Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Axel
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1368-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

o VER S LA G, Hollandsch gedeelte Dorpstraat

36. Een bekend huizencomplex in Overslag was de "Roode Sluis". Deze huisjes stonden aan de weg naar het Belgische Moerbeke, in de buurt van de aldaar staande grenspaal. In het stammeneet je kon men een verfrissing gebruiken en een "vlekje wegwerken", terwijl de inwoners van Overslag in het kruidenierswinkeltje hun inkopen konden doen. De kinderen konden daar voor "een cent van het blad" twee snoepjes kopen. Een rinkelend belletje kondigde de komst van de klanten aan. Vooraan staat een met een hit bespannen, tweewielige kar en rechts zien we een tweewielig koetsje, een "brikje", dat voor personenvervoer gebruikt werd. Op de nog onbestrate weg poseren diverse personen uit Overslag, van wie de samensteller de namen helaas niet wist te achterhalen.

OVERSLAG

Roode Sluis

37. Overslag was voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (l aprill970) de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland. Op de voorgevel is duidelijk het woord Gemeentehuis te lezen. In dit gemeentehuis kwamen de leden van de gemeenteraad in vergadering bijeen om onder leiding van de toenmalige burgemeester besluiten te nemen en uit te voeren. Een van de burgemeesters van de toen nog zelfstandige gemeente Overslag was destijds burgemeester G. Stevens. Van de gemeenteraad komen in dit platenboekje elders twee verschillende opnamen voor. Bij de herindeling op voornoemde datum werd Overslag bij de nieuwe gemeente Axel gevoegd.

Raadhuis

te

Overslag

38. We besluiten dit platenboekje "Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten" met een opname van de laatste gemeenteraad van de voormalige zelfstandige gemeente Overslag. Staande poseren, van links naar rechts: O. de Cock, R. van Puyevelde en C. Koster. Voor de tafel zitten, eveneens van links naar rechts: R. Audenaerde (helaas overleden), wethouder A. de Clerck, burgemeester G.C.E.M. Dierick, wethouder P. d'Hont (inmiddels overleden) en C. van Gastel.

Moge deze laatste opname een dankbare herinnering zijn en blijven aan de voormalige zelfstandige gemeente Overslag.

F otoveran twoording

A. Apers, Zuiddorpe: voorplaat je, 4, Slinks, 5 rechts, 6, 7, 8,10,11,12,13,14,15, 16 links, 16 rechts, 18, 19,20,21,22 en 29.

I. van den Berge, Axel: 3.

J.e. Boeije, Axel: 9, 17,35,36 en 37.

Gemeentearchief Axel: 24, 25, 31 en 33 rechts.

G.e.E.M. Dierick, oud-burgemeester, Koewacht: 38. Gezusters Waes, Zuiddorpe: 2 rechts, 23, 26, 27, 28 en 30. F.D.M. Weemaes, Sint Jansteen: 34.

Archief samensteller e. van Winkelen, Sint Annaland: 1,2 links, 32 en 33 links.

Allereerst wil ik de heer CP. Pols uit Zierikzee hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen bij het tot stand komen van dit platenboekje. Door zijn vooruitziende blik wordt door middel van dit platenboekje veel van het oude en vertrouwde uit Zuiddorpe en Overslag voor het nageslacht bewaard. In de tweede plaats een woord van hartelijke dank aan alle bij de fotoverantwoording vermelde personen voor het tijdelijk afstaan van de oude ansichtkaarten en/of foto's, waarbij de heer A. Apers uit Zuiddorpe wel het leeuweaandeel gehad heeft. Ten slotte tevens onze hartelijke dank aan de heer P.A. de Bruijne, eveneens uit Zuiddorpe, voor de zeer uitvoerige informaties.

De samensteller wil deze fotoverantwoording gaarne besluiten met een woord van bijzondere erkentelijkheid voor de zeer goede ontvangst in de beide dorpen. Het was hem een waar genoegen er tijdelijk te vertoeven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek