Zwaag in oude ansichten

Zwaag in oude ansichten

Auteur
:   S. Beemster
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2529-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwaag in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Zwaag is een oud dorp dat in de dertiende en veertiende eeuw al bestond en zelfs stadsrechten verkreeg. Door voortdurende onenigheid met Hoorn is Zwaag deze weer kwijtgeraakt en sindsdien is het een dorp gebleven. Vroeger woonden er voornamelijk scheepvaarders en ambachtslieden, in de vijftiende en zestiende eeuw hoofdzakelijk bessentelers en boeren. Tot 1900 hadden de boeren de overhand, gezien de grote boerderijen die er toen waren. Rond 1900 begon dit te veranderen, want er kwam een rage in de kassenbouw . Diverse percelen land werden toen versnipperd en de structuur van Zwaag werd geheel veranderd en in 1909 werd de veiling "B. en 0." opgericht. Geleidelijk aan, mede door het vakonderwijs is de kasen fruitteelt tot bloei gekomen, zodat Zwaag een welvarend dorp met mooie bedrijven is geworden. De laatste jaren doet men ook veel aan bloemkweken; op dit gebied heeft de vereniging van Zwaag een uitstekende naam. Ook de veiling "B. en 0." heeft een goede naam en is een van de grootste veilingen van Nederland.

Zoals u weet Was Zwaag oorspronkelijk een lintdorp. Er waren echter enkele zijpaden, zoals de Balkweit. het Laantje (nu Krijterslaan) en het Unjerpad. De Krijterslaan is nu aan weerszijden met huizen volgebouwd, terwijl het land tot aan de nederlands hervormde kerk een hele woonwijk is geworden, wat ook gebeurde aan de andere zijde tot aan de roomskatholieke kerk. Daardoor is de structuur van Zwaag

geheel veranderd. Een groot gedeelte vanaf het Keern tot aan de spoorlijn heeft de gemeente af moeten staan voor de uitbreiding Groot Hoorn, Risdam genaamd. Men is bezig om het resterende gedeelte van Zwaag samen te voegen met de beide Blokkers en Westwoud tot één gemeente Bangert, om het agrarische karakter nog enigszins te behouden. Zwaag is dus gedoemd te verdwijnen. Daarom is het verheugend dat nu een boekje is samengesteld uit ansichtkaarten en foto's van Zwaag uit de goede oude tijd. Menige bekende zult u aantreffen, evenals huizen en gebouwen die er nu niet meer zijn. Wij hopen dat u daarvan zult genieten, en met genoegen kunt terugzien op ons dierbare Zwaag,

Nu het boekje "Zwaag in oude ansichten" is gereedgekomen gaat onze hartelijke dank uit naar allen die hun fotomateriaal hebben afgestaan, met name de heren B. de Boer, Bangert 29, lb. Kooyman, Keern 177 en C. Degeling, Blokker. Deze heren zijn verzamelaars van oude dorpsfoto's en hebben deze belangeloos ter beschikking gesteld. De onderschriften berusten geheel op overlevering, waarbij gesprekken met oudere mensen van veel belang zijn geweest. We hopen dat u dit boekje kunt waarderen, juist nu Zwaag weldra tot het verleden zal behoren. Het was een genoegen te snuffelen in de oude toestanden en gebeurtenissen. Nogmaals heel veel dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

1. Aan het Keern, op de grens tussen Zwaag en Hoorn ziet u de bakkerij van Arie Kraakman, die van 1890 tot 1930 deze zaak heeft gedreven. Met de hondekar bracht hij driemaal per week zijn brood bij de mensen, waarbij hij dan vanaf het Keern over Hoorn, Lageweg, Noorder en Zuider Dracht naar Zwaag en Zwaagdijk ging, een afstand van twintig kilometer. Stelt u zich dat eens voor in een winter met sneeuwen ijs. Verdienste hooguit tien gulden. U ziet hier Arie bij de hondekar met zijn zoon Piet, zijn vrouw Toontje Lakeman en zijn dochter Lena, later de vrouw van Kees Quant, die nu negenenzeventig is. Deze ansicht werd gemaakt in 1914.

2. We gaan even verder langs het Keern naar het van oudsher bekende café "Wie weet nog hoe? ", vlak tegenover de dorpsweg van Zwaag, dat een lintdorp was van 3.800 meter lang. Dit café was sinds 1850 bewoond door de familie Vlaar, later door Jan Otsen en Trien Vlaar, een dochter van de oude Jaap Vlaar. Het café was zeer bekend bij de reizende man. Na 1930 veranderde het diverse malen van eigenaar. Nu is het pand geheel verbouwd tot snackbar en café, maar jammer genoeg heeft het de naam "Wie weet nog hoe? " niet behouden.

3. Aan het begin van Zwaag, aan de noordzijde, ziet men de boerderij van Jan Buis en Geertje de Boer. In 1900 kwam Jan Buis met zijn vrouwen vier kinderen naar Zwaag, want hij had deze boerderij gekocht met vijftien bunder land ten noorden en ten zuiden. Jan boerde goed, maar ook zijn gezin groeide want ze kregen tien zonen en een dochter. Omstreeks 1928, toen de oudste jongens trouwplannen hadden, kwamen er drie mooie kasbedrijven met het huis aan de zuidzijde. Later kwamen dochter Duwen haar man P. de Jong op een mooi bedrijf aan de noordzijde, de Buizenhoek.

4. Hier de hele Buizenfamilie bij gelegenheid van de priesterwijding van hun op een na jongste zoon Arie. Het gezin telde toen reeds twee priesters, Dirk en Willem. Van links naar rechts boven: Piet en zijn vrouw Duw Rood, Jos (toen nog student, later gemeentesecretaris van Obdam, in de oorlog gefusilleerd), P. de Jong en Duw, Joris en Trien Wit, Jacob en Tonia van Diepen, Klaas, pastoor P. van Kampen (een neef) en kapelaan Rutten. Onder zien we pastoor Kokkelkoren, Kees als broeder, Dirk als kapelaan, Jan Buis, Arie als neomist, moeder Geertje, Willem als augustijn, en pastoor Maat en pater Pieterse. Jan was in Frankrijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek