Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 2

Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   N.W. Andeweg-van Brakel
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1083-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit tweede deeltje van "Zuid-Beijerland in oude ansichten" is min of meer een vervolg op deel 1. Het eerste boekje gaat over de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Het zou overbodig zijn in dit boekje ook over het ontstaan van Zuid-Beijetland te schrijven. Dit dorp heeft tweemaal onder water gestaan. Tijdens de bezetting hebben de Duitsers Zuid-Beijerland geïnundeerd. Daarna, op 1 februari 1953, was het de storm die een gedeelte van Nederland onder water zette; ook dit dorp.

Evenals in het eerste boekje, zijn het de oude ansichten die een beeld van Zuid-Beijetland geven zoals het was. Het is in deze laatste jaren dat de Dorpsstraat de meeste veranderingen heeft ondergaan. De noordzijde is, op enkele huizen na, afgebroken. De nieuwe huizen zijn ten noorden van het dorp, in de polder "Groot Zuid-Beijerland ", gebouwd. Boomgaarden zijn onteigend voor deze nieuwe woonwijk, die zich als een olievlek uitgebreid heeft. Alle huizen, bene-

vens de boerderij van de gebroeders Van de Griend, werden door de gemeente aangekocht en gesloopt. Er is gesloopt en er is gebouwd: het dorpshuis, de gereformeerde kerk, het nieuwe gemeentehuis, een openbare en een christelijke lagere school, twee kleuterscholen, het groene-kruisgebouw, de Rabobank, een winkelcentrum en het postkantoor. Zo werd de dorpskern verlegd naar het noorden.

De Nieuwendijk, met de dijkhuisjes. werd bij de watersnood van 1953 geheel vernield. Aan de dijk mocht niet meer herbouwd worden. Ook daar werd ten noorden van de nu opgehoogde dijk gebouwd. Doordat Noorwegen houten woningen schonk, konden ze weer een nieuwe woonwijk bouwen. Vervolgens werden er ook stenen huizen gebouwd (meest woningwetwoningen, zoals die genoemd worden), twee kleine kerkjes en een school. Zo werd de Nieuwendijk weer een woongemeenschap, half bij ZuidBeijerland, half bij Goudswaard ingedeeld.

Tiengemeten, het eilandje ten zuiden van de Hoeksche Waard, is niet zo ingrijpend veranderd. Daar is weinig bijgebouwd en het inwonertal is niet groter geworden. Ook op Tiengemeten wordt op landbouwge bied alles machinaal gedaan, zodat de dienstwoningen, waar vroeger de knechten met hun gezinnen woonden, als tweede huis aan stedelingen verkocht of verhuurd worden.

De oorlog heeft in Zuid-Beijetland niet zoveel vernield, maar de storm in 1953 heeft zijn sporen wèl nagelaten. In de Duitse bezetting viel een V-I op de boerderij van Dirk in 't Veld aan de Molendijk. Het woonhuis bleef gespaard en een lagere schuur dan voorheen werd aan het huis opgebouwd.

Voor de ansichten en foto's die ik in bruikleen kreeg wil ik alle mensen bedanken; het zijn er zovelen dat ik dit niet allemaal persoonlijk kan doen. Wel wil ik de heer A.C. Bos uit Numansdorp en de heer B. v.d, Bom uit 's-Gravendeel hartelijk danken voor het materiaal

dat ze mij ter beschikking stelden.

.Zuid-Beijerland, zoals het was.

Beelden uit een ver verleden.

Oude huizen van steen, hout en glas.

Stille getuigen, aan mensen van heden.

De dorpsstraat te smal, de huizen te oud.

Dit vonnis werd uitgesproken.

Eén kant van de straat, door onze vaad'ren gebouwd, werd door deze generatie snel afgebroken.

"Zuid-Beijerland vroeger", in beeld gebracht.

Wat is er van ons dorp gebleven?

Voor u en voor het nageslacht, is dit tweede boekje geschreven.

N.W. Arideweg-van Brakel

1. Als we bij de entree van Zuid-Beijetland beginnen, zien we aan de linkerzijde de fraaie villa, die nu wordt bewoond door mevrouw De Bruijne-Bakker. De villa is gebouwd in 1916. Eerst werd deze bewoond door A. Visser Czn., na de oorlog en bezettingstijd door burgemeester W. Timmerman.

2. De villa van mevrouw De Bruijne-Bakker nog eens, maar nu van de andere zijde gezien. Mooi is het gezicht op de bomen van de Schoutsdijk. Op de achtergrond de woning die eens bewoond werd door de familie Verhoeven en later door de familie Schelling. Nu wordt het huis bewoond door de familie van A. Bottenberg, aannemer.

3. De Ronduitweg met rechts de boerderij van Cees de Jong, later bewoond door zoon Andries de Jong, nu bewoond door Jan de Jong, de zoon van Andries. De brug werd in de bezettingstijd door de Duitsers opgeblazen en later door het polderbestuur weer opnieuw gebouwd.

4. Jongelingsvereniging "Ora et Labora". We zien, van links naar rechts, bovenste rij: A. v.d. Waal, W. de Klerk, A. Don, J. Troost, P. Andeweg, P. de Vlaam, E. Hoek, P. Saar1oos, C. Trouw, M. Hoek, A. de Jong en chauffeur B. Trouw. Tweede rij: J. Bevaart, J. Weij, M. Verhoeven, G. Spaan, G. Pijl, C. Pijl en J. van der Burg. Zittend: C. van Leenen, B. Schippers, A. Kraak, J. Trouwen A. Spaan.

5. Het tweede elftal van de Zuid-Beijerlandse voetbalclub "Ajax" rond 1935, toen het kampioenschap van de Hoeksche Waard werd behaald. Voorzitter was de onderwijzer Peter Sterk. Bovenste rij, van links naar rechts: Henk van Tienderen, Aart Andeweg, Piet de Wit, Piet de Vlaam, Aart Tieleman en Kees Kraijo. Tweede rij: Engel de Vlaam, Wim de Regt, Adrie Boot, Jan de Vlaam en Gerrit de Reus. Het was met de accommodatie toen nog niet zo'n weelde. Eén ruimte voor de hele club was toen de kleedkamer. Het voetbal terrein lag dan weer eens hier, dan weer eens daar, al naar gelang er een wei disponibel was. Zelfs al was je kampioen, poseren in die tijd moest wel met een statig gezicht, vond men.

6. Het eerste elftal van de Zuid-Beijerlandse voetbalclub "ZBVH", rond 1947. Eerste rij, van links naar rechts: Cor Los, Piet Blaak, Engel van Drunen, Jan Huizert en Jan Visser. Tweede rij: Piet de Wit, Wim Schippers en Van Galen (was bij de rijkspolitie). Derde rij, zittend: Wim Tieleman, Gerrit de Reus en Huig de Wit. Ook deze voetbalclub werd kampioen van de Hoeksche Waard derde klas. Deze "ZuidBeijerlandse Voetbalvereniging Hercules" is nu uitgegroeid tot een vereniging met verschillende elftallen senioren en junioren plus een dameselftal. Het gehele complex gebouwen en terreinen ligt nu aan de Ridder Van Dorplaan.

ZUID-BEYERLRND. Sluis

7. De sluis bij de haven. De boerderij rechts is van Teun van Dam. Op de plaats van de schuur woont nu Teun Goudswaard, die een manufacturenwinkel heeft. Het huis wordt nu in tweeën bewoond. links staat de smederij van P. Tieleman.

8. Op de stap bij de haven. G. Weijers-tt Hooft spoelt de was. Zittend Gerrit Andeweg Azn. en Pietje Oprel kijkt toe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek