Zeist in oude ansichten deel 2

Zeist in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. Visser
Gemeente
:   Zeist
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2235-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zeist in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

" ::>

c:: o c:: tO uJ ..? ... t/)

" ..?

-c < 0:

"

De Koeburg. - Zeist.

29. Boerderij "De Koeburg" aan de Driebergseweg tegenover "De Breul" in het begin van deze eeuw. De weilanden van "De Koeburg" zijn jarenlang gebruikt als voetbalveld van de voetbalvereniging Zeist.

30. Op deze kaart uit 1905 zien we de Driebergseweg met "Klein Schoonoord", gebouwd in het begin van de vorige eeuw en gesloopt in 1973. Het was beter bekend als "peper- en zoutstel" of "olie- en azijnstel". Op de achtergrond is het koetshuis van "Hoog Beek en Royen" te zien.

31. Ter bevordering van het vreemdelingenverkeer verscheen enkele jaren later dezelfde kaart, maar nu aangevuld met tien getekende wandelaars, opdat iedereen kon zien hoe druk het in Zeist wei was.

32. Dokter N.A. Kortlandt (1861-1941) liet zich op waardige wijze in een rijtuig naar zijn patienten vervoeren. Hij woonde Driebergseweg 8 en vierde op 17 december 1934 zijn gouden jubileum als arts.

3eisf . .7(eerenstraaf

33. De "Heerenstraat" werd in 1906 aangelegd op het "Kampje", eigendom van de heren C.A., A.E. en P.A. Stoove. Hoewel het een voor de hand liggende verklaring is dat deze weg omdat hij aansloot op de Jufferstraat Heerenstraat ging heten, blijkt er een andere lezing te bestaan, die zegt dat de gebroeders Stoove "de heren" werden genoemd en dat de straat haar naam daaraan te danken heeft. Nadat de straat met linden was beplant, heeft de gemeenteraad op 30 oktober 1924, op verzoek van de toenmalige bewoners, de straat omgedoopt in "Heerenlaan".

ZEIST

Hervormde sencc.. V'/ef.Sr'ou ~'aa~

34. De hervormde school aan de Weeshuislaan zal oak moeten wijken voor de nieuwbouwplannen in het centrum. Bij de in gang van de school bevindt zich een fraaie gedenksteen met de volgende tekst:

Den 28sten juni 1906 is de eerste steen van dit schoolgebouw gelegd door Jonkvrouwe Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije.

35. De vijfde klas van de christelijke school aan de Slotlaan in 1921. Van links naar rechts, op de bovenste rij: J. Uitman, J. van Dijk, W. Stoove, E. Venema, 1. Polet, J. Koerts en A. van Scherpenzeel. Tweede rij: met strik D. van Tellingen, M. v.d. Brink, D. v.d. Elskamp, Ch. v.d. Brink, T. Polder, B.J. v.d. Hoff, G. Muntinge, D. Kuipers, M. de Hoest en H. Jansen. Derde rij: M. Reinders, M. Moolhuizen, M. HoI, J. van Ginkel, F. Bovenend, J. de Bruin, H. de Kruijff, J. van Straalen, T. Moen en L. de Bruin. Vierde rij: uiterst links K. Muntinge, uiterst rechts G. van Laar. Vijfde rij: J. de Ridder, J. Renes, J. Peterse, A. Bruinooge, O. Pothoven, K. Schumacher, B. Prattenburg en P. Harreveld.

36. Het kruispunt Oude Arnhemseweg/Montaubanstraat/Voorheuvel kon bij een hevige regenbui het water niet verwerken en gaf, overigens tot vermaak van de jeugd, nogal eens aanleiding tot dit schouwspel.

Voorheuvel op Marktdag, Zeist

37. Ret marktplein tussen de Voorheuvel en de Achterheuvel (later Emmastraat geheten) werd in de volksmond "De Slof" genoemd. De "Gids van Zeist en de Stichtse Lustwarande" van Jan W. Kraal van 1934 weet ons te vertellen dat het daar op donderdag, de marktdag, gezellig is, evenals op zaterdagavond, als de verlichte winkels en het drukke vertier de omgeving aantrekkelijk maken.

38. In "De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken" stond op 2 augustus 1879 de volgende advertentie: De ondergeteekende bericht het geachte publiek dat hij aanst. Maandag zal open en een WINKEL voor Kruideniers- en Houtwaren, alsmede Touw, Borstel-, Aardewerk, enz. enz, Zich aanbevelende zal hij trachten het vertrouwen zijner begun stigers waardig te ziin. Zeist, 2 aug. '79 G.J. Dirksen. Voorheuvel. Vroeger G. v.d. Berg, naast de smederij van de heer Aben. Het pand is in 1955 gesloopt en heeft plaats gemaakt voor de "Kijk Grijp", nu "Profimarkt". De foto is gemaakt op 16 november 1897.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek