Zutphen toen en nu

Zutphen toen en nu

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:   Zutphen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5244-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zutphen toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje wil laten zien welke veranderingen bet Zutphense stadsbeeld in de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Met opzet zijn de verwoestingen door die oorlog ontstaan, niet opgenomen, aangezien die een verhaal apart vormen. Overigens geeft dit boekje slechts een vrij willekeurige greep uit die veranderingen; de beschikbare foto's zijn zo talrijk, dat er gemakkelijk een tweede deeltje mee gevuld zou kunnen worden.

Aan de linkerzijde is de oude toestand afgebeeld, terwijl de rechterzijde de huidige situatie toont. Getracht is om zoveel mogelijk hetzelfde standpunt in te nemen, hetgeen niet altijd mogelijk was, omdat de nieuwe bebouwing dit niet toestond. Nieuwe bebouwing, want er is veel, heel veel in die veertig jaar afgebroken en wei zo geleidelijk, dat het niet eens erg opviel. Bij een propaganda-diareeks van de gemeente wordt onder meer de volgende tekst uitgesproken: "De inwoners van Zutphen wonen in een stad met een rijke historie." Dat is een waar woord: een groot deel van de stad is inmiddels historie. We hoeven maar te den ken aan het Poisbroekkwartier, dat geheel van de aardbodem is weggevaagd, maar ook het Nieuwstadskwartier heeft de nodige veren moeten laten. Aan de westzijde daarvan verdween het complex van het Oude en Nieuwe Gasthuis met daarin het nog aanwezige Heer Hendrikshuis; aan de oostzijde verdween een groot deel van de Diezerstraat - de

oostzijde daarvan met daarachter gelegen bebouwing - en verder yond er kaalslag plaats bij de Nieuwstadskerk en verdween de Isendoornkazerne met bijbehorende stallen, waarin nog grote delen van de stadsmuur.

Datzelfde gebeurde recentelijk bij het bejaardenbuis "Huize Elisabeth", waarvan de oostgevel eveneens belangrijke delen van de stadsmuur bevatte. Ook de omgeving HagepoortpleinJ Armenhage/Komsteeg heeft het moeten ontgelden.

Gelukkig werd er ook veel gerestaureerd door vooral bet Wijnhuisfonds en de Sticbting Stadsherstel, maar bet gemeentebestuur heeft weinig reden om zich op de borst te slaan. Hopelijk komt er nog een tijd - om de beeldspraak voort te zetten - dat ze zich zelf voor bet hoofd slaat om wat allemaal is verdwenen.

Een hoofdstuk apart vormen de nieuwe wijken, de reeds bestaande en vooral de toekomstige wijk Leesten. Men krijgt wei eens de indruk , dat de gemeente daar slecbts drie werktuigen kent: de hamer ... geen boerderij blijft gespaard; de bijl... geen boom blijft er staan; de schop ... het hele landschap gaat erop.

Maar wie weet, misschien komt het gemeentebestuur nog eens tot bet inzicht dat het ook anders kan. De buurgemeenten tonen dat.

Station.

1. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd Zutphen aangesloten op het spoorwegnet. Aan het nieuw aangelegde Stationsplein verrees een stationsgebouw, statig en vooral groot. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd en de rechtervleugel brandde goeddeels uit. Na de oorlog werd op de plek van die vleugel het huidige betonnen stationsgebouw gezet. Het busstation, als we dat zo mogen noemen, neemt de rest van de plek in. Ook de omgeving van het station is onherkenbaar veranderd en Zutphen moet het nu zonder weidse entree doen.

2. Bij het bombardement in september 1944 verdween vrijwel het gehele Broederenkerkplein; slechts de bebouwing aan de zuidzijde bleef gespaard. Successievelijk zijn de daar staande huizen gerestaureerd, respectievelijk opgeknapt en - be halve dat ze in een vee! betere staat verkeren - is er aan het straatbeeld niet veel veranderd. Aileen zal het een oplettende beschouwer opvallen dat de ramen boven de deur tussen de linkerpanden zijn verdwenen.

3. Op de linkerfoto zien we de Van Tilstraat in afbraak: werkzaamheden nodig voor de aanleg van de oost-westtraverse door Zutphen, waarbij onder meer de Overwelving diende te worden verbreed. Nu, jaren later, is de Overwelving weer versmald om het verkeer zo veel mogelijk te weren. Op het sterk verbrede trottoir werd een kunstwerk opgesteld, bestaande uit een drietal kubussen tussen twee rechtop staande stukken steen. Over dit kunstwerk wordt verschillend geoordeeld, maar het valt verre te verkiezen boven het roestige en verwrongen metaal dat men her en der in de gemeente heeft opgesteld en waarvan men veronderstelt dat het leidt tot verfraaiing van het straatbeeld.

4. Tegenover het station lag het uitgebreide complex van het Oude en Nieuwe Gasthuis, een psychiatrische inrichting, die meer het karakter had van een stadje in de stad. Toen beide gasthuizen in 1625 met elkaar verenigd werden, bracht men de nieuwe stichting onder in het Heer-Hendrikshuis. Later- vooral in de negentiende eeuw - werd het complex enorm uitgebreid. Aan de stationszijde werd dat gedaan in een neo-rornaans-gotische stijl, enig in Zutphen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het sterk verouderde en gedeeltelijk beschadigde complex geheel afgebroken en op deze plek verrezen het nieuwe postkantoor en de winkels en kantoren langs de Stationsstraat en het Stationsplein. Wei moderner, maar ook mooier?

5. Tijdens de sloopwerkzaamheden van het gebouwencomplex van het Oude en Nieuwe Gasthuis kwam her complete HeerHendrikshuis te voorschijn. Het was een van de Zutphense zusterhuizen, waar men later de derde regel van St. Franciscus aangenomen had en dat een kloosterkarakter gekregen had. Het vermoedelijk nog vijftiende-eeuwse gebouw was nog in zijn geheel aanwezig; aileen waren de buitengevels in de negentiende eeuw gemoderniseerd. Desondanks is het met de grand gelijk gemaakt en wat ervoor in de plaats kwam kan niet bogen op enige schoonheid. Het werd een pakhuis voor L.L. Dullaert & Co/Dulco, dat thans in gebruik is bij de schoenenreus Scapino.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek