Zwaluwe in oude ansichten deel 2

Zwaluwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D.C. en P. van Elzelingen
Gemeente
:   Made
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0475-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwaluwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een gedeelte van de Kerkstraat in Lage Zwaluwe. We zien hier melkbezorger Jan Polak met zijn melkwagen. Op het paard zitten zijn twee zoontjes Jan en Teun. Op de voorgrond, met de geldtas, staat Bert Lips, de assistent bij de melkbezorging.

60. De Brugdam, voorheen Lissabon genoemd. Links staat de boerderij van Jan Tabak en het huis met het zijraam is van de familie Kouters-van Dongen.

61. De weg door de Brugdam leidde naar de Nieuwe Zwaluw se Polder, waar het gemaal de polder voor wateroverlast behoedde. Het gemaal werd bewoond en bediend door Pieter Lukas. Een verantwoordelijk, maar heerlijk bestaan in de vrije natuur. Alleen met de winterdag was de zondagse kerkgang wel eens bezwaarlijk en moest men met laarzen of klompen aan uit de modderige polder naar het dorp komen. Op de foto zien we Lukas met zijn zoon Adriaan het gras maaien, terwijl de koeien wachten tot het weer melktijd wordt. Goudriaan houdt hen gezelschap. Rechts zien we nog een stukje van het huis en het gemaal.

62. Hier ziet u het gemaal "De Zwaluw" in de Nieuwe Zwaluwse Polder. Het dateert van 1882. Eertijds was het een watermolen met wieken die werd bewoond door de familie Bax. Later werd Pieter Lukas molenaar en werd de molen verbouwd, zodat het droogmalen van het land machinaal gebeurde. Nog later werd het een elektrisch gemaal. Op de voorgrond poseert de dochter des huizes, Janny Lukas, terwijl ze probeert een visje te vangen. De foto werd in 1936 gemaakt.

63. In deze schilderachtige omgeving rondom "De Zwaluw" in de polder ziet u molenaar Pieter Lukas bezig met het onderhoud van de polder. Ook het schoonmaken van "de Vliet", het zogenaamde "trekken" behoorde daarbij. Voor een kunstschilder zou dit polderlandschap een onderwerp voor een schilderstuk zijn.

LAGE ZWALUWE, DORPSTRAAT

64. Een dorpsgezicht met op de achtergrond de rooms-katholieke kerk. Links is de kruideniers- en manufacturenzaak van Wout van der Made-Korreman en rechts de rijwielzaak met galanteriewinkel van George van Hooidonk.

65. In 1795 werd bij de resolutie van 13 juli door de staten een kerkschuur toegestaan aan het plantsoen in Lage Zwaluwe. Eerst diende de landbouwschuur van Adam Kanters hiervoor en later het daar opgerichte kerkehuis. In dit gebouw is de eerste godsdienstoefening gehouden. In 1885 werd toestemming gegeven om deze rooms-katholieke kerk met zijn imposante hoge toren te bouwen. In 1944 werd de kerk door oorlogshandelingen geheel verwoest.

Eerst een schuur, een kerkje toen Was ik het volk ten gids,

Nu rijst er in het laag plantsoen Een hoge torenspits.

Zo luidt een gedichtje van de eerste pastoor, pastoor Panken (van juni 1881 tot mei 1920).

66. In mei 1938 werd het honderd vijftigjarig bestaan van de parochie te Lage Zwaluwe herdacht. U ziet hier het interieur van de prachtig versierde (in gotische stijl gebouwde) kerk. In beginsel doet deze kerk enigszins denken aan de St-Pieter in Rome. In 1944 werd dit monumentale gebouw door zinloze oorlogshandelingen verwoest. Veel ouderen zullen nog wel eens terug denken aan hun mooie, statige oude parochiekerk, waarin zij als kind werden gedoopt, hun eerste communie deden en later het heilig sacrament van het huwelijk ontvingen. Aan beide zijmuren van de kerk waren schilderstukken te zien, voorstellende de kruisweg van Jezus, zoals ter rechter- en linkerzijde nog is te zien.

67. In het plantsoen naast de rooms-katholieke kerk, die u links nog net even ziet, staat de rooms-katholieke pastorie. Het interieur van dit mooie, statige gebouw is geheel in antieke stijl ingericht. Bewoners van deze pastorie waren achtereenvolgens: pastoor Panken (1881-1920), pastoor Van der Made (1920-1933) en pastoor P. Gommers (1934-1963).

68. Dit zijn de leerlingen van de rooms-katholieke meisjesschool van Lage Zwaluwe met in het midden pastoor Van der Made. Rechts van hem ziet u de heren van het kerkbestuur, P. van Ginneken en F. van der Vaart. Links van hem zien we Corn. Romme en Corn, Sprangers. Verder nog drie religieuzen die onderwijs gaven en hun talrijke leerlingen. De foto dateert van omstreeks 1930

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek