Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

49. Ret Gasthuisplein voor 1940. In het pand recht vooruit met het reclameopschrift "COIFFEUR" was de kapperszaak van Jan de Roode gevestigd. Rechts daarvan beyond zich de Rozenobelstraat. De bebouwing die men hier ziet is in de oorlogstijd afgebroken, behalve het huis rechts met de witte muur op de hoek van de Kruisstraat,

50. Een weI trieste aanblik vanaf het Gasthuisplein van een kale boulevard na afbraak van de gehele bebouwing op last van de "bezetter". Alleen de watertoren staat als een eenzame wachter ten noorden van de Strandweg nog overeind, Doch ook dit bouwwerk is gedoemd te verdwijnen en zal na een ruim dertig jarige dienst op 17 september 1943 - precies op de verjaardag van de toenmalige directeur van de gemeentebedrijven, de heer A.A. Cense - worden opgeblazen! Het gebouw geheel reehts - gedeeltelijk te zien - "Het Wapen van Zandvoort" en de woning daarnaast met het straatnaambordje "Gasthuisstraat", vroeger bewoond door wethouder Frans Zwaan, bestaan ook nu nog. Het huis verderop is na de oorlog afgebroken; hiervoor is een andere bebouwing in de plaats gekomen.

51. Op bladzijde 18 van deel 1 van het fotoboekje "Zandvoort in oude ansichten" prijkt het bekende "Groot Badhuis" aan het Badhuisplein ondanks zijn ruim honderdjarig bestaan nog in volle glorie! Hier een beeld van datzelfde bouwwerk, maar dan aan het begin van zijn ontluistering in de oorlogstijd!

52. Hier een beeld van de Strandweg. De afbraak van de andere bebouwing aan deze geliefkoosde afgang naar het strand, waaronder dus het "Groot Badhuis", is inmiddels al voltooid. Opdeze foto het begin van de sloop van het zogenaamde Oranjeflatcomplex. Zoals wij elders in dit boekwerkje venneldden zou op 17 september 1943 ook de watertoren voorgoed uit het dorpsbeeld verdwijnen.

53. In 1909 werd het spoorwegstation verplaatst in de richting van het dorp, waardoor de tussenhalte aan de Haltestraat kon worden opgeheven. Op de voorgrond het nieuwe station - aan het latere Stationsplein - in aanbouw. Links in de verte het VOO! die tijd dienst doende (houten) stationsgebouw nabij de van Lennepweg, tegenover de bekende Passage.

54. De gebroeders Gustav en Julius Eltzbacher waren ondernemende mannen. Zij waren het die in 1881 de spoorbaan Haarlem-Zandvoort aanlegden en een station, een passage en een Kurhaus bouwden, een onderneming die thans miljoenen zou kosten. Op 6 januari 1881 werd bij notaris Fred. Wertheim de akte gepasseerd, waarbij werd opgericht de Haarlem-Zandvoort Spoorweg Maatschappij. Tot de oprichters behoorde naast de gebroeders Eltzbacher ook ir. E.J.J. Kuinders, een Delfts civiel ingenieur, wiens voorgeslacht uit Leeuwarden (Friesland) kwam. Van hem is uit die tijd een foto bewaard gebleven, die wij hierbij plaatsen. Een kleinzoon van ir. Kuinders, de heer E.J. Zeegers, woont nog te Bloemendaal, Hierbij ook een plaatje van het oude spoorwegstation nabij de Passage in 1900. Op dit station stoomde op 2 juni 1881 de feesttrein binnen, waar burgemeester Boerlage gereed stond ter verwelkoming van de Eltzbachers en hun gasten. Ook burgemeester van Tienhoven van Amsterdam was aanwezig. Deze sprak in een hartelijke toespraak de verwachting uit, dat Zandvoort door deze verbinding met de hoofdstad tot grote bloei zou geraken, zoals dit ook door de aanleg van het Noordzee-kanaal geschied was met IJmuiden.

55. In 1902 werd de spoorlijn Haarlem-Zandvoort verbeterd: het enkel spoor werd dub bel spoor en de lokaalspoorweg werd daarmee, ingaande 15 juni van dat jaar, gewone spoorweg. In verband met de grote afstand van het dorp naar het (Passage) station was aan het einde van de Haltestraat een houten haltegebouwtje geplaatst. In 1903 werd dit gebouwtje afgebroken om plaats te maken voor een gebouw met een flinke, mime wachtkamer, een kantoor en een goederenloods. Hier de stoomtrein in 1900, nadat hij bedoelde halte is gepasseerd om zijn weg door de duinen te vervolgen in de richting van

allereerst de halte Overveen. '

56. Het Stationsplein in 1913 met het in 1909 gereedgekomen nieuwe spoorwegstation. Inmiddels is op het plein ook al een kiosk neergezet voor de plaatselijke vereniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer. Ten westen van het Stationsplein staat nog geen bebouwing. Geheel links de broodbakkerij van J. van der Werff. In het huis op de hoek woonde het raadslid B. van Rijnberk. Deze panden aan de Dr. Joh. G. Mezgerstraat staan er nu nog.

57. Dit plaatje geeft een indruk van de noordelijke boulevard ~ Boulevard de Favauge genoemd ~ kort na de eeuwwisseling. Zoals men ziet is het nog een smalle weg. De duinreep daarentegen is des te breder en blijkbaar voor wandelaars nog vrij toegankelijk. Verder een open bare verlichting met lantaarns, die het tegenwoordig in bepaalde oude dorps- en stadsgedeelten ook weer doen!

58. Hier een opname van dezelfde boulevard - Boulevard de Favauge - maar dan na de vernieuwing en verbreding in 1937, dus betrekkelijk kart voor de Tweede Wereldoorlog. Zij getuigt van een stijlvolle bebouwing en biedt ruimte voor het steeds moderner wordende verkeer. Er zijn fietspaden, terwijl oak de wandelaars aan beide zijden van de weg uit de voeten kunnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek