Zoelen in oude ansichten

Zoelen in oude ansichten

Auteur
:   G.J. van Beekhoff-van Selms
Gemeente
:   Buren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4500-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zoelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

mevrouw G.J. van Beekhoff-van Selms

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXII

Bij de foto op de omslag:

Aan de Burensedijk stond cafe "Het Klaphek". Jan Udo was de eigenaar. Op de kaart ziet men zijn familie. Nol van Os, de wegwerker van de polder Zoelen, staat met de schop in de hand. In de schuur was een hok waar tijdens het optreden op de kermissen in de buurt de beer van "De Russische Hofjager" huisde. Toen zijn minzieke baas na een vechtpartij in het ziekenhuis belandde, zorgde de beer voor de nodige onrust door een ontsnappingspoging door het dak. Zijn baas moest gewond en wel terugkomen om het dier te kalmeren. De schuur is allang afgebroken en het cafe is verdwenen. Het huis bleek een verkeersobstakel te zijn door de ligging op de kruising Burensedijk-Achterstraat. Het werd in 1969 afgebroken.

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 4500 3 ISBN13: 978 90 288 4500 8

© 1972 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1972

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

INLEIDING

De gemeente Zoelen omvat vier kerkdorpen: Zoelen, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Wadenoyen.

Het dorp Zoelen werd op "stroomruggen" gebouwd, die de loop van het oude riviertje "De Soel" en "De Linge" volgden. Er is geen "dorpskom"; de lengte van het dorp is ongeveer vijftienhonderd meter. Buiten de stroomruggen ziet men in "het Zoelense veld" de grote boerderijen van de "veldboeren" met in de verte een rij huizen: de Broeksteeg.

Men kan niet over Zoelen schrijven zonder een klein beetje "in het verleden te duiken": Zoelen hoorde bij het graafschap Teisterbant. Met Avezaath werd het niet tot de Neder-Betuwe gerekend. We lezen dat "Hertog Reinald landrechten geeft voor de NederBetuwe nevens Zoelen en Avezaath".

Zoelen had tot in de achttiende eeuw een eigen "gerichtsbank" op de Dam "op de eerste donderdag na veertien nachten na Pasen". De Dam was bij het Iatere kermisterrein.

Een paar namen van belangrijke geslachten uit de geschiedenis van de Betuwe, met Zoelen verbonden, zijn onder andere: Van Rossum, Van Arkel en het in 1682 uitgestorven geslacht Vijgh, dat er in 1569 was gekomen. Dirck Vijgh, ambtman en dijkgraaf van Neder-Betuwe en richter van Tiel, die in de tijd van de reformatie in Tiel en omgeving een grote rol speelde, was weI de machtigste.

Door aIle eeuwen heen trok er vreemd krijgsvolk door de Betuwe en door Zoelen. Het laatst (de tweede wereldoorlog niet meegerekend) in 1814, toen een detachement Don-kozakken, dat naar Nederland gestuurd was om generaal Van Biilow te helpen in de strijd tegen de soldaten van Napoleon, zich in Zoelen genesteld had en er zich misdroeg. De Tielse schutterij nam hen met behulp van landstormers onder leiding van luitenant-kolonel W. A. van Lidth de Jeude gevangen en bevrijdde Zoelen van de lastposten.

Aan de hand van de oude ansichten en foto's neem ik u in dit boekje mee door het dorp Zoelen, verschiIlende hoogtijdagen belichtend en belangrijke bronnen van inkomsten beschrijvend uit de jaren tussen 1880 en 1930. Ik ben mij bewust dat veel niet genoemd werd.

Er moest een keuze gemaakt worden uit de vele ansichten en foto's, die men mij met zoveel welwillendheid afstond en waarvoor ik allen hartelijk dank. De historische gegevens en data nam ik grotendeels over uit het boek "De Betuwe" van dr. R. F. P. de Beaufort uit de serie "De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst".

Ook dank aan de velen die mij geholpen hebben en die rnij lieten delen in hun herinneringen, zodat herkend kan worden hoe het vroeger in Zoelen was.

ZOELEN, BI'UU,

'it . Gcbrs, Campagne. - Tiel

1. De verbinding van Tiel met Wijk bij Duurstede loopt over de Zoelense brug. Tot 1942 was het een "tolbrug". De eigenaars van cafe "De Zoelense Brug" bezaten het tolrecht, dat van de familie Hey werd afgekocht. De houten brug werd tijdens de tweede wereldoorlog vervangen door een betonnen brug. Rechts achter de bomen ziet u het cafe en op de achtergrond kasteel "Soelen". De toren en de kerk beheersen het landschap.

2. De molen "De Korenbloem" werd in de achttiende eeuw gebouwd. In de veertiende eeuw wordt al van een "wijntmoelen" te Zoelen gesproken, behorende bij bet kasteel "Soelen". De laatste molenaar was de beer H. v, d. Poll. Hij verliet de .molen in 1969. Het molenbuis wordt nu door de familie Hazeubewoond, die de molen en bet huis in 1970 kocht. Sinds 1972 is de molen eigendom van de gemeente Zoelen. Het buis links op de voorgrond werd destijds door de familie Van den Burg bewoond, Mie van den Burg staat aan bet bek, baar huis werd afgebroken en berbouwd, maar bet bleef in de familie.

3. Ben andere verbinding met Zoelen, komend uit "De Bouwing" uit het zuidoosten, was de brug over de Linge, eigendom van de heer Hasselman, burgemeester van Zoelen van 1912 tot 1933. De heer en mevrouw Hasselman-Van Beuningen bewoonden huize "Lacharka" met hun drie kinderen. De boerderij, aan het huis vastgebouwd, werd gedreven door de heer Goede. Tegenwoordig woont hier de familie V. d. Berg. Het huis is eigendom van mevrouw De Boer-Hasselman uit Rotterdam en is als vakantiehuis in gebruik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek