Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1368-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op dit leuke plaatje domineert de rooms-katholieke kerk van Zuiddorpe. We kijken hier, zoals duidelijk op het plaatje te lezen staat, in de "Kerkomgeving met Dorpzicht" aan de zuidwestzijde. Aan de rechterzijde zijn duidelijk de palen van de bovengrondse elektriciteitsleiding waarneembaar, die in de loop de jaren uit het straatbeeld van Zuiddorpe verdwenen, omdat de elektriciteitskabel ondergronds werd aangelegd. Midden op straat zien we bakker René Dankaert, die met zijn door drie honden getrokken hondekar brood bezorgde in het naburige Koewacht. Bakker Dankaert, die in de Molenhoek bij de oude standerdmolen woonde, had naast zijn bakkerij tevens een duivenlokaal. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Zuiddorpe deze bekende bakker met zijn hondekar nog wel herkennen. Die ouderwetse broodbezorging komt in deze tijd niet meer voor.

Zuiddcrpe (Z eelarid) Kerkomgeving met Dorpz lc'rt iZ·_i~ 'West).

7. Wanneer we Zuiddorpe binnenkomen, domineert links de rooms-katholieke kerk, waarvan we hier een opname zien. De kerk is gewijd aan Onze Lieve Vrouw Maria Hemelvaart. Rechts van de kerk, tussen de bomen, staat het toenmalige gemeentehuis. Daarnaast was rechts de kruidenierswinkel van Frans Lockefeer, waar de jeugd destijds voor één cent twee snoepjes "van het blad" kon kopen. Tussen de bomen staat de dorpspomp, die thans niet meer in het dorpsbeeld van Zuiddorpe voorkomt. Links van de toegang tot het gemeentehuis zien we het aanplakbord, waarop de inwoners van Zuiddorpe het gemeentelijk nieuws konden lezen. Let ook op het ouderwetse ijzeren hek, dat het terrein waarop de kerk staat afsloot van het Dorpsplein. Rechts, op de voorgevel van het kruidenierswinkeltje, is duidelijk te lezen: Groothandel in Kaas.

8. Op dit plaatje zien we het interieur van de rooms-katholieke kerk van Zuiddorpe. Zoals gebruikelijk in de Rooms-Katholieke Kerk, staat de kansel (ook wel preekstoel genoemd) aan de zijkant, omdat de heilige mis in deze Kerk centraal staat. Zoals dat op meerdere plaatsen het geval is (bijvoorbeeld in Wouw), is de preekstoel buiten dienst. In deze fraaie dorpskerk, die gewijd is aan Onze Lieve Vrouw Maria Hemelvaart, wordt de heilige mis bediend door pastoor W.R. Vervaet van de naburige parochie uit Axel. De kerk, die destijds mooi geschilderd werd, heeft hier nog de ouderwetse petroleumlampen, die in de donkere avonduren voor de nodige verlichting moesten zorgen. Deze lampen zijn in de loop der jaren door de huidige elektrische verlichting vervangen. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Zuiddorpe zich deze situatie in de kerk nog wel herinneren.

9. Door fotograaf S.R. Elzinga werden destijds van Zuiddorpe diverse foto's gemaakt op een "karton". Dit waren "kabinetfoto's" , die van zeer goede kwaliteit waren. Ze kostten toen één gulden voor tien stuks. Voor de grotere exemplaren moest men wat meer betalen. Op dit plaatje staat de rooms-katholieke kerk van Zuiddorpe. Naast deze kerk bevindt zich de grafsteen van Jan van GistelIes uit omstreeks 1400. Rechts staat het gemeentehuis van de toen nog zelfstandige gemeente. De jongens voor de bomen werden niet herkend. Sinds de herindeling van de gemeenten (l april 1970), werd het gemeentehuis aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken. Thans dient het als woonhuis. Dit grote pand wordt momenteel bewoond door J.Th.G. de Vaan, die diverse functies bekleedt. Hij is directeur van de firma Alexander, handels- en adviesbureau, lid van de gemeenteraad van Axel (CDA) en lid van het kerkkoor "Sint Gregorius" in Axel. Vertoefden de leden van de gemeenteraad van Zuiddorpe slechts tijdelijk in het gemeentehuis (bijvoorbeeld tijdens de raadsvergaderingen), het raadslid J.Th.G. de Vaan woont er.

10. Naast de Wilhelminakazerne op het Dorpsplein en de Emmakantine werd in de Sint Maartensstraat een derde kazerne gebouwd, waarvan we op dit plaatje de opbouw zien. Helaas was het voor de samensteller niet mogelijk om de namen van de op dit plaatje voorkomende personen te achterhalen. Men heeft even de werkzaamheden onderbroken om voor de fotograaf te poseren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek