakker en tevens reder van de bomschuiten ZV 3 en ZV 5. De familie W. van der Werff bakt al ruim twee-en-een-halve eeuw het dagelijks brood voor vele Zandvoorters.

13. Winkelpand van de weduwe Gerber en Zn. in de Kerkstraat voor 1900. Piet Koper ~ de latere "Piet van 't Wapen" ~ was hier een tijdlang loopjongen. Het steegje links gaf toegang tot het huisje van "Jan Levie" - Jan van der Meij - visserman en stroper en ook enige tijd doodgraver bij de Rooms-Katholieke Kerk. Over hem vertelden wij ook in het fotoboekje "Kent 11 ze nog ... de Zandvoorters".

-

14. De Westerstraat voor 1940. De bebouwing rechts is oak nu nag aanwezig. Vooraan bij de lichtmast is de ingang van de Zuidbuurt. Voor het overige vie I de bebouwing oak hier onder de slopershamer. Op de plaats van het "nieuwachtige" huis is na de oorIog smederij Gansner aan het Schelpenplein gebouwd,

15. Het Badhuisplein voor de oorlog. Rechts hotel "Groot Badhuis", waar nu hotel "Bouwes" staat. Links aan het plein achtereenvolgens het dak van hotel Driehuizen - nu "Esplanade" -; pension "Beau Sejour"; de villa's Margaretha en Geziena en de dependance van hotel "Groot Badhuis". Op de plaats van laatstgenoemde gebouwen verrees na de oorlog de winkelgalerij aan de Thorbeckestraat. Het grote, witte gebouw op de achtergrond was het in chaletstijl opgctrokken Haarlcmse kinderhuis - nu de plaats van de nieuwe watertoren.

16. Aan de Zuidbuurt als straat staan slechts enkele huizen. Hier de situatie random de laatste eeuwwisseling. De voorste twee pandjes - reeds lang afgebroken - waren familiebezit van de Van der Mijes, onder anderen van Jacob van der Mije, bijgenaamd "Jaap Leut", van beroep schelpenvisser. Verder mestte hij varkens en teelde aardappelen in de duinen achter de Brederodestraat. Ret schelpennet staat te drogen voor het keukenraam. Als aardige bijzonderheid kan hieraan worden toegevoegd, dat de schelpenkar die men op de foto ziet, later aan de gemeente Zandvoort ten geschenke is aangeboden. Dit is nu de enige origine1e schelpenkar die nog in Zandvoort aanwezig is!

17. Het Schelpenplein in de Zuidbuurt ornstreeks 1910. Te oordelen naar de "uithang" is het wasdag, waarvoor heel wat emmers water uit de dorpspomp nodig waren. Het hoge dak boven de pomp is van de broodbakkerij van Jan Koning, op de hoek van de Kerkstraat en de Bakkerstraat. De hoge schcorsteenpijp is van de bakkerij.

18. In dit propere oud-Zandvoortse huisje op de hoek van de Duinweg-Zuidbuurt/Schelpenplein woonde vroeger Dirk Keur ~ Dirk de mandenmaker -, zoan van "Teunis de Porder". Later vervaardigde Dirk ook rietwerk, dat hij verkocht in een voor hem aan het Schelpenplein gebouwd winkelpand, waar hij naderhand tevens ging wanen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek