Zwanenburg in oude ansichten deel 1

Zwanenburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Cor Lücke
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4746-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwanenburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie kent niet Halfweg, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem met indertijd een smalle landtong tussen de Haarlemmermeer en het IJ? Maar de Haarlemmermeer is al honderd vijfentwintig jaar droog en het II ongeveer honderd vijf jaar. Na de drooglegging van de Haarlemmermeer gingen veel mensen langs de ringdijk wonen. Zo gebeurde het dat er bij Halfweg een buurtschap ontstond. Later werd dit buurtschap een dorp, dat in 1913 de naam Zwanenburg kreeg. Zwanenburg is dus am per vijfenzestig jaar oud.

Hoe is die naam ontstaan? In Halfweg staat een suikerfabriek. Deze was omstreeks 1660 een kasteel, later gemeenlandshuis, dat to en "Swaenenburgh" heette. De voorgevel staat er nu nog en die mag er wezen ook. Hij is versierd met de wapenschilden van dijkgraven en heemraden uit die tijd, Zij hielden er toen hun besprekingen. De vroegere inrijpoort staat er nog, met op elke zuil een zwaan, waarvan er een te zien is op een foto elders in dit boekje,

Veel mensen die in Zwanenburg woonden, werkten 's zomers op het land en's winters, tijdens de bietencampagne, op de suikerfabriek. In 1906 werkten er zelfs ongeveer vijfhonderd man. Ook kwamen er veel Brabanders en Belgen op de fabriek werken. Een aantal van hen is hier toen blijven wonen.

De onderwijzer Matthijs Sterk maakte voor Zwanen-

burg de bouw- en wegenplannen. Er is dan ook een Matthijs Sterklaan, terwijl de Friedalaan, Marialaan en Wilhelminalaan zijn genoemd naar de dochters van de heer Sterk. De kerken en scholen stonden in die tijd op Halfweg. Zodoende speelde alles op het gebied van verenigingsleven en dergelijke zich dan ook af op Halfweg. Het station, de tramhalte en de cafes bevonden zich ook op Halfweg, dus de meeste Zwanenburgers waren op Halfweg aangewezen. Het postadres was dan ook, evenals het postkantoor, in Halfweg. Maar voor geboorten, huwelijken en andere zaken betreffende de burgerlijke stand, moest men altijd naar Hoofddorp. Dat was dan elf kilometer lopen of fietsen. Vroeger gingen er ook al stemmen op om Halfweg en Zwanenburg samen te voegen. Dat vindt u terug in een optocht van veertig jaar geleden, waarvan een foto is opgenomen in dit boekje. Omdat het leven zich toen veelal in Halfweg afspeelde, is er niet zo veel fotomateriaal over Zwanenburg. Maar toch he eft de schrijver, een verwoed verzamelaar van alles wat Halfweg en Zwanenburg aangaat, een aantal kaarten, knipsels en foto's bijeen gekregen, mede door giften in de vorm van foto's enzovoort. Bij deze dan ook dank aan de mensen die hun medewerking hebben verleend, omdat zonder hun bijdrage dit boekje niet compleet geweest zou zijn.

qezicht op }(aar/'meer

I. De Zwanenburgerdijk tussen de Lindelaan en de Kerkhoflaan. Er zijn nu nog maar weinig herkenningspunten te vinden. Wei herkent men de gevels van het huis waar nu Herenmode De Fouw is. Links daarvan was de smederij van Mastenbroek, vandaar al die wagens voor het huis.

Gez. op de ;!aarlemmermeer bij j{aljweg

=. :

2. De Zwanenburgerdijk tussen de Lindelaan en de Domineeslaan. Rechts zien we het raadhuis van Halfweg. Let ook even op de kleding van de meisjes. Het huis achter de man met de handkar is pas van een nieuwe gevel voorzien.

3. De Zwanenburgerdijk bij de Dennenlaan. Links bij de boom zien we het huis van Jan Vrijland, daarnaast woonde opoe De Haan, die olie verkocht, en op de hoek van de Dennenlaan woonde de familie v.d. Wal. Op de andere hoek woonde slager Karel Hoogland en naast hem Ko van Delden. Vervolgens de familie Kalb en Spokie Lijnkamp en weer daarnaast (op de foto niet meer te zien) bevond zich de bakkerij van Kruk (nu Van Wijk). Van wie het mooie jacht was is niet bekend.

4. Op 4 augustus 1907 was de heer Richardson vijfentwintig jaar als machinist in dienst bij het stoomgemaal Rijnland. Op 15 oktober 1893 werd hij bevorderd tot chefmachinist.

5. Faas de molenaar. Deze foto is gemaakt in 1907. De heer Faas is in 1917 overleden. Hij was de eerste Faas die eigenaar van de mo1en was. Later zou zijn zoon, en nag later zijn kleinzoon, de mo1en "overnemen".

DE HEER F. L. FAAS

van Halfweg, die den eersten Zondag van den Advent zijn gouden jubile vierde als R. K. Koorzanger. De Jubilaris is nier alleen zanger maar ook organist. De Heer Faas is een zeer verdienstelijk Katholiek, die o. a. langen tijd voorzitter was der R. K. Centrale Kiesvereeniging in het district Haarlemrnermeer, Moge de waardige man nag jaren G d loven met :-: zan sr en snel! ,..,

6. Deze foto dateert van 1910. Het oude gemeenlandshuis "Swaenenburgh", dat het dorp zijn naam heeft ver1eend. Thans is het de suikerfabriek. De voorgevel is nog intact gebleven, evenals de wapenschilden.

r:

i'

I

"..-j I

7. Gezicht op de suikerfabriek vanaf de Zwanenburgerdijk, genomen in 1910. De bieten werden toen nog aangevoerd per zeilschuit en met de hand gelost.

8. Zelfs aan de kant van de Zwanenburgerdijk lagen de sehepen met bieten te waehten. De foto is gernaakt vanaf de oude brug in de riehting van de Domineeslaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek