Zuidwolde in oude ansichten

Zuidwolde in oude ansichten

Auteur
:   J. Jonkers
Gemeente
:   Wolden, De
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4198-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zuidwolde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aangezien wij ons bij het samenstellen van dit boekwerkje "Zuidwolde in oude ansichten" mosten beperken tot een veertigtal prentbriefkaarten en foro's, is de keuze moeilijk geweest door het aantal waarover wij konden beschikken. Dank zij de medewerking van meer personen die de beelden nog gekend hebben, kregen wij veel gegevens over de inwoners van ons dorp in vervlogen jaren. We hebben getracht vooral de dorpsstraat en de behuizingen van het dorp te tonen, zoals deze er rond de eeuwwisseling en in de jaren twintig hebben uitgezien.

Daarbij hebben wij ons voomamelijk beperkt tot landschappen en gebouwen die veranderd zijn of verdwenen. De beschouwer zal ontdekken dat er van de negentiendeeeuwse natuurpracht en schilderachtigheid veel verdwenen is, maar de ouderen zullen in dit boekje weer een glimp

van de schoonheid uit hun jeugd kunnen terugvinden. Ook voor de jeugdige inwoners zal het een belevenis zijn hun dorp te zien in vroegere jaren.

Helaas zult u bemerken dat door talrijke verbouwingen in ons dorp veel bomen en heggen zijn verdwenen, mede door het steeds toenemende gemotoriseerde verkeer. Gelukkig heeft het gemeentebestuur vele nieuwe aanplantingen gerealiseerd in de vorm van kleinere plantsoenen en bermbeplantingen. Toch zou het wenselijk zijn dat hieraan nog meer aandacht besteed werd. Immers, bomen en struiken zijn onze beste vrienden in een milieuverontreinigde wereld. Ze worden ons helaas nog te veel ontnomen.

Tot slot willen wij nogmaals allen dankzeggen die ons geholpen hebben met de vele gegevens over de "oude ansichtkaarten en foto's" die u in dit boekje aantreft.

1. Wij beginnen onze wandeling bij het gemeentehuis (schultehuus). Voor het huis staan, van links naar rechts: Alb. Takken, Ard Snijder en Hrm. Snijder. Nu woont hier mevrouw Snijder. Tevens vindt u er de manufacturenzaak van de firma Hoom.

2. De voormalige gereformeerde kerk was niet statig maar wel romantisch. De woning rechts was de woning van de dominee. Nu wordt dit huis bewoond door dr. Ten Hoopen.

3. Deze ansichtkaart spreekt voor zich. We zien de woning van de toenmalige gemeentegeneesheer dr. Frederikse. Voor de woning staan mevrouw Frederikse en haar dienstbode.

Zuidwolde (Dr.) Kerkenbosch.

4. Een oud stukje van het gehucht .Kerkenoosch". Links zien we de pastorie van de hervormde kerk. Een rustiek plaatje! De glooiing aan de rechterkant bestond uit zgn. kinderkopjes (veldkeien).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek