Zandvoort in oude ansichten deel 2

Zandvoort in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4185-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zandvoort in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

69. De Spoorstraat tegenover de slijterij van J. van der Schinkel. Op de achtergrond de schoorsteenpijp van wasserij Weenink. Parochianen van de rooms-katholieke kerk Sint Agatha stellen zich op om als herauten te paard de bisschop van Haarlern, monseigneur J.D.J. Aengenent op 9 juni 1929 in optocht vanaf de Tol aan de Zandvoortselaan plechtig in te ha1en voor de inwijding - de dag daarop - van de in de zomer van 1928 in gebruik genomen nieuwe kerk. De voorste miter is de heer Hendrikus van der Schinkel, broer van eerder genoemde J(an) van der Schinkel, die toen eveneens nog in de Spoorstraat woonde.

70. Een hoekje bij de Smedestraat in het jaar 1930. Het huis links met het straatnaambordje was van "Willem van Buurtje" (Willem Loos). In het huis in het midden woonde "Jan van Dirk Job" (Koper), die een schoonzoon van Willem van Buurtje was. De figuur op de foto is de toenmalige om roepervisafslager Ark Paap. Bij de telefoonpaal hield "Ouwe Jonas" uit Haarlem zijn wekelijkse oudijzermarkt. Men ziet het, deze omgeving ademt nog de geest van oud-Zandvoort!

Za-idvoo-t

71. De vroegere Spoorstraat omstreeks 1910, kennelijk in het voorjaar, want zo te zien wordt in het huisje rechts alles "met bezemen gekeerd". Eens in het jaar ging al het beddegoed uit de bedompte bedsteden naar buiten om "gelucht" te worden. Daarvoor bewees het hek voor het huis, maar ook het linnenrek links van de lachende knaap, zijn diensten. De beddeplanken - men ziet er een tegen het hek staan - werden afgesopt en naar goed oud gebruik opnieuw gewit. Dit alles speelt zich hier af ter hoogte van het erf van Floortje van der Schinkel. Langs het huisje op de voorgrond rechts bereikte men destijds het Zeemanshofje. De voorgevel van het huisje kreeg later een raarn, met daarachter het toen bekende snoepwinkeltje van "Tuiltje".

72. Een klein gedeelte Noorderstraat, dat in 1942-1943 werd gesloopt. De straat die voor deze straat langs loopt is de Rozenobelstraat, reehts in de riehting van de Burg. Engelbertsstraat en het strand.

73. Dit steegje vormde zoals vele ouderen zich nog zullen herinneren de verbinding tussen de Spoorstraat en de Noorderstraat. Ook deze huizen werden in de oorlog gesloopt!

74. Deze karakteristieke Zandvoortse huisjes stonden v66r de oorlog vlak achter de Burg. Engelbertsstraat. Volgens het opschrift op het witte bord beyond zich rechts een rijwielstalling, die het in verband met haar gunstige Jigging ten opzichte van het strand, vooral in de zomermaanden niet aan de nodige klandizie ontbrak.

75. Hier de Baan in tegenovergestelde richting gezien als op de foto hiernaast. In het hoge huis links woonde gemeentesecretaris P.L. de Vries, die daar tevens een woningbureau aan huis had. Later werd dit pand bewoond door schilder en hoofdbrandmeester J. van den Bos, Direct daartegenaan het huisje van "Boet van Ant Stoppeles" (Zwemmer). Het voorste huisje werd eerst bewoond door de oude "Slof' (Koper) en daarna door "Poesie" (Jan van der Meije).

76. Leendert en Klaartje Paap, kinderen van Jan en Jansje Paap - de "Rossies" - omstreeks 1930 voor hun ouderlijke woning in de Spoorstraat. Ret gezin woonde tot mei 1943 in de Spoorstraat nummer 27. Ook deze omgeving viel tijdens de Tweede Wereldoorlog ten offer aan de "sloop"!

77. Hier een gedeelte van de vroegere Spoorstraat in het hart van de oude Noordbuurt. Zij liep van het Jan Snijerplein naar de Rozenobelstraat. Boven de huizen uit het koepeldak van de vooroog!ogse watertoren met uitzichtgelegenheid ten noorden van de Strandweg. Recht vooruit op de hoek het snoepwinkeltje van "Tuiltje", bij de toenmalige schooljeugd zeer in trek. De smalle weg naar rechts voerde naar het Zeemanshofje.

78. In het kader van het naoorlogse bestemmingsplan voor de Noordbuurt werd dit huis met schuur in de jaren zeventig afgebroken, om plaats te maken voor een parkeerterrein. Dit huis in de Swaluestraat werd het laatst bewoond door Engel Koning, van beroep huisschilder. De familie Koning woonde hier van vader op zoon en was feitelijk een landbouwersfamilie. De witte schuur diende voor stalling en bergplaats van paarden en wagens. Er is nog een ogenblik aan gedacht om in het woonhuis een Oudheidkamer te vestigen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek