Zuidlaren in grootmoeders tijd

Zuidlaren in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.D. Medendorp
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6241-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuidlaren in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Van Zuidlaren zijn vroeger veel ansichtkaarten gemaakt. Maar overal komt een eind aan, zo ook aan de verzameling oude ansichten en het valt dan niet mee om alsnog een boekje over Zuidlaren vol te krijgen. Vandaar dat er tussen de oude ansichten in dit boekje andere oude foro's zijn geplaatst, die be trekking hebben op het do en en laten van de Zuidlaarders in hun vrije tijd, hetzij als ontspanning, hetzij als gebeurtenis.

Zoals altijd zijn er steeds enkele foto's, waarvan de namen van enkele personen niet te achterhalen zijn, waarvoor excuus. Maar verreweg het grate deel van de mensen wordt wel genoemd.

Het leuke van de samenstelling van her boekje is voor de samensteller steeds weer her feit dar hij heel veel dingen zelfheeft meegemaakt.

J.D. Medendorp

De poldermolen van de polder Zuidlaren te De Groeve. De molen werd in 1 870 gebouwd door Piet Medendorp. molenmaker te Zuidlareno In 191 1 werd een stoomgemaal gebouwd als reservegemaal naast de molen. De stoomketel werd in 1936 drooggestookt door de molenaar Clobus. Er werd nu een elektrisch gemaal in de windmolen geplaatst en sinds

1 937 draaide de windmolen niet meer. Het stoomgemaal met ketel en machine werd gesloopt. Enige [aren geleden is de molen gerestaureerd en weer compleet gemaakt. Een enkele keer draait de molen en verzet dan ook weer water. De molen draagt nu de naam Boezemvriend.

2 In september 1936 was het elektrisch gemaal in de molen gereed en waren ketel en machine overbodig geworden. Deze werden in 1937 gesloopt en de vrijgekomen ruimte werd gebruikt door Karel Welte, die in de winter de bioscooptent erin onderbracht. Alleen de schoorsteen stond nog overeind. Op zekere dag kwamen er een paar mensen, die onder in de schoorsteen een groot gat maakten. Dit gat werd opgevuld met droog hout, Dit hout werd in brand gestoken. Op zeker moment werd de pijp topzwaar en viel in de lengte over de grond (hier op de foto).

3 Op 21 augustus 1926 werd het zwembad in het Zuidlaardermeer geopend. De eigenaar was de VVV van Zuidlaren. Om 3 uur 's middags ging men er per stoornboot van Bakker en v.d. Molen onder het genot van een kop thee en een sigaar naar het zwembad. "Erica" onder leiding van Franck zorgde voor vrolijke muziek. Het bad bevatte tien heren- en tien damesbadhokjes en verder twee diepe en twee ondiepe bassins. Badmeester was B. Glas en leermeester voor de zwemlessen B. Siegers. Na de opening door burgemeesterVan Lutterveld werd nag een rondvaart over het meer gemaakt

en tegen zes uur was men weer in de haven van Zuidlaren terug. Deze foto, genomen in de zomer van 1929, laat badmeester Glas zien, rechts achter met de pet op. Derde van rechts is meester

Hofvan de Zuidlaarder mula, eerste van rechts is Rika v.d. Veen.

4 Op 30 april 1938 hebben de tollen te De Groeve en Zuidlaarderveen voor de laatste keer dienst gedaan. Voor de gemeentekas ging nu een inkomstenbron verloren van ongeveer f 13.000. Op de foto het tolhek te De Groeve met de tolgaarder Hofstee, die bijna vijf jaar de tol bediende. De opheffing werd feestelijk herdacht in cafe Kielema te De Groeve. Het feest werd am 8 uur geopend door meester HoE Een bont programma werd gepresenteerd met onder andere een herdenkingsrede in komische trant, waarbij een monument werd onthuld, gemaakt door H. Weites en H.A. Wolters. De programma's en liedjes werden verzorgd door J. Meye-

ring, directeur van de zuivelfabriek. Tevens werd afscheid genomen van G. Hof, onderwijzer, wegens zijn vertrek naar de school in Midlaren.

5 In mei 1938 werd een begin gemaakt met het opnieuw bestraten van de Millijstraat. De oude stenen werden nog weer elders in de gemeente gebruikt. Voor de Millijstraat waren 55.000 klinkers nodig. In dezelfde

tijd is ook de Eschstraat beklinkerd. Men hoopte met het veertigjarig jubileum van de koningin in augustus 1938 alles gereed te hebben. Links op de foto de oude sproeiwagen uit Groningen, die zijn laatste dagen in Zuidlaren sleet, om met zijn water de stenen in te spoelen. De man met de stamper links is Oosterveld. Op de knieen de beide straatmakers van de gemeente, links Wessel Walles en rechts zijn vader.

6 Ouden van dagen op hun jaarlijkse reis, hier op 28 juli 1937; de foto werd genomen in Oranjewoud. Links naast het bord Dirk de Ruiter, Jan Sluiter en Grietje Baving, rechts naast het bord v.d. Burg. Op de achterste rij onder anderen Moorlag, Groenhof Arend Kors, Piet Schut, Geert Roelfsema en Jan Koning. Om half tien werd vertrokken vanaf de brink. Ben dertig auto's uit Zuidlaren vervoerden de oudjes. In Vries moest gewacht worden voor de noodbrug, de nieuwe was in aanbouw. Via Donderen en Norg reed men naar Beetsterswaag. Daar werd in hotel De Horst koffie gedronken. Vandaar naar Oranjewoud, waar men een koffiemaaltijd

kreeg. Na de lunch werd er gespeeld in de speeltuin. De foto werd gemaakt bij Hotel Tjaarda. Men vertrok om 4 uur naar Dwingelo, waar men een kop thee kreeg aangeboden in een hotel. De chauf-

feur Kors had zijn harmonika meegenomen en er werden heel wat wijsjes gespeeld en gezongen. Via Beilen en Hooghalen ging het weer naar Zuidlaren. Daar werd ieder nog op een kop koffie

onthaald, terwijl "Erica" de muzikale omlijsting verzorgde.

7 In het eerste Laarwoud had men in vroegere jaren een grot gemaakt, in de buurt van de ijsbaan. Het was een hoop zand van zo'n 2.5 m hoog en 15 m in doorsnede. De gang in de grot maakte in het midden een knik, zodat je er niet door kon kijken. De wanden van de gang waren ronde palen, die rechtap stonden en ook het plafond was van juffers. Er lag een halve meter grond overheen. Voor de grot was een vijvertje dat altijd vol met rottend blad lag. Bomen en struiken groeiden weelderig op de grot. Vooral voor de Zuidlaarder jeugd was de grot een attractie. De jongens wilden de

meisjes er altijd intrekken, wat voor veel hilariteit zorgde.

8 Deze foto, genamen ap de waranda van het Blauwe Paard, laat ons de weduwe A. Abels zien, in de valksmond beter bekend als Aabels Truud. Zij en haar man runden het cafe sinds het eind van de vorige eeuw. Haar man kwam in 1903 te averlijden, 43 jaar aud. Met een zoon en vier dachters, allen nag kleine kinderen, bleef zij alleen achter. Ze is doorgegaan met het cafe en heeft de zaak later avergedragen aan haar zaon Jacob. Tot op hoge leeftijd echter heeft ze de soep bereid, benodigd voor de Zuidlaarder markt. Dit werk durfde ze niet aan een ander over te laten.

9 Het bestuur van de gymnastiekvereniging ZGV te Zuidlaren in 1925. De vereniging werd in 1 9 1 8 opgericht. Op deze foto zit het bestuur voor "De gouden Leeuw". Zittend vooraan, van links naar rechts: postkantoorhouder Cornelis Strating, Meindert Hertz van de drukkerij, schilder Johannes Nijboer en kleermaker Bertus Siegers, allen Zuidlaarders. Achterste rij, van links naar rechts: adjudant Orleans, de gymleraar te Assen, dan Tinie van Wijngaarden uit de Es, Abbedoes, een kleurling uit Monrovia meegenomen door Reilingh in Zuidlaren, die eerder in Monrovia consul was; dan Tonie Romein en geheel rechts Aaltje van Dijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek