Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

'-:.

1fIt,

......

Panorama Zeestraat

59. Hier de Zeestraat in het jaar 1923. In het huis vooraan links woonde de huisarts, dokter De Stoppelaar, die als het moest ook kiezen trek, maar dan zonder verdoving ... Het huis met de uitgebouwde serre werd bewoond door "bovenmeester" Schuhmacher ("Sjoempie"). Het grote pand rechts is de lunchroom annex banketbakkerij van de heer Cas see. Naar rechts liep de Heemskerkstraat en het Jan Snijerplein, welke straat zich daar in zuidelijke richting voortzette in de oude Burg. Engelbertsstraat. De huizen die wij hier noemden zijn aIle in de oorlog gesloopt. Op het braakliggende terrein rechts en ook meer naar links bevinden zich nu de winkelhuizen van de tegenwoordige Passage!

60. Een kleine plechtigheid op 26 maart 1913 aan de Boulevard de Favauge: de eerstesteenlegging voor het tweede Zandvoortse Kurhaus door de elfjarige Max Otto Eltzbacher - in later jaren een bekend Haags kinderarts! Onder de autoriteiten die getuigen waren van deze gebeurtenis, bevonden zich burgemeester Jan Beeckman, gemeentesecretaris P.L de Vries, de wethouders Frans Zwaan en J. Slagveld, alsmede de directeur van de Zandvoortse Terrein- en Hotelmaatschappij, Baron Collot d'Escury. Deze laatste bood de jeugdige Max Otto Eltzbacher als aandenken cen fraaie zilveren troffel met ebbenhouten handvat aan. De burgemeester ontving van de commissarissen der maatschappij een bedrag van f 100,- voor "de armen van Zandvoort". Zoals wij elders in dit boekje memoreerden zijn de laatste resten van dit Kurhaus in 1946 van gemeentewege afgebroken. De steen die aan bovenbedoelde plechtigheid herinnert, heeft de sloop overleefd. Zij is ingemetseld in het gebouw van het cultureel centrum aan het Gasthuisplein!

'.

61. In 1913 besloten de gebroeders Eltzbacher, eigenaren van het eerste Kurhaus (met de vier torens) aan de Boulevard de Favauge, om dit gebouw te vervangen door een kleiner, maar moderner Kurhaus, dat beter zou zijn te exploiteren. En zo werd dus het eerste gebouw gesloopt, doch de aangebouwde Passage liet men staan. Hier een van de weinige afbeeldingen waarop dit laatste nog is te zien. In 1925 werd deze Passage namelijk door een felle brand verwoest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog he eft het Kurhausgebouw nog als onderkomen voor Duitse militairen gediend. Na de oorlog was het duidelijk dat het zijn oorspronkelijke bestemming niet zou terugkrijgen. Het gebouw had meer het aanzien van een bouwval gekregen, zodat het werd gesloopt, om plaats te maken voor de bouw van flats.

Zandvoort

n ee Duinen.

62. Badgasten in vroeger jaren in de duinen, Er is sindsdien in deze orngeving nogal wat veranderd, zodat orientatie niet eenvoudig is. Misschien kan daarbij help en dat het alleenstaande gebouw rechts er nu nog staat. In de beginjaren woonde hier de eerste stationschefvan Zandvoort, de heer Heil. Thans is het hotel "Interlaken" aan de Van Speijkstraat. De opname is gemaakt vanaf de bermduintjes van de Dr. Joh. G. Mezgerstraat in 1890. De heer H.L. Peters - zie het reclameopschrift op een van de daken - was een groot huizenbezitter in het toenmalige Zandvoort-Noord.

63. De Dr. Joh. G. Mezgerstraat in hetjaar 1900. Voor het herkennen van deze voor de oorlog voor velen - zowel Zandvoorters als badgasten - zo vertrouwde omgeving tussen het station en het strand, lijkt ons in dit geval een verklarende tekst, doch ook een eenvoudig plattegrondje, niet

overbodig. Maar dan komt men er zeker nit, hoewel hier als :,fll

gevolg van de bevolen afbraak wei een geheel andere situa-

tie is ingetreden.

1. Grand-Hotel (Wust); 2. Pension Verhoef; 3. Huize Hen- 1

riette; 4. Kurhaus-Hotel; 5. Passage; 6. Station Passage; 7. i Huize Eltzbacher; 8. Hotel de l'Ocean; 9. Hotel Belvedere (Huizen van Peters); 10. Villa Sommara, waning van burgemeester Engelberts, later van H. M. Baron Collot d' Escury, directeur v.d. Zandv. Terrein- en Hotel Mij.; 11. Leeuwen-

trap; 12. Idem.

Po
Gl
Gl .2
"
.: m
+'
..?
??
::s
cl
A
III
s::
"
"
I<>
12 'd
1/111/11111 k
"
>
e
....?
Po ::s
0
.,
l=:
.,
"
.: +' .,
..? '" ~
::s k ...
A Q) CD
!:( ....?
" ....?
CD 01
~, "
01
.s:: Po.
0
,., r s. .;. t.
Dr. S III it,s t
"-l::! 64. Het hotel "Belvedere" lag aan de Dr. Joh. G. Mezgerstraat nabij het Kurhaus. Eigenaar-exploitant was de heer Peters. Het hotel met de aangebouwde woonhuizen adem de een zekere geest van "voornaarnheid". Toen naderhand ook deze huizen in handen van de heer Peters kwamen sprak de volksmond van "de huizen van Peters". In de jaren dertig geraakte het complex sterk in verval. Er was ook een cafeetje in gevestigd, dat eerst door Marie van der Schinkel ("Marijtje de Dauster") en later door "Jan Kassie" (Castien) werd geexploiteerd. Ook dit gehele complex viel in 1944 als slachtoffer in handen van de "sloop"!

65. Afbraak in de jaren 1940-1945 van de panden aan de Dr. Joh. G. Mezgerstraat en Burg. Engelbertsstraat. Links de serre van de villa "Minerva", waar voor de o orlog dokter c.J. Tichelaar woonde. In de riehting waarin de personen wandelen, maar dan aan de rechterzijde van de straat is na de oorlog een winkelgalerij gebouwd, die de naam "Passage" kreeg, ontleend aan de Kurhaus-Passage, welk gebouw in de jaren twintig op een kwade dag een prooi der vlammen werd,

66. De officiele opening van de Zeeweg op 25 juni 1921 is zowel op Bloemendaa1s als op Zandvoorts gebied met feestvertoon gepaard gegaan. Een erepoort te Overveen en versierde vlaggemasten op de boulevard Barnaart waren daarvan onder meer het bewijs. Door deze moderne verbinding - zij was namelijk van meetaf al van dubbele rijbanen voorzien - werd een uniek duinlandschap ontsloten! De foto met links het paviljoen "De Nieuwe Zeeweg" - een tijdelijke vestiging, die voor de oorlog al verdwenen was - is vermoedelijk niet lang na de opening genom en. Men ziet hier de voortzetting van de weg in de richting van Zandvoort. Een druk verkeer van auto's en fietsers spoedt zich langs de nieuwe verbinding voort!

67. Een feestdag voor de kinderen van het vakantie- en herstellingsoord "Groot Kijkduin" aan de Kostverlorenstraat in 1910, waarbij ook een aantal ouders en enkele verzorgsters aanwezig waren. Op het programma stond onder andere ook een ritje met paard en wagen. En natuurlijk moest van een en ander een foto worden gemaakt! Wij hebben het a1 elders opgemerkt, dat "Groot Kijkduin" nu woning en praktijk is van dokter J.F. Zwerver. Het huisje links bestaat niet meer. Rechts van "Groot Kijkduin" is later de Julianaweg aange1egd. Het hoge gebouw rechts op de voorgrond - in die tijd "Kijkduin" - is er ook niet meer. Hier ongeveer staan nu woonhuis en bureau van architect Gies Sterrenburg.

-.:0.

QUO

...". '::

68. Een bijzonder fraai hoekje uit het oude Zandvoort: het zogenaamde Aehterom in 1910. Links de nog bestaande smederij van Cornelis Dorsman en reehts schuur en woonhuis van "Will em van Buurtje" eN. Loos). De schelpenwagen was eigendom van Leen van Kors van Steek (van der Mije). Naast voerman was deze ook de enige paardenslachter van het dorp, De slaehtplaats was aehter het huidige cafe-restaurant "De Kousepael".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek