Zeist in oude ansichten deel 2

Zeist in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. Visser
Gemeente
:   Zeist
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2235-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zeist in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De hoek Voorheuvel/Rozenstraat, beschut door een paar stevige bomen. De gezusters Van 't Klooster beheerden de kaashandel op nummer 43a, de heer A. Ammerlaan had op nummer 43b een lederhandel en op nummer 45 was de Brabantsche schoenwinkel van Karreman al aanwezig.

40. Een laatste herinnering aan de Heuveldwarsstraat, gelegen tussen de Voorheuvel en de Emmastraat. Aile woningen zijn inmiddels gesloopt en wanneer de nieuwbouw in de kern zal zijn voltooid, zuIlen alle sporen zijn uitgewist van deze straat, die v66r 1910 Lombardsteeg heette.

Heuvel, Zeist

41. Aan het eind van de Voorheuvel zien we links nog een gedeelte van de winkel van H. van de Kamp, vervolgens de boek- en papierhandel van A. Heger en de sigarenwinkel van G. Ouderdorp. Rechts de kruidenierswinkel van H. van Veldhuijzen en het huis van H.G. Grundmeijer. De rest van de Voorheuvel gaat schuil achter de bomen, die nog niet waren geweken voor de noodzakelijke verbreding van de weg.

ZE.ST, - Bergweg.

42. De Bergweg omstreeks 1925 met rechts, gedeeltelijk te zien, vergaderlokaal "Diligentia" (het huidige "Calvijn"), het "tehuis voor ouden van dagen" van de Hervorrnde Gemeente en de in 1896 gebouwde watertoren. Ret bejaardentehuis heeft in 1973 plaats gemaakt voor de kerk en de school van de Gereformeerde Gemeente.

43. Ret verkooplokaal Costerlaan 25 met de daarnaast gelegen rijwielhandel van J. van Ekeris in de jaren dertig.

,

44. De winkel in melk, boter, kaas en eieren van P. van Beek aan de Van Reenenweg 105 in 1926. Voor de winkel poseren, van links naar rechts: K. van Seventer, R. van Beek, N. van den Brink, F. Ruijssenaars, P. van Beek en mevrouw A. van Beek-Hardeveld.

45. De melkventers van de "Utrechtsche Melkinrichting Zeist" staan naast de fabriek aan de Torenlaan 17, klaar om de wijk in te gaan. In het huis Torenlaan 19 woonde fotograaf K. Roelants. Beide panden zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw in het centrum.

46. Een actiefoto uit 1921 van de smederij van J. de Ridder, Joubertlaan 2. Van link naar rechts: op het bokje dat gebruikt werd bij het beslaan van de paarden, om de voorbenen op te zetten voor de afwerking, Jacob de Ridder jr., dan C.G. Nieuwland, N. Geijtenbeek, J. de Ridder sr.; J. van Veenendaal is bezig met het maken van een wasemkap voor de locomotievenloods op het station Zeist.

47. De J agerlaan, gezien in de richting van de Slotlaan, omstreeks 1910. De huizen zijn nog precies zo, maar toen was het eerste huis links, op de hoek van de Van Doomweg, het "Transvaals Koffiehuis" van J.B. Hendriksen. In het daamaast gelegen pand, Jagerlaan 20, was de boekhandel van D.A. Bouman gevestigd, op Jagerlaan 18 woonde melkslijter J.H. van Schaik en op Jagerlaan 16a schoenmaker C.S. Verstijnen.

8emeenfescnool cJ3ergweg .z;eist.

48. De kinderen voor de openbare school aan de Bergweg met het personeel op de achtergrond; geheel rechts is het hoofd van de school, de heer P.S. van 't Hof, met onafscheidelijke bolhoed, nog herkenbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek