Zundert in oude ansichten deel 2

Zundert in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. van Donschot
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1184-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zundert in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een terugblik in de geschiedenis van Zundert door middel van oude ansichten en foto's is zinvol, omdat vele van de afgedrukte straatbeelden door de jaren heen ingrijpend veranderd zijn en doordat gebouwen zijn verdwenen en vervangen door nieuwe of een ingrijpende verandering hebben ondergaan. Sommige bedrijven van vroeger bestaan niet meer, zoals bijvoorbeeld de strohulzenfabriek, de leerlooierijen en de sigarenfabrieken. Dat de belangstelling voor het verleden van Zundert groot is, blijkt onder meer uit het verschijnen van dit tweede deeltje in deze serie, nadat van het eerste deel een tweede druk was vervaardigd. Om enigszins een juist beeld van de gemeente omstreeks 1890 op te roepen, is het noodzakelijk een aantal zaken, die wij nu vanzelfsprekend vinden, weg te denken. Allereerst waren de mensen die Zundert bevolkten veel geringer in aantal dan de huidige 12.700 inwoners. In 1890 waren dat, inclusief de gehuchten Achtmaal, Klein-Zundert, Wernhout en het Zundertse deel van Schijf, ruim 4000 personen en in 1935 telde de gemeente 7200 zielen. Een centrale verwarming is een luxe die pas na de aansluiting van Zundert op het gasnet, in 1958, mogelijk werd. Aanvankelijk was dat mijngas, waarbij Zundert precies de honderdste gemeente was die daarvan gebruik maakte en in 1965 startte de omschakeling op aardgas. De aanleg van een drinkwaterleidingnet kwam in 1951 tot stand, waarna de verschillende dorpspompen hun functie verloren. Veel eerder is de aanleg van een elektriciteitsnet tot stand gekomen, namelijk in 1922. Voorlopig bleef dit net beperkt tot de kommen van Zundert, Klein-Zundert en Wemhout. Sinds die tijd verloren de olie- en gaslampen steeds meer terrein.

Ten aanzien van het vervoer is er de laatste honderd jaar grote vooruitgang ge boekt. In 1901 was de familie Pillot het enige gezin in Zundert met een eigen personenauto. Wat een contrast met de huidige situatie! Het openbaar vervoer is ook enorm uitgebreid. De BBA heeft nu een regelmatige lijndienst op Zundert. Deze onderneming ontstond in 1934 uit een fusie van zes trammaatschappijen. Na de fusie verdwenen de tramlijnen geleidelijk uit het Brabantse landschap. De tramlijn op Zundert was in 1890 in gebruik genomen en bleef in stand tot in 1937. Deze deed niet alleen dienst voor het vervoer van personen, maar nam ook allerlei goederen mee. Vanaf 1929 regende het aanvragen voor het openen van een busdienst op het traject Breda-Zundert-Wemhout en sinds die tijd nam de betekenis van de tram voor het vervoer van personen sterk af. Het goederenvervoer met vrachtauto's begon omstreeks 1930 een grote concurrent voor de tram te worden. De vrachtwagens groeiden snel in aantal en grootte. Vanwege het grenskantoor bij Wernhout schiep het toenemende vrachtverkeer extra werkgelegenheid in Zundert, maar deze toename leidde ook tot veel lawaaioverlast en een groeiende verkeersonveiligheid, omdat de doorgaande weg midden door het dorp voert. Met de groei van het snelverkeer nam het aantal kilometers aan verharde wegen toe. De verbinding Breda-Antwerpen was al in de tijd van Napoleon (tussen 1810 en 1813) verhard. In 1856 startte de aanleg van de provinciale weg van Zundert naar Rucphen en in 1890 volgde de bestrating van de weg naar het Belgische plaatsje Meir. Bij deze laatste weg nam de provincie de bestaande onverharde weg van de gemeente over. Iets dergelijks gebeurde in 1900, bij de aanleg van de weg vanaf het Moleneind naar Achtmaal. Door de gemeente werden vooral na de Tweede Wereldoorlog vele wegen verhard. Toch kent Zundert op het ogenblik nog een groot aantal onverharde wegen, met name in de natuurgebieden, waarvan er twaalf als zodanig in 1968 werden aangewezen, onder Achtmaal en Wernhout.

Vanwege de gunstige ligging nabij Belgiƫ profiteert de plaatselijke middenstand volop van het Belgische koperspubliek. Verschillende, aanvankelijk kleine zaakjes groeiden na de oorlog uit tot flinke supermarkten. Bij de aanleg van de nieuwe E10-weg van Breda naar Antwerpen waren de winkeliers aanvankelijk bevreesd voor een aanzienlijke vermindering van inkomsten. Maar omdat het grenskantoor in Wernhout nog steeds niet is verplaatst naar de nieuwe weg,

was deze vrees ongegrond. Dit zeer tot spijt van het naburige Rijsbergen, dat wel de nadelen ondervindt van het zware vrachtverkeer, maar minder dan Zundert deelt in de voordelen.

Zundert heeft nog meer pijlen op de boog. Vanouds is het bekend vanwege de boomkwekerijen, die in dit boekje dan ook veel aandacht zullen krijgen en het kweken van zacht fruit, dat leidde tot het ontstaan van twee veilingen, respectievelijk in 1904 en 1909. En ten slotte is er het bloemencorso, dat in 1936 ontstond en sindsdien groeide naar internationale bekendheid. Terecht prijkt dan ook bij het gemeentehuis een beeldje, dat aan de beginperiode van dit geweldige gebeuren op de eerste zondag in september herinnert. Het corso is echter te jong om daarvan foto's in dit boekje op te nemen. Ten slotte wil ik de namen van allen die zonder aarzelen foto's voor dit boekje afstonden, niet onvermeld laten: M. de Beer, mr. R. Lombarts, mevrouw Pinxteren, het gemeentearchief, Pillot b.v., sigarenmagazijn Arnouts, transport Verkooijen bv., allen te Zundert; P. Franken te Bergen op Zoom en P. de Haan te Breda. Mijn bijzondere dank gaat verder naar allen die inlichtingen verstrekten tijdens de voorbereiding van dit boekje. Mogen mede door dit boekje de aandacht op Zundert gevestigd en de herinnering aan het verleden levend blijven.

1. Het gemeentehuis op de Markt omstreeks 1900. De fotograaf heeft de foto wat bijgetekend. Dit gemeentehuis is gebouwd in 1830 en hield stand tot de afbraak in 1965. Het is vervolgens in dezelfde stijl herbouwd en aan de achterzijde voorzien van een uitbreiding. Midden op het marktplein stond een pomp, die later meer naar links is verplaatst.

2. Deze foto op het marktplein is genomen op 9 mei 1900, toen Johannes Lieshout honderd jaar werd. Johannes staat op het bordes van het gemeentehuis. Hij overleed in 1902.

3. Een kiosk op het marktplein, met daarop de Zundertse Harmonie. De dorpspomp is nog net achter de kiosk te zien. De foto is van ongeveer 1900.

4. Ook in de Molenstraat stond een pomp, zoals vooraan op deze foto is te zien. Deze pomp is hier in 1856 geplaatst. Leverancier was C.P. Petit te Breda. In 1956 is op de pomp een bordje bevestigd met de tekst: "Honderd jaar 1856-1956." De pomp is inmiddels verplaatst naar het sportpark aan de Wildertsedijk. De foto is van omstreeks 1900.

5. Nogmaals een beeld van de pomp in de Molenstraat, maar een dertigtal jaren later. Op de achtergrond is inmiddels de nieuwe St.-Trudokerk (rechter toren) verschenen. De oude kerk is al afgebroken, behalve de toren.

6. De toren van de oude St.-Trudokerk tijdens de afbraak, die plaatsvond in februari 1937.

7. In Klein-Zundert werd deze kerk in 1909 afgebroken en vervangen door een nieuwe.

8. Dominee Th. van Gogh was predikant te Zundert van 1849 tot 1871. Zijn zoon Vincent werd in 1853 te Zundert geboren in de predikantswoning aan de Markt. Hij zou zich ontwikkelen tot een beroemd schilder. Aan hem herinneren nog een gedenksteen in de gevel van de in 1904 vernieuwde predikantswoning en het standbeeld van Vincent en zijn broer Theo op het plein voor de hervormde kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek