Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Hier een aantal echte Zandvoorters in de zomerzon op een der boulevards even poserend voor de fotograaf. Hoewel zij intussen allen al overleden zijn zullen velen hen zo nog kennen. Voor zover nodig even een geheugenstcuntje: het zijn van links naar rechts: Jacob Kerkman (Oepie), Jan Paap (Rossie), Kees van Duijn (Broek), Arie Molenaar (ientje van de "Bokkum"), Kees Koper (de Koekoek) en Willem Koper (Judik).

30. Een fraaie opname van de Strandweg in een oorlogswinter. Van de bebouwing aan het zeefront is niets meer over. Links van de Strandweg is weI een vijandelijke bunker verrezen! Om enigszins een indruk te verkrijgen van deze omgeving, enkele jaren voor de Tweede WereJdoorlog, zou men de Jaatste bladzijde moeten opslaan van deel 1 van het fotoboekje "Zandvoort in oude ansichten".

38nd/)oor! Sf rend- en 3eegezichf

dIL

I ; y,p-

31. Bij de opkomst van de sportvliegerij bleek dat ook Zandvoort in de jaren twintig een luchtacrobaat op dit gebied bezat en weI in de persoon van de tandarts J. FraenkeL De heer Fraenkel was tevens raadslid en woonde aan de Kostverlorenstraat in de villa "Njord", waar nu notaris Weve woont. Men meent dat de tweedekker op dit plaatje uit het jaar 1923 door hem werd bestuurd. Velen herinneren zich nog levendig de capriolen die de vliegende tan darts soms boven de bebouwde kom en ook weI boven een dicht bevolkt strand met zijn ronkend vliegtuigje uitvoerde. Zij werden hem niet altijd in dank afgenomen! Bij de uitoefening van zijn sport is de heer Fraenkel ook nog oud geworden; misschien weI tegen veler verwachting in. Hij verhuisde naar Amsterdam, waar hij een praktijk had op de Nieuwendijk en waar hij ~ naar men zegt -- de leeftijd der "zeer sterken" (80) ruimschoots heeft mogen overschrijden.

32. In 1899 werd de e1ektrische tram - de zogenaamde "blauwe" tram - van Haarlem naar Zandvoort in dienst gesteld. Later werd deze lijn zeer ten gerieve van vele Zandvoortse, Ben tveldse en Aerdenhoutse forensen doorgetrokken tot de binnenstad van Amsterdam. Deze kaart herinnert aan de tijd dat de tramdienst nog slechts enkele jaren oud was. In het middeIste huis op de achtergrond boven de tramwagen woont nu dokter J.P. Zwerver. Men kan duidelijk zien hoe weinig bebouwing het oostelijke deel van Zandvoort in die tijd nog kende!

Zandvoort

33. De Grote Krocht omstreeks 1910. Links eindpunt van de tram. Voorbij het witte rec1amebord bevindt zich nu de firma Ancoru, voorheen "Schuilenburg" en verder Albert Heijn, Ook ziet men verderop iets van de kerk en het torentje van de vroegere rooms-katholieke kerk. Aan de rechterzijde van deze straat staan nog geen huizen; het zogenaamde "land van Groen" is nog onbebouwd. In de verte een gedeelte van het gebouw "Sterre der Zee" aan de Hogeweg. Men lette ook op de kJederdracht uit die tijd!

34. Op 5 juni 1932 vond onder leiding van pastoor C. Wijnker de intronisatie p1aats van het Heilig-Hartbeeld in de tuin van huize "Sterre der Zee" ter ge1egenheid van de twaalf-en-een-halfjarige aanwezigheid in landvoort van de eerwaarde zusters van dit huis. In de nacht van 11 op 12 september 1940 werden door onbekend gebleven daders de handen van het bee1d afgeslagen. Later is het beeld onzichtbaar herste1d door de Zandvoortse steenhouwer Sipke van der Kooy. Het bee1d is allang niet meer aanwezig. Huize "Sterre der Zee" werd al geruimte tijd geleden aan haar bestemming onttrokken. Dezer dagen werd het gebouw afgebroken om straks plaats te maken voor een andere bebouwing, waarbij onder andere gedacht wordt aan de bouw van het nieuwe politiebureau ter plaatse.

35. Hier een beeld van exterieur en interieur van het vroegere cafe-restaurant "Rinkel" aan het Raadhuisplein (lunchroom "Carels") - nu Hema, Velen Zandvoorters en badgasten - zullen de meest prettige herinneringen bewaren aan de ogenblikken dat zij op zomerdagen of -avonden voor een gezellig "zitje" neer streken op het buitenterras van dit jarenlang zo bekende etablissement.

36. Hier een blik op een gedeelte van het Raadhuisplein en de Grote Krocht in 1920. De rechterzijde van de Grote Krocht is nog grotendeels onbebouwd. Geheel rechts is de entree zichtbaar van wat toen de Twentsche Bank, later de Algernene Bank Nederland NV werd genoemd. Het bankgebouw heeft naderhand uitbreiding gekregen met behulp van een gedeelte van het daarnaast staande grote huis. In dit huis woonden onder anderen jarenlang de dames Groen. Behalve het eindpunt van de tram zien we links de ingang van het vrocgere postkantoor. In het bovengedeelte van dit gebouw - aan de achterzijde te bereiken via een trap - was ook het bijkantoor Zandvoort van het Gewestelijk Arbeidsbureau gevestigd. Dit kantoor werd later verplaatst naar de Zeestraat.

37. Van de zijde van de boerderij van Van Saasse over het weiland een blik op enkele gebouwen aan de Haltestraat, rand de laatste eeuwwisseling. Op dit weiland zou later het tegenwoordige raadhuis verrijzen. Links staat de heer Van Saasse. Rechts van de houten schuur de lunchroom van Heimerix (Thomas). Het hoge dak daarachter is van de woning van "bovenmeester" Schuhmacher ("Sjoempie"), later kapperszaak van de heer Spoelder. Daarnaast de voormalige kruidenierswinkel van de firma Roest. In het hoge huis daar weer naast was een wijnhandel van de firma Baggerman, nu slijterij van de firma Schaap.

38. Hier een gedeelte van de boerderij van Van Saasse aan de Kleine Krocht omstreeks 1910. Op de achtergrond hotel "d'Orange"; daarvoor de daken van de toenmalige Noordbuurt. Boer Van Saasse vestigde zich in 1901 met zijn vrauw Alida van der Velden op deze boerderij. Hij hield ongeveer twaalf koeien en een aantal varkens, waarvoor hij aanvankelijk over een behoorlijk weiland ter plaatse beschikte. Toen na 1910 de grand te droog werd, als gevolg van het onttrekken van water voor de duinwaterleiding, moest hij zijn koeien in de zomer enkele weken naar Heemstede brengen om te grazen. In het laatst van de jaren twintig gaf hij het boerenbedrijf op. Het weiland werd gaandeweg bebouwd. In 1911 was daarop reeds het raadhuis verrezen. Onder andere op de plaats van de voormalige boerderij is men thans bezig de nieuwe raadhuisuitbreiding te bouwen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek