Zwanenburg in oude ansichten deel 3

Zwanenburg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Lücke
Gemeente
:   Haarlemmermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0479-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zwanenburg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Kort na het verschijnen van het tweede deeltje "Zwanenburg in oude ansichten" werd mij gevraagd of er ook een derde deel zou uitkomen. Veel mensen brachten mij ansichten, foto's enzovoort, met de daarbij behorende gegevens en de mededeling: "Hier Cor, voor je derde boekje."

Dat niet alles wat ik heb gekregen een plaats heeft in dit boekje lag niet aan de kwaliteit of de waarde, maar is een kwestie van de beschikbare ruimte.

In mijn eerste boekje schreef ik dat het leven van de Zwanen burger zich grotendeels afspeelde in Halfweg. Daar ben ik nu iets dieper op ingegaan, mede op verzoek van vele Zwanenburgers en ook Halfweggers, die dit wel als een gemis beschouwden in de vorige boekjes.

De tram, die van 1904 tot 1957 veel mensen naar hun werk in Amsterdam en Haarlem bracht en zondags naar Zandvoort. Het station op Halfweg, dat wegens gebrek aan reizigers in 1941 gesloopt werd. De drie kerken, die reeds alle zijn gesloopt en waarvoor in de

plaats andere kerken zijn gebouwd. De suikerfabriek, die in de bietencampagne altijd zoveel drukte met zich meebracht in beide dorpen. De kom van de Ringvaart en de Ringvaart zelf lagen dan vol met schepen, die moesten wachten totdat ze werden gelost. In de lanen reden auto's en paard en wagens met bieten. De bieten die er afvielen (soms staken we ze eraf tijdens het voorbijrijden) brachten we naar de groenteboeren die een paard hadden, in ruil voor een appel of een peer. Of we klommen op de bieten wagens en reden dan zo naar de fabriek mee (als portier Van Rijn je niet zag, want dan was het lopen geblazen).

Alles was vroeger ingesteld op de campagne. De winkels bleven langer open, de bakker en de kruidenier gingen met roeibootjes naar de schepen met hun waren. De brugwachter/fietsenmaker Jan Buis stond in die tijd meer op de draaibrug (met de hand draaien) dan in zijn werkplaats. Omdat de meeste Zwanenburgers in de campagne op de fabriek in ploegendienst werkten, was er in de rooms-katholieke

kerk op zondagmorgen vroeg een zogenaamde bietenmis.

Ook bij de kappers was het gezellig, met de vele mensen uit andere streken. Zij brachten, naast het dorpsnieuws, heel wat nieuws uit andere delen van het land. Trouwens, de "kapsalons" uit die tijd waren iets aparts. Zij waren alle voorzien van ladekasten met genummerde laatjes. Dat nummer was van een vaste klant, die er zijn scheer- en knip spullen in bewaarde. Elektrisch scheren was er nog niet bij. Zwanenburg kreeg pas eind 1918 elektriciteit. Voordien was men voor verlichting aangewezen op petroleumlampen en kaarsen. Koken deed men op een kolenfomuis of op een "petroliestel".

En dan het drinkwater; sommige mensen hadden een pomp in de keuken, maar het merendeel der Zwanenburgers moest water halen, bij het verrolde huis te Halfweg, voor de prijs van twee cent per emmer. Dan liepen de kinderen met een halsjuk met twee emmers water door het dorp. In de emmer dreef dan een

plankje om het klotsen van het water tegen te gaan. Je was zo voor een halve cent kwijt en dan zwaaide er thuis wat!

Voor de wintervoorraad moest ook worden gezorgd. Keulse potten met inmaakgroenten en in de tuin een aardappelkuil waren een algemeen verschijnsel. Brood bakken deden veel mensen zelf. Toch waren er wel bakkers in het dorp, zoals Van Nieuwburg (bestaat nu nog), Schagen (later v.d. Heijden), Kruk (thans Van Wijk) en op Halfweg Berkenrneijer (later Pott). Van de "koude" bakker Dijkers staat een foto in dit boekje. Zwanenburg had zelfs een roggebroodfabriek, die van de firma Mol in de Lindelaan nummer 80 (huize "De veilige haven"). Thans is daar de autospuiterij van Blom.

Ik hoop dat u aan het lezen, het zien en het herkennen van de foto's, de beschrijvingen en de personen net zoveel genoegen zult beleven als ik aan de samenstelling van dit boekje.

1. We beginnen onze tocht door de beide dorpen in de IJweg. Sloten, een stoffige weg en bovengrondse elektriciteitsdraden geven een beeld uit 1936. Rechts, bij het witte bord naast het huis, woonde Nuis, de radio dokter. In het huis geheel links woonde Floor v.d. Berg, de aardappelgroothandelaar. De dam links onderaan was van A.J. van Velzen, de kolenhandelaar.

2. Gaan we vanuit de IJweg de Olmenlaan in, dan zien we op de huidige plaats van slagerij v.d. Ban een rijwiel- en motorzaak van Henk v.d. Ban. Op deze foto uit 1927 staan, van links naar rechts: Henk v.d. Ban, mevrouw v.d, Ban-v.d. Reiden (de vrouw van Sander v.d, Ban), mevrouw v.d, Ban (van Henk), mevrouw Vooys en de twee monteurs die de A.p.e.pomp plaatsten. Rechts staat de auto van Balms palingrokerij uit Spaarndam.

3. Even verder in de Olmenlaan, op nummer 14 (oude nummering), was de kapsalon van Frans Woltering. Hier staan in 1929 voor de zaak, van links naar rechts: mevrouw Woltering-Vis met dochter Rie, dan de moeder van Frans Woltering (in de volksmond "opoe van de kapper") en rechts staat de eigenaar, Frans Woltering.

4. De nieuwe kapsalon van Woltering in de Essenlaan 99, thans de winkel van bakker Van Nieuwburg. Van links naar rechts: Mien Thijs-Vis, Rie Woltering. Frans Wolterlng, de barbier, en onder het mes Jan Tjalma. De foto dateert van 1931 en is kennelijk gemaakt ter gelegenheid van de opening van de zaak, gezien al die bloemstukken.

5. "Tivoli" in de Olmenlaan was vroeger café "De Sporthal" en is gebouwd door Jan Lodewikus (Loodje), die u hier rechts op de foto ziet. Links zit zijn vrouw, achter haar onder anderen Volmer (de fotograaf uit de Essenlaan), Duivenvoorde (de kelner), Barend Vrijland, de echtparen De Koning, L.v.d. Ban, H v.d. Ban, Wouters en Hartkoorn (een van de uitvinders van de aardappelrooimachine, samen met Huitema, de smid van Halfweg) en de familie Heere.

6. Op deze familiefoto uit 1907 staan, van links naar rechts: Freek Nieuwenhuizen, Ko Nieuwenhuizen, Erkje Nieuwenhuizen en mevrouw Nieuwenhuizen (Martine Klap). Zij woonde toen in de boerderij op de hoek Olmen1aan/Dennen1aan, waarin later de familie Koo1e woonde. Op het land dat toen bij de boerderij hoorde, staat nu "De Olm".

7. In het jaar 1936, op de Platanenlaan hoek Essenlaan. V.V. Halfweg maakt reclame. Rechts staat Willem Jeurissen en verder zien we nog: Jan van Alphen, Bertus Tiggeloven en op de bakfiets zit Jan Jolink. Links achteraan in de Essenlaan staat nog het huisje van Vaandering, dat nu gesloopt is. De lege hoek links op de foto is inmiddels bebouwd. Daar staat nu het woonhuis Platanenlaan 22.

8. Truus Grauwelrnan voor de winkel van Fikke, Essenlaan hoek Wilgenlaan. Achter het huis was de sigarenmakerij van de heer Fikke. Deze foto uit 1937 is gemaakt vlak voor het opstellen van de optocht bij de Julianaschool. Op het bord aan de muur stond: "Halfwegsche Courant, Advertenties worden hier aangenomen." Dit huis is al jaren in gebruik als woonhuis. Als laatste heeft de heer Lemmers jr. er een melkzaak in gehad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek