Zundert in oude ansichten deel 1

Zundert in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Delahaye
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2310-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zundert in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Gaat men zoeken naar het bijzondere en eigene van een gemeente, dan valt het dikwijls moeilijk daarop een concreet antwoord te geven. De gemeente Zundert, betrekkelijk klein in inwonertal (circa 12.000), maar groot qua oppervlakte, heeft meerdere bijzonderheden. Zij bestaat uit vier en een half kerkdorp, want ook Schijf hoort er voorongeveer de helft bij. Voor velen is Zundert het kwekers-centrum, waarvandaan de born en, heesters en planten komen die parken en tuinen sieren. V oor duizenden en duizenden is de naam van de plaats onverbrekelijk verbonden met het jaarlijkse bloemencorso, dat als het oudste van Nederland op de eerste zondag in september wordt gehouden en dat steeds weer een ontelbare menigte weet te trekken. Wereldwijd is het dorp bekend als de geboorteplaats van Vincent van Gogh. Gelegen aan de grens met een der grootste en drukste grensposten van Europa, nemen Zundert en Wemhout op het gebied van het internationale vrachtvervoer een voorname plaats in.

Eeuwen geleden was de gemeente verdeeld over verschillende rechtsgebieden, Het huidige dorp Zundert is lang aan de hertog van Brabant gebleven, toen de

omgeving voor het overgrote deel reeds aan de heren van Breda toebehoorde. Wemhout was van oudsher een afzonderlijke heerlijkheid met een eigen schepenbank, die in rang zelfs boven de rechtbanken van Zundert stond. Hier zetelden twee schepenbanken, een van Zundert-Hertog en een van Zundert-Nassau, terwijl het gehele grondgebied toch al een gemeente vormde die langs een ingewikkelde manier van vertegenwoordiging een gemeentebestuur had. Het gebied was bezaaid met enclaves over en weer, zodat het bestuurlijk en rechterlijk, een onoverzichtelijke zaak was. Om alles te begrijpen, moest men ermee zijn opgegroeid. Die oude instellingen zijn allang verleden tijd, of schoon sommigen hier en daar nog sporen menen te kunnen aanwijzen van de vroegere rechtsverhoudingen. Opmerkelijk is in elk geval, dat er subtiele maar toch duidelijk waarneembare verschillen zijn in de aard en de mentaliteit van de mensen uit de onderscheiden kerkdorpen. Een buitenstaander merkt die nauwelijks op, Voor de inwoners zelf vormen zij een eeuwige aanleiding om elkaar onder een pilsje eens lekker op de kast te jagen, Sommige geleerde heren menen, dat deze verschillen wel eens ver terug

in de geschiedenis hun oorsprong gevonden kunnen hebben. Overigens wordt de bevolking met die zin over het pilsje en het op de kast jagen ongewild maar toch aardig juist getypeerd. Inderdaad overheerst hier de levenslustige mens, die humor rond zich strooit maar die even open ook weet te incasseren.

Kenmerkend voor het Zundert van vandaag is de stugge arbeidzaamheid van de inwoners. Het is wellicht een reactie op de tijden - nog niet z6 lang geleden waarin de economische situatie minder rooskleurig was. De gemeente he eft altijd een sterke agrarische inslag gehad, die uiteraard befnvloed werd door de vanzelf opgetreden veranderingen in de bedrijven of de opzettelijke omschakeling op nieuwe produkten. Decennia lang is Zundert, naast de kwekerijen, ingesteld geweest op de teelt van aardbeien en frambozen, waarvan de produktie tot astronomische getallen opliep. Een actieve middenstand he eft een breed winkelbestand geschapen, dat naast de verzorging van de eigen inwoners aantrekkelijk blijkt te zijn voor de naaste en verdere omgeving, tot ver in Belgic. Want ondanks de vele Belgische moppen over de zo Hollandse zuinigheid, stromen onze zuiderburen in massa

toe, als er in Holland "solden" te halen zijn! Afgezien van enkele bedrijven, waaronder de cons ervenfabriek "Groko" als de grootste, heeft de gemeente geen industrie.

Sinds het einde van de oorlog beleeft de gemeente, zoals trouwens vele andere, een grote opbloei. Er zijn verschillende nieuwe woonwijken bijgekomen. In het oude centrum is het vroegere dorpsbeeld door nieuwe zaken en verbouwingen grondig veranderd. De openbare gebouwen (kerken, raadhuis en scholen) zijn praktisch alle nieuw. Dit boekje, dat over het algemeen prenten van een goede vijftig jaar geleden bevat, laat duidelijk zien hoeveel ingrijpend is gewijzigd. Klein Zundert, Wernhout en Achtmaal - de drie andere kerkdorpen - zijn vanzelfsprekend hier vertegenwoordigd, of schoon van deze plaatsen niet zoveel prentbriefkaarten voorhanden waren.

Enige ansichten zijn beschikbaar gesteld door mevrouw R. van Pinxteren, de heer R. van Tichelt te Zundert en de familie Van Bedaf te Achtmaal. Een zestiental komt uit de verzameling van het Stedelijk Museum te Breda; de rest uit de fotocollectie van de gemeente Zundert. Dank wordt gebracht aan allen, die inlichtingen hebben verschaft.

1. Ret oude raadhuis op de Markt. Dit gebouw werd in 1830 gebouwd, in 1965 afgebroken en is in oude stijl herbouwd. De foto dateert van rond 1920.

2. Markt en begin van de Bredaseweg, met de herberg "Wapen van Nassau". In het midden "Villa Wilhelmina" van Charles van Ginneken. Rechts de boerderij van Pastoors. De pomp stond midden op de Markt. Foto van rond 1900.

3. Op deze foto van omstreeks 1910 ziet u cafe en herberg "Wapen van Nassau" aan de Markt, aanvankelijk eigendom van Piet Geerts, later van Van Tichelt.

4. De noordelijke wand van de Markt, met de herberg "Wapen van Nassau" en het woonhuis van de paardenpostmeester Willem Pastoors, in 1856 getekend door een van diens zonen. (Het album Pastoors wordt in het gerneente-archief van Zundert bewaard.)

5. De beide rooms-katholieke kerken, vlak na de bouw van de nieuwe kerk in 1927, met een deel van de pastorie. De huizen van koster Hoppenbrouwers en van Peeraer v66r de kerken zijn nadien afgebroken. Foto van circa 1927.

r<,/

,"

'/4A.

I '-

6. De oude en de nieuwe rooms-katholieke kerk, gezien vanafhet kerkhof. Foto uit 1927.

7. Afbraak van de oude rooms-katholieke kerk in 1927. De toren, eigendom van de gemeente, is pas in 1935 afgebroken.

8. Hier ziet u het interieur afgebeeld van de oude rooms-katholieke kerk die is toegewijd aan St. Trudo. Deze foto is van 1920.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek