Zwaluwe in oude ansichten deel 2

Zwaluwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D.C. en P. van Elzelingen
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0475-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwaluwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpstraat. LAGE ZVALUWE.

39. Na de brand in 1933, toen de landbouw schuur van C. Crezéé en de vlasschuur van de firma De Visser verdwenen, bleef er maar een kale vlakte over. Het tragische van dit gebeuren was dat het juist die dag, de dag van de brand, de trouwdag zou zijn van de jongste dochter, Dina de Visser. Het huis was voor het feest ingericht, maar het moest worden ontruimd uit vrees dat de brand zou overslaan. Dit is gelukkig niet gebeurd en zo kon het huwelijk de volgende dag worden voltrokken. Maar het feestelijke was er wel af. Links op de foto staat de familie W. Ruysenaars-den Engelsen.

40. In 1926 was, bij hoog water, de "Pietje Johanna" van schipper Adriaan de Graaf Gzn. bij de gebroeders Ruysenaars op het land gelopen. Op de foto ziet u de schipper met zijn dochter Teuntje voor de roef op het gestrande schip staan. Zusje Stijna zit op de wal.

41. Een groepje dorpsgenoten voor de smederij van C. de Lange. Links staan C. de Graaf, veldwachter Kerkhove, smidsgezel J. Heiligers en S. Dudok. Op de boerenkar staan C. Polak Jzn., Jaantje en Jans Broere en, achter hen, C. Broere. De jongen met de fiets is F. van Meurs, dan zien we nog 1. en Co de Graaf, J. Broere, S. Broeders met zijn hond en die kleine jongen is G. de Graaf Czn. Links zien we de landbouw schuur van C. Broere, nu het woonhuis van J. Dubbelman Bzn. Weet u het nog? Het snoepwinkeltje van Betje en Janske Schouten, tegenover de smidse, waar de schooljeugd haar traktement van één cent ging verbrassen? Op een theeblad lagen alle heerlijkheden uitgestald en de keus was moeilijk, omdat het weer een hele week duurde voordat we ons zakcentje kregen. Ja, zo ging dat in die jaren omstreeks 1915.

42. Een beeld van de Dorpstraat bij Dingeman Polak tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Op de eerste rij zien we, vanaf rechts: B., J., A. en P. de Graaf, M. Polak, T. de Graaf, 1. Spandonk, A. Ruysenaars, A. van den Berg en J. Dubbelman. Op de tweede rij, vanaf rechts: twee onbekende dames, J. Markus met haar zoontje, A. Kooimans, K. Evegaars, A . Dubbelman, Jac Dubbelman, C. den Rooyen, G. Spandonk, K. Polak, N. de Visser-van Bavel met haar kind op de arm, J. Kouwenberg ook met haar kind op de arm, grootmoeder Schoones, D. Ruysenaars en M. Ruysenaars-Gravendeel. Op de achterste rij, van links naar rechts: P. Ruysenaars, 1. de Graaf, 1. Schuiler, D. Polak, A. Polak-Schuiler, C. Broere, B. Evegaars en J. den Roeyen. Links J. Sulkers-Dubbelman.

43. De familie De Graaf in 1914 met twee landsverdedigers die bij dit gezin waren ingekwartierd. In het midden staat broer Kees die ook in militaire dienst was. Hij was bij de pontonniers in Dordrecht.

44. De Nieuwstraat met de hervormde school die werd gebouwd in 1919 door de aannemer Nageli uit Geertruidenberg voor de somma van negentigduizend gulden. Het hoofd van de school was 1. Barnard. Het onderwijzend personeel bestond in 1920 uit de heren Greve en Konings en mejuffrouw C. ten Haaf. De schooljeugd van zo'n vijftig jaar geleden vindt zo'n opname wel interessant.

45. De kinderen van de openbare school in 1911. Rechts zit hoofdonderwijzer Bouwman met zijn dochtertje Adri. De onderwijzeres is juffrouw Labeijn en de onderwijzers zijn mijnheer Veltkamp en mesjeu Frank de Graaff. Achterste rij van links naar rechts: M. Timmers, T. de Graaf, I. Broere, J. Polak, K. Evegaars, J. Dudok, B. Celi, P. van Bavel, M. van Bavel, kwekeling Chris Dudok en G. van Bavel. Tweede rij: A. Polak, 1. Dubbelman, A. Lukas, A. Broere, A. de Graaf, M. Crezéé en A. Ansems. Derde rij: S. Nelemans, M. en K. Evegaars, T. Ansems, K. Keiler, C. de Visser, M. Ansems, A. Dubbelman, D. ten Haaf, J. v.d, Berg, E. v.d. Berg, P. ten Haaf, C. Markus, B. van Bavel, J. Broere, D. Lukas, A. Keiler, P. van Elzelingen en N. de Graaf. Vierde (voorste) rij: K. de Visser, P. Ansems, G. de Visser, J. van Strien, M. Broere, A. Markus, A. de Graaf en A. de Vos.

46. De leden van de Lage Zwaluw se zangvereniging in 1928 met in het midden op de voorste rij de heer Lips, directeur. Vooraan, vanaf rechts, het bestuur: Herman Anserns, Hendrik Evegaars (penningmeester), Willem Polak (voorzitter), Christiaan Dudok, Sirnon Polak en staande achter het bestuur dominee Baarslag. Vanaf links de dames: 1. v.d. Veeke, A. Polak, B. Dudok, C. Dudok, 1. Dudok, S. Dudok, A. Dubbelman, J. Broere, B. Kooymans, A. den Engelsen, A. v.d, Veeke, N. den Engelsen, B. Dudok, K. Polak, R. den Engelsen, F. Evegaars, P. van Elzelingen, D. Boot, R. Lucas, A. Crezée, R. de Visser en D. ten Haaf. Voorts de heren: C. Nelemans, H. Anserns, Th. Groeneveld, M. Kooyrnans, H. Polak, K. Dudok, H. Dubbelman en Chr. Dudok. Deze foto werd genomen voor de hervormde school.

47. De meisjes van de naaischool van mejuffrouw Tichelaar in 1918. De foto werd genomen bij het jaarlijks schoolreisje naar Breda. Achteraan van links naar rechts: Teuntje de Graaf, Pietje van Elzelingen, Pietje Spuybroek, Dirkje Lukas, Anke Dubbelman, Aaltje de Jongh, Zus Bax, Aaltje den Engelsen, Jaantje Broere en Aaltje den Rooyen. Op de tweede rij: Clazien de Visser, Jo de Graaf, Bets den Engelsen en mejuffrouw Tichelaar. Op de voorste rij: Jannigje de Graaf, Cor de Visser, laantje van der Veeke en Nelly van der Linde.

Love Zwaluwe. Kerëoaurt,

48. Rechts zien we de hervormde kerk die, zoals u in de inleiding hebt kunnen lezen, is gebouwd in 1795. Het kerkorgel, dat vanaf 1871 dienst had gedaan, werd in 1915 door een nieuw orgel vervangen. Dit was gebouwd door de Rotterdamse orgelbouwer Standaart voor de kapitale som van f 2.900,--. Tegenover de kerk staat het huis van hoofdonderwijzer Bouwman; later werd dit het postkantoor. Op de voorgrond zien we het huis van Benjamin de Visser en daarnaast het houten huis van de weduwe Jac de Visser-Crezée.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek