Zoetermeer in oude ansichten

Zoetermeer in oude ansichten

Auteur
:   A.C. Switzar
Gemeente
:   Zoetermeer
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3319-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zoetermeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

.Deez " beide dorpen zijn weleer in vroeger jaaren Door Spanjes kriigsvolk aangerand-

Men veende eertijds aldaar het land;

Nu teelt dit zelfde land weer graan en koorenaaren"

Deze karakteristiek op riim is het onderschrift bij de ovaalvormige gravure van de dorpen ZoetermeerZegwaart uit het historische boekwerk "De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver", dat rond 1800 verscheen.

Nu het agrarisch en landelijk karakter van het tweelingdorp van weleer plaats moet maken voor de dynamiek van een stad in wording, is het goed dat er in de reeks "in oude ansichten" ook een uitgave over de gemeente Zoetermeer verschiint.

Door mid del van reprodukties van oude prentbriefkaarten en foto's wordt hier een duidelijk beeld gegeven van het dorpsbeeld uit de tijd tussen 1880 en 1922. Voor degenen die in Zoetermeer-Zegwaart geboren en getogen zijn zal de inhoud van dit boekje veelal een herinneringsvolle herkenning van die goede

oude tiid betekenen. De jongere en vele nieuwe inwoners daarentegen kunnen nu zien hoe Zoetermeer er ruim vijftig jaar geleden uitzag en zij zullen zich zo een beeld kunnen vormen van het dorpsleven in die jaren. De historisch geinteresseerden tot slot zullen op de afbeeldingen gebouwen en straten vinden die inmiddels gesloopt of veranderd zijn.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de historie van de gemeente nu in woord en beeld op schrift is gesteld. In woord via het bekende "Zoetermeer - een Hollands tweelingdorp" van drs. P.G. Hoefnagel, dat al eerder bij dezelfde uitgeverij verscheen, en in beeld via dit boekwerkje, waaraan de heer A.C. Switzar zijn medewerking verleende door vele kaarten en foto's uit zijn unieke verzameling af te staan en bovendien de bijbehorende toelichting te schrijven.

Ik hoop daarom van harte dat ook dit boek de belangstelling zal krijgen die het toekomt.

J.W. Wegstapel

burgemeester van Zoetermeer.

1. Op de boerderij bij Van Haastert aan de Voorweg. Het was weer dorsen op het erf. Op de voorgrond zien we Van Haastert en kinderen, aan de mobiel Leen Groen en daarachter Hendrik Muijen. De man met zak op de rug is Jan Berk,' Er werd uit een barg gedorst. Achter ziet u Hendrik Jan Koot en de waterdrager met houten emmers.

2. De Broekwegbrug rond 1900 waarover je uit de riehting Leiden via Stompwijk Zoetermeer binnen kwam; dit smalle bruggetje is vervangen door een ijzeren vanwege het verkeer; reehts gaat men de Vlamingstraat in.richting dorp.

ZOETE R ME ER

Vlarmngstraat

: Jitgc'cr C. Kruik, Zegwaarr

3. De Vlamingstraat gezien vanuit de Dorpsstraat. Op de voorgrond de ophaalbrug naar de woning van L. Koetsier. Links van de weg een oude lantaarn met gasverlichting. Even verder ziet men de smederij van J ongerius.

4. Hier ziet men de boot van Van Beek. Links staat Jaap van Beek, aan het roer Koos Maaskant. De man met de hoed op is Wim Oudshoom en naast hem staat Anton Beek. Deze boot was eigendom van A. Beek die beurtschipper was en naar Amsterdam voer.

5. De Vlamingstraat met op de voorgrond garage Franx; het tweede huis links is thans de schilderszaak van Verlaan. Rechts ziet men de ophaalbrug en daarnaast de geopende draaibrug; deze bruggen behoorden bij de woning van Koetsier.

ZOETERMEER

Ingang dorp

6. Zoetermeer: de ingang van het dorp met de kleine ophaalbrug. De Dorpsstraat was in die tijd nog geheel omzoomd door bomen; over de brug links een patriottenwoning, die in die tijd ook gebruikt werd als herberg. Rechts ziet u het gemeentehuis van Zoetermeer.

Ullf. C. !(ru,k, Ze2WUlt.

7. Hier voer een schip gevuld met keislag ter hoogte van de woning van dokter De Bruyn naar de Stationsstraat. Dit schip behoorde aan Chris Lans. Het schip werd hier bevaren door Jan Lans, oudste zoon van Chris en naast Jan staat Piet Akkerboom. De keislag was bestemd voor de Zoetermeerse wegen. De schippers kwamen uit Leidschendam.

ZOETERMEER. VLA~INGSTRAAT.

8. De Vlamingstraat met gezicht op de linkerkant. De waning van Reeuwijk is nu weg, Rand 1900 stand deze waning er aileen. Rechts is de waning van Koetsier zichtbaar. De brug was gesierd met het Zaetermeerse wapen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek