Zutphen in oude ansichten deel 3

Zutphen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   drs. Arie de Zeeuw en J. Harenberg
Gemeente
:   Zutphen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5961-6
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zutphen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is onvoorstelbaar wat een diversiteit aan oude foto's en ansichten Zutphen te bieden heeft. Twee deeltjes "Zutphen in oude ansichten" zijn in de loop der jaren verschenen (en er "als koek ingegaan") en nu ligt deel drie voor u. En het materiaal was zo overvloedig voorhanden dat er zelfs nog wei een vierde deeltje samengesteld had kunnen worden.

Wie zich de moeite getroost om met dit boekje in de hand op pad te gaan, zal versteld zijn over wat er aan oude gebouwen gerestaureerd is, maar tevens ontsteld over wat door oorlogsgeweld, sane ring en zorgeloosheid is verdwenen. Want al wonen wij in een monumentenstad, ook nog na de Tweede Wereldoorlog is veel, heel veel verdwenen. Men zou veronderstellen dat de oude, historische kern met rust gelaten zou worden, maar daarop va It niet met zekerheid te vertrouwen. Immers, wat is er gebouwd bij de Berkelpoort, wat komt er achter het Paleis van Justitie en hoe vallen de bouwplannen bij de Grote Gracht uit, wanneer het nieuwe scholencomplex is gerealiseerd? Toegegeven: restaureren kost geld en dat is er niet of nooit in voldoende mate, maar men kan zich af en toe niet aan de indruk onttrekken dat de wil er niet altijd

is. Schreef zo'n 85 jaar geleden al niet een wandelaar door oud-Zutphen: "Oude gevels be waren en restaureeren kost geld, en voor het geld - zoowel om het te krijgen als om het uit te geven - zwichten veJe menschen en doen of laten zij menigmaal, wat zij anders zouden laten of doen." Ook thans kunnen wij deze woorden - zij het in modernere vorm - nog wei beluisteren van onze bestuurderen.

De afbeeldingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in een wandel route, die in De Hoven begint en bij het station eindigt. Dat is gedaan om te voorkomen dat de argeloze wandelaar op zeker moment de kluts kwijt zou raken en aan het dwalen zou slaan. Veel zal hij of zij echter ook nu nog kunnen bewonderen. Hoewel de delen 1 en 2 van "Zutphen in oude ansichten" gebruikt kunnen worden naast dit boekje, vormt ook deel3 weer een op zich zelf staand geheel.

De afbeeldingen stammen voor het overgrote deeluit de collectie A. de Zeeuw, terwijl ook van de verzamelingen van de heer lA. Nekkers en die van de Stedelijke Musea (collectie W. Zeylemaker), alsmede Foto Reesinck gebruik gemaakt werd.

M~~

~MY~[~~~

, ES:3 (;'U>~OJ' MAVeN.

c:::J UrTS::le:'1 DIN Q,) ~LAN. OE.Vf.NT!.Q.Wf;.c.r<WAQTleR c::J e.e:SOUWING.

c:J UI'!c.t!.Gf;.Ve::-l ,e~:a:lN VOOQ WONll'lc.aouw. ~ ~ ? C::EE.OS 6EQOUWO c::::J l"Ae~IEr(~TE~REIN. DHl~ VI'l'c.eGe,V!.N.

~' -n

I "

?

"f J

?? I

1. Zutphen, gezien vanuit de Hoven. Diverse riviersteden hebben hun middeleeuwse profiel kunnen behouden, doordat de ertegenover liggende uiterwaarden niet bebouwd mochten en konden worden en zo werd Zutphen, evenals bijvoorbeeld Kampen, Rhenen en Deventer, gevrijwaard van storende nieuwbouw. Niet aan grate rivieren gelegen steden worden omgeyen door moderne hoogbouw, waardoor de vaak fraaie (middeleeuwse) binnenstad als profiel verdwijnt.

jjaankstraat.

!j.

2. We kijken hier vanaf de Oude Kanonsdijk de Baankstraat in. Bijna alles op deze ansicht is verdwenen, aileen het huis in het midden is nog vrijwel in dezelfde staat aanwezig, G.J. van Laar liet zijn winkel, (Iinks.) in de jaren twintig geheel nieuw optrekken en ook de slagerij, (rechts.) moest wijken voor nieuwbouw, Thans is er a] jarenlang een bakkerij gevestigd.

3. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de oprit naar de IJsselbrug heel wat korter, maar we dienen dan ook niet uit het oog te verliezen dat de in 1863 gebouwde brug aanvankeJijk slechts gedacht was voor rijtuigen en boerenwagens. Pas later zou het veel drukkere autoverkeer bezit nemen van de brug. We staan hier op de hoek Weg naar Voorst/Spoordijkstraat. De kruidenierswinkel heeft het supermarkttijdperk niet overleefd, zoals de meeste.

4. De IJsselbrug, op zijn Zutphens "de lange brugge", was uitgerust met een ophaalbaar gedeelte, teneinde de scheepvaart een doorgang te kunnen garanderen. Op de lJssel zien we een sleepboot, die een aantal rijnaken sleept. Tot zeker aan het begin van de Tweede WereldoorJog had den veel boten geen mechanische voortstuwing en waren afhankelijk van een sleepboot. Dit rivierbeeld is voorgoed verdwenen.

5. Aangezien het ophaalbruggedeelte van de IJsselbrug vervangen moest worden door een hefbrug, werd de toegang tijdelijk afgesloten. Een schipbrug nam voorlopig zijn plaats in en vanaf het hoogste punt van de IJsselbrug nam men dit fraaie gezicht op de geopende schipbrug (situatie van juli 1936).

6. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 werd zowel de spoorbrug als ook de verkeersbrug door het terugtrekkende Nederlandse leger opgeblazen, in een paging de oprukkende vijandelijke strijdkrachten tegen te houden, Een enorme berg wrakhout werd tegen de verwrongen staalmassa opgestuwd.

7. Aangezien de IJsselbrug een belangrijke schake I in het oost-westverkeer was, werd de herbouw met voortvarendheid ter hand genomen. Een pontonbrug aan de Badhuisweg nabij de - to en nog zo geheten - Ambachtsschool moest de vernielde IJsselbrug gedurende korte tijd vervangen.

8. Spoedig daarna was de herbouw voltooid. Zoals de ansicht laat zien, was de symmetrie verdwenen: de verkeersbrug had een boog, terwijl de spoorbrug nog volgens het oude principe was gebouwd. Lang heeft deze situatie overigens niet geduurd, want in april 1945 werden beide bruggen weer opgeblazen, nu door de terugtrekkende Duitse troepen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek