Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De boerderij van Van Saasse aan de Kleine Kracht in 1920. Ais wij ons niet vergissen is het boer Van Saasse zelf, die op dit plaatje de deur van zijn huis nadert. Het stuk rechts, waar vroeger weiland was, is, mede afgaande op de schaduwen, thans bebouwd. Verder heeft men hier een doorkijkje op het achtererf. Van de schilderachtigheid van deze omgeving in de dorpskom is, zoals men duidelijk ziet, ook nu nog wel iets overgebleven. Voor een juiste veronderstelling van hetgeen deze opnarne biedt zou men de bladzijden 62 en 65 van deel 1 van het fotoboekje "Zandvoort in oude ansichten" ernaast moeten leggen!

40. De situatie aan de Haltestraat in 1907. Het nieuwe raadhuis (1911) moet nog op het weiland links worden gebouwd. Geheellinks is nog juist een gedeelte van de banketbakkerij van Heimerix (Thomas) te zien. Rechts het nog geen tien jaar oude postkantoor met daarnaast hotel "Suisse", waar het bestuur van de oranjevereniging destijds vaak placht te vergaderen. Het witte, hoge pand was woonhuis en praktijk van de badarts P. Varekamp. Daarnaast woonde gemeentesecretaris P.L. de Vries, nu slijterij Schaap. Verder de firma Roest (comestibles en koloniale waren), terwijl op de hoek van deze straat en de Schoolstraat "meester Van Asperen" woonde.

Zandvoort Raadhuis.

41. Ret raadhuisplein toen het daaraan in 1911 geopende nieuwe raadhuis nog slech ts enkele jaren oud was. Deze opname dateert namelijk van 1914. Ret schijnt een nationale hoogtijdag te zijn, want raadhuis en postkantoor hebben de driekleur uitgestoken. Wat is ook het aanzicht van deze plek in ruim zestig jaar veranderd. Van de fraaie plantsoenachtige vorm van het plein, die het destijds zeker wei deed, is al lang geen sprake meer. Ret oude postkantoor werd in het begin van de jaren zestig afgebroken om plaats te maken voor winkelpanden en een plein. Een nieuw postkantoor werd in de nabijheid op een andere plaats gebouwd. De woning van de bode-concierge links naast het raadhuis is onlangs ook met de grond gelijk gemaakt. Daar en verder in westelijke richting zal binnenkort de noodzakelijk geworden uitbreiding van het raadhuis verrijzen.

42. Deze spelers, van wie de gezichten bij velen nog bekend zullen zijn, behoorden in 1923 bij het voetbalelftal "Zandvoort 4". Van links naar rechts: Piet Kerkman (Piet de Haas), Arie Keur (Arie van Gijs de Kouwe), Jb. Schaap (was bakker bij Maarten Keur), Gerard Kuijpers (had slagerij in de Kerkstraat), Henk Keur (de Geur), Henk de Wit, Freek Halderman, Jan Paap (Jan de Gladde), K. Veenis en Arie Molenaar (Arie van Jannetje).

43. Hier voor de laatste eeuwwisseling een ons inziens schilderachtig plekje in de oude dorpskom en weI bij de ingang van de Kosterstraat, komende van het Kerkplein. Links ziet men de hoek van de vroegere slagerswinkel van Heck. Het gebouw geheel rechts, waarvan slechts de hoek is te zien, moet dan de latere slachtplaats zijn. De oude bouwsels zijn allang verdwenen. Vergeleken met de dag van vandaag is ook hier dus zo langzamerhand weI een geheel andere situatie ontstaan. De namen van de afgebeelde personen kon men ons helaas niet meer vertellen.

Zandvoort

44. Op deze in het begin van de Eerste Wereldoorlog uit Zandvoort verzonden kaart zien we op de voorgrond huizen aan de Kerkstraat, Achter de telefoonpaal het platte dak van hotel-cafe-restaurant "Zomerlust" aan de Kosterstraat, Het gebouw met witte trapgevel is het mannen- en vrouwengasthuis aan het Gasthuisplein. Het hoge gebouw rechts daarvan, met het muuropschrift "Cafe-Billard-Vergunning", is het "Wapen van Zandvoort". Daarnaast het gebouw waarin het tegenwoordige culturele centrum annex Oudheidkamer is gevestigd. Op de achtergrond links hotel "d'Orange" met daarnaast het houten gebouw "Germania" - een bierhal - dat een kort bestaan heeft gehad; een smeulend peukje in een asbak moet de oorzaak zijn geweest dat het geheel in vlammen opging! Het hoge gebouw bovenaan rechts is het grote circus "Olympia Palace", het latere Palais d'Ete,

45. Het mannenkoor van de vroegere werkliedenvereniging "Onderling Hulpbetoon" bij een feestelijke gelegenheid in de tuin van hotel "Zomerlust". Het koor, dat op 29 maart 1923 werd opgericht, wist onder leiding van bekwame dirigenten, zoals Karl Bohne, de heer Bolland en Evert Dees, op diverse con coursen talloze successen te boeken! Aan de concerten in het vroegere Kurhaus bewaart menige Zandvoorter nog de beste herinneringen, Vooral met het door de honderd dertig zangers uitgevoerde lied "Geuzenvendel op de thuismarsch" van Fred Roeske kwam de gehele zaal in extase! En nu verder de namen van de koorleden. Van links naar rechts, op de eerste rij: W. van der Mije (Blauwe Wumpie), W. van der Werff, Hendrik Keesman, dirigent Bolland, G. Wijdeman, Lucas van der Putten en Louis van der Meije, Op de tweede rij: een onbekende, Guus Bakker, J. Pool, P. Paap (van Zon), G. Bakkenhove, W. Paap (Wallegie), Pieter Drommel, Jan Paap, (Pieze) A. van Vliet en G. Kop. Op de derde rij: 1. van Honschooten (Poesie), Krijn Paap (de Scheet), H. van Duijn (van Trijn van Gijs), een onbekende, Gerrit Kraaijenoord, Arie Paap (Kers), Leen Paap (Purol) en A. Vlieland. Op de vierde rij: Albert Kraaijenoord (de Rot), Teunis Koper ('t Handje), stationschef Jan Vloedgraven Ct rooie cheffie), Willem Bol, Jan de Geer, Jan de Roode, de heer Veenis, Floor Kerkman (Burkie), Arie Koper (Slof), de heer Tang, Willem Bos (Pronkie), Piet Kerkman (Keggie) en W. Schaap (de Krul).

46. Nueens geen afbeelding van de voorzijde, maar van de achterzjjde (de zeezijde) van het vroegere mannen- en vrouwengasthuis en weI omstreeks 1910. Op het plein - het Gasthuisplein zoals het straatnaambordje ter linkerzijde van het bovenste raarn vermeldt - de dorpspomp aldaar. Links van het gebouw liep de Rozenobelstraat en rechts de Baan. Geheel rechts het woongedeelte van de huidige bakkerij van W. van der Werff. Als bijzonderheid mag geld en dat in de blinde achtergevel van het gasthuis lange tijd een kogel ingemetseld is geweest, afkomstig van een beschieting van Zandvoort door de Engelsen in 1805, in de Bataafse tijd!

47. Hier de naar beneden lopende Baan omstreeks de eeuwwisseling. Rechts is nog juist het huidige veilinglokaal "De Witte Zwaan", vroeger "Ons Huis", te zien. In het midden het gevelbeeld, voorstellende een gebaarde visserman, van het oude mannen- en vrouwengasthuis. De Baan heeft in het leven van de oude Zandvoorters vaak een belangrijke rol gespeeld, mede in die zin, dat juist hierlangs menig in de winter aangespoelde balk door het juttersvolk naar beneden werd gesjouwd, waar het wrakgoed tegen een redelijke beloning werd overgenomen door Kees de Wid (Kees van Cent), cafehouder van het latere in de buurt staande "Wapen van Zandvoort". Onder de mesthoop achter het cafe was de buit voorlopig veilig. En naar men beweert was het rattenleger aldaar zo sterk vertegenwoordigd, dat het zelfs de politie op een afstand wist te houden.

48. Op bladzijde 66 van het eerste deel van "Zandvoort in oude ansichten" werd herinnerd aan het drankmisbruik in Zandvoort in vroeger jaren. Voor een aantal jonge mensen was dit mede aan1eiding zich aaneen te sluiten tot een groep, die de naam kreeg van Jongeren Christen Geheelonthoudersbeweging: de JCGOB. Hier een foto van deze groep in 1932. Van links naar rechts op de eerste rij:

Dien Zeepvat, Marie Paap, mejuffrouw De Graaf, Wilma Vusie, Marietje Molenaar en Mien de Vries. Tweede rij: Corry van der Werff, Corrie Dees, Rie van Duivenbode, Lies de Vries, Dirk Paap, rneisje Paap (achter hen een onbekende), de heer Wardenier, Floor Zwemmer, jongen Vlieland, Jacob Molenaar, Karel Garrelts, een onbekende, Gerard Zeepvat, Arie de Graaf, Evert Molenaar, een onbekende, Neel de Vries, Rie van der Mije en Mengs Schuiten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek