Zundert in oude ansichten deel 3

Zundert in oude ansichten deel 3

Auteur
:   drs. Frank Kools
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5253-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zundert in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WOORD VOORAF

Waar de oorsprong van de prentbriefkaart precies ligt is onduidelijk. Volgens sommigen zouden de eerste in 1872 in Zurich zijn verschenen met stadsgezichten en Zwitserse landschappen in kleur. Anderen noemen de ansichtkaart een Duitse ontdekking. Hoe het ook zij, een feit is dat prentbriefkaarten al snel na hun "ontdekking" in heel Europa een regelrechte rage werden.

De eerste Nederlandse ansichtkaarten dateren van de jaren tachtig van de vorige eeuw. De kaart begon in ons land aan een grate opmars toen in 1892 de posterijen hun monopolie opgaven. Briefkaarten die niet van rijkswege waren uitgegeven, mochten vanaf dit moment ook tegen het lagere briefkaarttarief worden verstuurd.

Een volgende belangrijke stap werd in 1905 gezet. Toen werd toegestaan dat de adreszijde van een briefkaart door een verticale streep in twee delen werd verdeeld, met rechts ruirnte voor het adres en

links voor een tekst. Voor 1905 schreef men op de adreszijde aileen het adres, terwijl voor een eventuele mededeling aileen plaats was op de kleine witte ruimte onder de prent op de voorzijde.

Ook in Nederland nam de prentbriefkaart, vaak met een topografische afbeelding op de voorzijde, rand de eeuwwisseling een hoge vlucht. Miljoenen exernplaren werden jaarlijks gedrukt, verstuurd en verzameld. Het was namelijk een goede gewoonte om ontvangen kaarten te bewaren.

De ansichtkaart werd de eerste vorm van topografische afbeelding die op grate schaal gedrukt en verspreid werd. Als zodanig is zij onmisbaar ter documenta tie van de vele veranderingen die in de 20ste eeuw in stad en dorp zijn opgetreden.

Ook van de gemeente Zundert, met de kerkdorpen Zundert, Klein-Zundert, Wernhout en Achtmaal, werden uitgebreide series uitgegeven, aanvankelijk door C. Franken, later vooral door W. Vorsselmans.

Deze plaatjes werden en worden gretig verzameld. Zoveel materiaal is er beschikbaar dat dit reeds deel drie van "Zundert in oude ansichten" is, terwijl in de verschillende verzamelingen nog materiaal in overvloed te vinden is voor een eventuele vierde uitgave. In ditderde boekje over de gemeente Zundert zijn 41 ansichtkaarten bijeengezocht die op een enkele uitzondering na allemaal afkomstig zijn uit de periode 1900-1940. Zij tonen dorpsgezichten van Zundert en Wernhout die ondertussen onherkenbaar veranderd zijn en laten molens en gebouwen zien die al jaren geleden gesloopt zijn. De prentbriefkaart vormt zo een onontkoombare bron voor iedereen die geinteresseerd is in de geschiedenis van Zundert in de 20ste eeuw.

De ansichtkaarten uit deze opgave worden aangevuld met 36 foto's uit dezelfde periode. Een aantal toto's gaat zelfs nog terug tot de vorige eeuw. Zo is het gemeentearchiefvan Zundert in het bezit van een

reeks unieke foto's uit het einde van de vorige eeuw van de Antwerpse familie Van den Bergh, die eens uitgebreide bezittingen in Achtmaal had (no. 28,46, 47,55,56,57). Ander oud materiaal is afkomstigvan Wallstein en De Moeren. Zij getuigen allemaal van de snelle veranderingen die deze grensgemeente de laatste honderd jaar heeft doorgemaakt.

Allen die zonder aarzelen ansichtkaarten of foto's voor deze uitgave afstonden, wil ik hartelijk danken. Naast de eigenaars van de foro's verschaften mevrouw A. C. van de Lindeloof te Achtrnaal en de heer H. Hoppenbrouwers te Zundert mij zeer waardevolle inlichtingen. Moge deze uitgave bijdragen tot een groter historisch besef in Zundert.

Frank Koois

1. Ansichtkaart van het Moleneind of Poteind omstreeks 1915 met in het eerste huis rechts cafe "In den Vrachtwagen" van de familie Buys en links cafe "In de Druif".

2. De Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenstraat en de Wildertsedijk. Aan de linkerzijde is zaal "Victoria" te herkennen, toen het woonhuis van veehandelaar E. van Geel-Donkers, De prentbriefkaart dateert van omstreeks 1910.

3. Hetzelfde punt enige jaren later. In de tussentijd hebben zich duidelijke veranderingen voltrokken. De eerste twee huizen aan de rechterhand zijn verbouwd en naar voren geplaatst. De lantaarn aan het eerste huis links is verdwenen. Aan de linkerkant is oak het pand van drukkerij Vorsselmans hoger opgetrokken. Dit deel van de straat wordt volgens de prent aangeduid met de ,,2e Molenstraat". Wat onder de "Ie Molenstraat" verstaan wordt, staat afgebeeld in , .Zundert in Dude ansichten deel 2", afbeelding 49.

J elerstreat lur.d~rt

4. De Molenstraat met als eerste huis aan de rechterkant de burgemeesterswoning. Daarnaast brouweri j Cambrinus, gesticht door G. Segers in 1899, voortgezet door diens weduwe na zijn dood in 1905. Ten tijde van deze prentbriefkaart was de brouwerij in handen van F. van Hasselt.

j)1o'enslrc:al, t::undd

:. ..?.

- ... ~ -

5. De Molenstraat, het zuidelijk deel, bezien vanuit het zuiden rand 1918. Het tweede huis van rechts is de machinale tabakskerverij C. van Riel- Vriends.

6. De Molenstraat vanuit het zuiden met hotel "De Ossekop" (op het uithangbord staat:

"Logement en stalling, hotel Ossekop"). De afbeelding is van voor 1909.

7. Ongeveer hetzelfde punt, ditmaal bezien vanuit het noorden, met links, .De Ossekop" en als derde huis aan de rechterkant afspanning "De Korenbloem". De houten molen van het Zandgat, "De Eendracht" genaamd, is links nag net te zien. Deze is in 1909 afgebrand.

jY{o!enshat t::undert

8. Deze prentbriefkaart toont het noordeIijk deel van de Molenstraat rond 1917. Het huis met de vlag uit aan de rechterkant was het postkantoor (gebouwd 1891) met schuin daarvoor de pomp uit 1856. Op de achtergrond is de stenen molen "De Eendracht' van het Poteind te zien, die in 1909 werd gebouwd als opvoIger van de afgebrande, houten standerdmolen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek