Zwanenburg in oude ansichten deel 2

Zwanenburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Cor Lücke
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0478-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwanenburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Op 28 augustus 1913 stelde de raad der gemeente Haarlemmermeer het volgende vast:

Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders:

Overwegende dat het gedeelte van deze gemeente hetwelk zich uitstrekt tusschen den ringdijk, den IJweg en den krommen Spieringweg nabij Halfweg, is een vrij dicht bevolkte buurt, die als een aaneengebouwd gedeelte als een eigen dorp is aan te merken; dat het wenschelijk is deze buurtschap nabij Halfweg met een aparten naam te noemen en de verschillende voor het verkeer geheel of gedeeltelijk opengestelde wegen aldaar gelegen met een eigen naam aan te duiden.

BESLUIT.

A. de buurtschap hierboven bedoeld te noemen, het dorp "Zwanenburg".

B. te bepalen, dat de hieronder beschreven wegen zullen dragen de daarbij vermelde namen. Domineeslaan, Lindelaan, Wilhelminalaan, Eikenlaan, Beukenlaan, Kerkhof/aan, Kastanjelaan, Friedalaan, Marialaan, Wilgenlaan, Dennenlaan, Iepenlaan, Essehenlaan en Olmenlaan.

Tot zover het raadsbesluit. Meer wegen waren er toen nog niet. Maar de geschiedenis begon al direct na de

drooglegging van het Haarlemmermeer, in 1855. Een geschiedenis nauw verbonden met het dorp aan de andere kant van de ringvaart, Halfweg. Dit dorp, met zijn daar gevestigde suikerfabriek, scholen, kerken, verenigingen, tramhalten en station, speelde een belangrijke rol in die tijd voor de Zwanen burgers.

In dit boekje vindt u dan ook een grote verscheidenheid aan foto's van Zwanen burg en de directe omgeving. Het plan om een tweede boekje over Zwanenburg samen te stellen is ontstaan op verzoek van vele mensen, die op diverse tentoonstellingen mijn verzameling hebben gezien. Omdat ik inmiddels van veel inwoners fotomateriaal heb gekregen, heb ik besloten het boekje te laten uitgeven. Ook heb ik nu meer informatie over de Zwanenburgse sterrenwacht van de heer Meesters in de Iepenlaan, die in de hele wereld bekend was. Volgens veel mensen was één foto hiervan veel te weinig in het eerste boekje, voor een amateur-astronoom, die kijkers, sterrenwacht, atlassen enzovoort zelf met weinig financiële middelen heeft gemaakt.

Verder ziet u veel foto's van vroegere inwoners uit onze dorpen. Ook de dijk en de lanen zijn in dit boekje opgenomen, foto's waarvan u zult zeggen: ,,0 ja, zo was het toen! "

Ik wens u dan ook veel plezier bij het lezen en zien van deze uitgave.

S toomgemaa/: ,,'JJe Eijnàen", J{ aar/emmermeer Grootste waterwerk van Europa

1. Hier ziet u het grootste waterwerk van Europa in 1917. Links ligt de pont waarmee men naar de Luttik kon overvaren. Daarachter staat het mededelingenbord van "de polder". Voor de tweede deur vanaf links rijdt de heer Dirk Kool op een fiets met één wiel.

2. Links van het gemaal "De Lijnden" was de opslag van de wegverharding van de polder. Hier ziet u het puin kloppen door: Maarten Kars (met fiets), voor hem Jan de Reus, vooraan Jan Kool, in het midden Krijgsman en rechts Tinus Waalbrink. En dan niet te vergeten die mooie A.N.W.B.-wegwijzer uit 1917.

3. Hier ziet u de .Jappieskoopman" Jantje Schaap in 1910 met zijn hondekaren met mevrouw Rijlaarsdam van De Lijnden. Schaap kwam geregeld met zijn ,,lappies" in Zwanenburg.

4. Gerard van Warmerdam voor zijn huis aan de Lijnderdijk 32. De foto is uit 1909. Het huis is jaren geleden gesloopt.

Halfweg - Zwanenburgerdijk

5. Deze foto uit 1910 is gemaakt vanaf de hoek Lijnderdijk en de IJ weg met links de molen van Faas. Ook hier ziet u weer wegverharding voor de polderwegen opgeslagen liggen. Links van de molen "De Hoop" staat het bord: "verboden staanplaats voor woonwagens".

6. Op deze foto, gemaakt in de IJweg bij de dijk, in 1934, ziet u de kinderen van de familie Limburg uit de IJweg. Van links naar rechts:

Ina, Jozef, Bert, Joop en Herman. De heer Limburg was erg bekend in Zwanenburg omdat hij papier inzamelde voor "Liefdewerk Oud Papier".

i?ingolj'k nabij .7{ alfweg

7. Vanaf de hoek Lijnderdijk-IJweg zag men in 1905 zo de Zwanenburgerdijk. Links het woonhuis van molenaar Faas (thans benzineverkooppunt). Voorbij de paard en wagens was op de hoek van de Essenlaan het café van Van Hooft. Rechts, aan de overkant, de zojuist gereedgekomen elektrische centrale voor de tramlijn Amsterdam-Halfweg-Haarlem.

c'Ringvacrf bij JCalfweg, JCaarfemmermeer.

lït:;{:1.vO J. vau Koot, Huarl trneer ,

8. Op de vorige foto zag u reeds een gedeelte van deze stenen dammen in de ringvaart. Deze dammen werden met twee rijen balken, waartussen klei werd gestort, afgesloten. De vaargeul bleef open via sluisdeuren. In de ringvaart waren veel van deze dammen. Deze werden gebruikt om een gedeelte af te dammen bij dijkdoorbraak, zodat er maar een klein deel leeg liep. In de Tweede Wereldoorlog stond alles gereed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek