Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1368-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

firoete uit 2:uiddGrp~

16. Links: op dit plaatje staat de bekende grot uit Zuiddorpe met als afsluiting het ijzeren hek. Daar de houten stokken door de tand des tijds zijn aangetast, vormen deze rotte stokken een gevaar voor de jeugd. Duidelijk is rechts boven het heiligenbeeldje te zien.

Rechts: de "Statiën van den H. Rozenkrans en Kapellen van 7 Smarten van O.L.V. te Zuiddorpe". Deze statiën zijn in de loop der jaren afgebroken en komen dus niet meer voor in het dorpsbeeld van Zuiddorpe.

17. Op het volgende plaatje zien we het begin van de Hoofdweg-Zuid in Zuiddorpe. Links staat de tegenwoordige bakkerszaak van Bernard Buyck. Rechts woonde destijds Johan Buyck, die ook bakker was in Zuiddorpe. Vervolgens kijken we tegen de zijgevel aan (met schoorsteen) van de onderwijzerswoning, waarin achtereenvolgens de heren Carstel en Eduard Lansu gewoond hebben, die beiden hoofd geweest zijn van de rooms-katholieke lagere school. Op de achtergrond is nog juist de oude standerdmolen te zien, die toen nog volop in gebruik was en waarvan Petrus Braeekman de laatste eigenaar geweest is. Wie er voor de fotograaf poseren, kon de samensteller niet te weten komen. Let op de ouderwetse kruiwagen in de rechter beneden hoek.

18. Op dit plaatje zien we de Nieuweweg in Zuiddorpe. Deze met kinderkopjes bestrate weg, waarvan we hier het einde aantreffen, loopt van Zuiddorpe naar het naburige Overslag en de Oude Polder. Links staat de winkel van Oscar van der Walle, die niet minder dan zestig jaar koster geweest is van de rooms-katholieke kerk in Zuiddorpe. Daarnaast zien we het witte huis, een stukje van de winkel van Waelput. Verder de fietsenzaak van Etienne Waelput. In het volgende pand woonde destijds Alphons Plasschaert, die dit huis gekocht had van de familie Verbiest. Het huis op de achtergrond is destijds gesloopt. Daarvoor staat een benzinepomp van Shell. Hier was een oude, Belgische douane woonachtig, die een oude revolver en een oude sabel in zijn bezit had. In die tijd werd er erg veel pruimtabak naar België gesmokkeld.

19. We kijken hier in de Molenhoek van Zuiddorpe, waar de oude standerdmolen domineert, waarvan elders in dit platenboekje een aparte opname met beschrijving voorkomt. Links staat de bakkerij van René Dankaert, die met een hondekar, bespannen met drie honden, brood bezorgde bij zijn klanten en die ook in het naburige Koewacht een nagenoeg dagelijkse verschijning was. Hij had tevens een duivenlokaal. Voor dit lokaal staan de duivenmanden opgesteld van de in Zuiddorpe talrijk voorkomende duivenmelkers, die de duivensport beoefenden. Toen de fotograaf dit kiekje maakte, waren enkele inwoners er als de kippen bij om ook op de foto te gaan. Mogelijk weten de ouderen uit Zuiddorpe wel wie het zijn.

Zuiddorpe (Zeeland) De Molenhoek.

20. Op dit plaatje zien we een opname van de helaas verdwenen standerdmolen van Zuiddorpe. Deze open standerdmolen was een van de fraaiste standerdmolens van Zeeuws-Vlaanderen. Het juiste bouwjaar is niet meer bekend. Wel stonden er verschillende oude jaartallen in de molen, onder andere: P. 1654, Anno 1667, 1722, L. Vlaeminck Fecit 1814, enzovoort. De laatste eigenaar was Petrus Braeckman, die de molen in 1899 in zijn bezit kreeg. Eind 1933 werd de molen, die nog in vrij goede staat was, gesloopt. De molen was zeer fraai, met zijn gebroken daklijn en met schaliën (eiken plankjes) gedekte kap. Hij had een haan als windwijzer. De personen in de wiek en op de voorgrond werden door de samensteller helaas niet herkend. Mogelijk weten de ouderen uit Zuiddorpe wel wie het zijn. Een prachtig plaatje, dat de herinnering aan deze helaas verdwenen, fraaie standerdmolen levend houdt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek