Zeist in oude ansichten deel 2

Zeist in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. Visser
Gemeente
:   Zeist
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2235-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zeist in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit tweede deel van "Zeist in oude ansichten " wil ik u uitnodigen mee te wandelen door Zeist aan de hand van afbeeldingen uit de periode die ongeveer ligt tussen 1880 en 1940.

Gedurende deze jaren maakte Zeist een stormachtige ontwikkeling door. Het inwoneraantal bedroeg in 1880 6000, in 1900 9000, in 1920 18.000 en in 1940 35.000. Daarna is er weer van alles verbouwd en gesloopt, waardoor het straatbeeld vaak een geheel ander aanzien heeft gekregen. We zullen op onze wandeling wat minder aandacht schenken aan de Utrechtseweg en aan de Slotlaan, omdat deze wegen in deel 1 ruimschoots aan bod zijn gekomen.

We beginnen onze tocht bij "Mooi Zeist", dicht bij de grens met de gemeente De Bilt, en eindigen in de buurtschap Austerlitz, die haar ontstaan te danken heeft aan de drie Franse divisies die in 1804 op de heide bij Zeist gelegerd waren onder lei ding van generaal A.F.L. Viesse de Marmont. Overigens is de naam Austerlitz pas aan de buurtschap gegeven na 2 december 1805. Op deze datum versloeg Napoleon bij het Moravische stadje Austerlitz de Russische en Oostenrijkse legers en in deze overwinning had den de troepen uit het kamp bij Zeist een belangrijk aandeel.

Het is duidelijk dat het niet mogelijk is een groot deel van Zeist te zien op doortocht van de Utrechtseweg naar de Woudenbergseweg, zonder af en toe een zijsprongetje te maken. Dat zullen we dan ook zeker doen.

Vanaf de Utrechtseweg gaan we eerst naar het Patijn-

park, genoemd naar mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, die van 1894 tot 1919 burgemeester van Zeist was. We komen langs het gedeelte van de Oude Arnhemseweg dat vroeger Stroobuurt of Strooiebuurt werd genoemd, gaan langs Lommerlust en via de Maurikstraat en l e Dorpsstraat naar het Rond. Vandaar gaan we door het lage gedeelte van Zeist, om via de Driebergseweg en de Herenlaan in het centrum te komen. We zien de Voorheuvel met de inmiddels gesloopte Heuveldwarsstraat. Na de Bergweg, Panweg en Dijnselweg komen we via de Steynlaan en over de Slotlaan in het Wilhelminapark.

Vaar we over de Woudenbergseweg Austerlitz bereiken, gaan we via de Krakelingweg een kijkje nemen in de andere drie buurtschappen van Zeist, te weten Huis ter Heide, Bosch en Duin en Den Dolder. We keren terug op de Woudenbergseweg, om in Austerlitz te genie ten van "een der vele schilderachtige plekjes". Een aangename tocht zij u toegewenst.

Voor het samenstellen van dit boekje kon ik, behalve uit de eigen collectie, putten uit de verzamelingen van de Van de Poll-Stichting te Zeist en uit die van de heren W. van der Weide te Driebergen-Rijsenburg en W. van Ravenswaaij en J. de Ridder te Zeist. Daarvoor mijn hartelijke dank. De heer dr. K.W. Galis, oudconservator van de Van de Poll-Stichting, dank ik voor zijn waardevolle adviezen.

L. Visser

1. Op 30 april 1932 was een talrijk gezelschap genodigden op het blinkende Zeister strand bijeengekomen voor de officiele opening van het natuurbad "Mooi Zeist", aldus de "Zeister Courant" van 4 mei 1932. De loco-burgemeester, wethouder mr. A. Beunke, wees er in zijn toespraak op dat .Jner de plaats zou zijn, waar mensen in onzen aan opgewekt leven en onschuldige vreugde arme tijd, zij het voor enkele uren, weer met de kinderen gelijk konden zijn, vrolijk en zonder zorgen". Vijftig jaar later maken Zeistenaren zich zorgen over het voortbestaan van "Mooi Zeist", in verb and met de moeilijke financiele ornstandigheden,

2. De in 1846 door architect Th. Molkenboer gebouwde rooms-katholieke kerk aan de Utrechtseweg deed als zodanig dienst totdat in 1924 de kerk aan de Rozenstraat werd geopend. Het was een zogenaamde waterstaatskerk, dat wi! zeggen een in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwde kerk, waarvan het ministerie van waterstaat het ontwerp moest goedkeuren. Na 1924 was er geruime tijd een garage in gevestigd. In 1951 werd het gebouw weer als kerk in gebruik genomen. Toen in 1975 het kerkelijk centrum in Zeist-West gereedkwam, ging de kerk voor de tweede maal dicht. De slopershamer maakte in 1981 een definitief einde aan kerk en pastorie.

3. De ontwikkeling van de techniek stond niet stil. Het garagebedrijf aan de Utrechtseweg werd uitgebreid met een servicestation met een hogedruk doorsmeerinstallatie, beheerd door Alex Ph. van Strien.

8URGEI-lEES7 ER-PIfTlJNLlUfN ZEIST

4. De Burgemeester Patijnlaan wordt in het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 1922 aan de gemeenteraad beschreven als de hoofdverkeersweg in het zogenaamde Patijnbos, waaraan deze naam destijds werd gegeven omdat de heer mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, die meer dan vijfentwin tig jaar burgemeester van Zeist was, dit bos op zeer billijke voorwaarden aan de gemeente had overgedragen.

J r B CItTS:" .N ZEIST

5. Een wandeling door het Patijnpark voert ons ook langs de Jacob Catslaan, aangelegd in 1926.

VRff DER f-fERSCHLRl1ff ZEIST

---

6. Kapper J. van den Berg in de Van der Merschlaan 2liet in de jaren dertig op duidelijke wijze blijken waar men hem kon vinden. De Van der Merschlaan is een van de lanen in het Patijnpark genoemd naar leden van het gemeentebestuur, namelijk naar Hugo Maurits van der Mersch, die van 1881 tot 1884 en van 1899 tot 1909 wethouder van Zeist was.

7. Het begin van de Schaerweijdelaan in 1920. De woningen zijn in 1970 gesloopt en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw.

8. Op de hoek van de Oude ArnhemsewegjSchaerweijdelaan was bakker Alberts gedurende tientallen jaren een begrip voor bijna geheel leist. De .Weckoode vo or Zeist, Driebergen en Omstreken" van 28 juni 1884 meldt ons de vestiging van bakker G.J. Alberts in de Stroobuurt. Door de nieuwbouwp1annen van de gemeente Zeist moest oak dit typisch Zeister bedrijf wijken en kon het honderdjarig jubileum net niet gevierd worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek