Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 3

Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   N.W. Andeweg-van Brakel
Gemeente
:   Korendijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2300-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

(juib - "6eil~lo.nb , je. bent ~el ~.ibe'l,

1,)0.' 0"L5 Tl.ooie ei.lo."b, be ~odlOd1e 1l10.o.,b. 1IJo.o.~ 's jo't"lbo.~ 'tO,S. be llollen l.\ben. en ell 1'o.s 'OO1en 'tD.0.' ~'t'I tO.'b.

'juth - 'l3e)ie'l'lo.nb e'l"l. ~en~e\'eten

slect-)I:.s stip?Irl"l o.p be ."Oet'elMo.o.'t.

We m0,SIrl"l. 't 1Jet'leOe' "Li.e!. ue-rseten

't i.5 in bit bodie 1."Oelbe.'OCl.o.'~.

i!:el$t.: i'el fl'he'Q)e~ -'00-"1. llrO-lel fjO-"l.bsdl''fL tlli.l1:li ~Looh'QiiJ",-lt1.orf

IN LEIDING

Dit is het vierde boekje over Zuid-Beijerland in de series "In oude ansichten" en "Kent u ze nog? "

"Zuid-Beijerland in oude ansichten deel 3" is de titel van dit boekje. Hierin ziin ook foto's opgenomen van de Nieuwendijk en Tiengemeten, dat voor tweederde bij de gemeente Zuid-Beijerland hoort. Daar zijn met de watersnood in 1953 veel foto's verloren gegaan. Gelukkig zijn er nog foto's bij hen die voor 1953 naar elders ziin verhuisd.

Het was wederom moeilijk alle namen bij de foto's te zetten. Ondanks het vele zoeken en vragen naar de juiste personen, zullen er dan ook nu weer vergissingen zijn gemaakt. Soms werden er weI twee of drie verschillende namen genoemd bij een persoon. Welke naam is dan de juiste?

Veel dank aan allen, die het materiaal beschikbaar stelden. In het bijzonder dank aan Thildi Klootwijk-Morf, voor het mooie handschrift van het gedicht, alsmede de familie Trouw en de familie Biil, voor de namen van de foto's van de Nieuwendijk en Tiengemeten. 't Was Anja Andeweg-de Graaf die alles typte.

1. Izaak en Jannetje Hokke, twee rasechte Zuid-Beijerlanders. Hun viiftigjarige bruiloft moesten ze elders vieren, Het was in de Duitse bezettingstijd op hun evacuatieadres in Oud-Beiierland. Hun huweliik werd gezegend met zonen en dochters. Hun poes (op de achtergrond) wilde kenneliik niet op de foto. Bloemen waren to en niet op de bon, dus wat kon je dan beter schenken? Jammer, dat vrouw Hokke haar krullemuts of haar gehaakte mutsje hier niet op heeft. Door kinderen en kleinkinderen werden ze op die dag in het zonnetje gezet. Hokke draagt hier wel ziin hoge, ziiden pet.

Ze ziin na de evacuatie teruggekeerd naar hun woning op de hoek Molendijk-Zwartsluisie, waar hun zoon, Piet Hokke, nu nog woont.

2. Feest in Zuid-Beiierland. Dat ze Oranjegezind waren, is duidelijk op deze foto te zien. In 1906, na de ziekte die koningin Wilhelmina bijna het leven kostte, werd er op 31 augustus 1906 uitbundig feestgevierd in Nederland.

Hier zien we een optocht van schoolkinderen, vermoedelijk tijdens het onafhankelijkheidsfeest van 1913. Ze dragen allemaal hun zondagse k1eren; de jongens hun pet op en de meisies hun zomerhoedjes. Er waren mooie erepoorten, waar de kinderen, velen met vlag, door liepen. Als ie daarbij bedenkt dat het toen een arme tijd was, zijn we bij het zien van deze foto beschaamd om onze laksheid in het v1aggen.

Links zien we de woning waar later de slijterij van De Graaf gebouwd werd, die er nu nog is. Dan de bakkerij van Luiendiik, het huisje van Hendrik Visser boven de Boendersweg en ook de twee kleine huisies waarin twee grote gezinnen woonden: A. Buitendijk en P. de Snaaijer. Daarnaast de familie Van Nuchteren en nog een stukje van het huis waarin de familie A. Pijl het metselaarsbedrijf had. De bomen bovenaan de Boendersweg zitten nog v010p in het blad.

Mooi, oud Zuid-Beijerland.

3. Een versierde wagen tijdens het onafhankelijkheidsfeest in 1913. De wagen, met twee paarden gespannen, was van Arnoudse, een boer. De prachtig geschilderde boot heette "Neptunus". Het is goed te zien dat ze ook nog golven aangebracht hebben.

De schilder Hendrik Spaan, die aan het roer staat, zal ook wel voor het mooie schilderwerk van de "Neptunus" hebben gezorgd.

De dames zijn, van links naar rechts: Heiltje Polderdijk, Janna Visser, Aaltje van der Waal, Nel Weij en Wim Heijkoop. Henk Schilperoord en zijn vader zijn in prachtig uniform.

Het zal wel een prachtig, kleurig schouwspel zijn geweest, De foto is zwart-wit, maar met een beetle fantasie kunnen we ons toch wel indenken dat het mooi was. Wij, van deze tiid, kijken op de televisie naar het bloemencorso. We maken zelf niet zoveel drukte van een optocht. Maar we kennen oak niet de vreugde meer van het zelf doen; alles wordt immers voor ons gedaan.

4. Een foto van ons dorp, vanuit de hoogte genomen. Op de achtergrond het pittoreske torentje van de hervormde kerk, die in 1932 afbrandde. Rechts de woning van de familie Goudswaard, die nu nog net zo fraai is, omdat de bouwstijl niet is veranderd door de verbouwingen in het interieur. De mooie, hoge ramen en ook de dakkapel ziin hier goed te zien. Ret bovengrondse lichtnet is nu verdwenen. De woning en srnederij van J. de Kreek zijn hier nog onveranderd.

De noordziide van de straat is nog helemaal bebouwd; nu zal het voor de bewoners van de zuidkant wel kouder zijn als de wind noord is. Maar daar staat tegenover dat er nu vee I meer parkeerplaatsen zijn. Toch is niet iedere Zuid-Beijerlander gelukkig met ons halve oude dorp; dat zijn dan de ouderen. De jeugd vindt het zo wel goed. Zij vindt dat je met een auto door het dorp moet kunnen rijden en dat kan nu wel,

5. Deze luchtfoto is net tegenovergesteld genomen. Hier staan, van links naar rechts: het bedrijf van de firma W. Troost, helemaa11inks de timmermanswerkplaats van Adr. Weijers, waarvan een gedeelte op de foto staat, dan een pakhuis van Troost, de woning van Co Troost (de zoon van Willem Troost, ook werkzaam in de "maalderij"), daarnaast de woning van W. Troost met winkel (kruidenierswaren en drogisterij), verder naar rechts het pakhuis van de grossierderij, achter liggen de gebouwen van de maalderii en pindabranderij en rechts nog de woning en winkel van Jan Wander. Dan het dak van de woning van Pieter Boer, met een winkel in zuivelprodukten, later van zoon Adrianus Boer. Er liggen koeien in de boomgaard met jonge bomen van Andries van der Linden, nu van zoon Jan van der Linden.

Aile voomoemde gebouwen zijn gesloopt voor de nieuwe straat en de nieuwbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek