Zweeloo in grootmoeders tijd

Zweeloo in grootmoeders tijd

Auteur
:   Historische Vereniging Zweeloo
Gemeente
:   Zweeloo
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6385-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zweeloo in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Voorwoord

Het is al weer ruim tien jaar geleden dat het door Hennie Nijhoving samengestelde boekje "Zweeloo in oude ansichten" is versehenen.

Aan de Historisehe Vereniging Zweeloo is een verzoek gericht om een vervolg hierop samen te stellen, waaraan wi] graag willen voldoen.

Een versehil met het vorige boekje is, dat in deze uitgave enkele schoolfoto's te zien zijn en dar er versehillende foto's in zijn opgenomen die het verenigingsleven van vroeger in onze dorpsgemeensehap weergeven. Daaronder bevinden zieh unieke opnames, waarvan wij zoveel mogelijk getraeht hebben om de namen van de personen te aehterhalen.

Ais we dit verenigingsleven zo in het kort bezien, komen we tot de eonclusie dat bijna iedereen van "de jeugd van vroeger" weI een zangvereniging, sportvereniging of jeugdvereniging beweht.

Ook waren de reaeties van diverse personen: "Of'[e nu zingen kon of niet, je ging naar de zang."

Verder toont dit boekje ook fraaie historisehe beelden en plekjes van vroeger, waaronder heel idyllisehe opnames, waarbij

heel sterk de veranderingen ten opzichte van het heden te zien zijn.

Hoewel het niet gemakkelijk was, hebben we geprobeerd van alle dorpen uit onze gemeente, met name van Aalden, Meppen, Wezuperbrug, Wezup, Benneveld en Zweeloo, iets in deze uitgave geplaatst te krijgen.

Wij hopen dat u hieraan veel plezier zult beleven en dat hierdoor het verleden in onze herinnering mag blijven voortleven.

De samenstellers

1 Het voormalige gemeentehuis

Dit voormalige gemeentehuis met daarachter de openbare school stonden aan de Marktstraat in Zweeloo.

De school werd in 1894 gebouwd door].C. van Grafhorst uit Nieuw-Amsterdam voor een bedrag van f 5660,-. In 1907 werd een vierde lokaal aangebouwd.

De school werd in 1954 gesloten, toen de nieuwe Aelderhoogheschool in gebruik werd genomen.

Kort daarna is het gebouw afgebroken.

Het gemeentehuis werd gebouwd onder architectuur van Auke Komter uitAmsterdam. Het College van Burgemeester en Wet-

houders van Zweeloo had hem gevraagd op een terrein naast de dorpsschool een gebouw neer te zetten dat moest voldoen aan het volgende: "Een eenvoudig dienstgebouw dat daarnaast als raadhuis ook de hoogheid van gezag tot uitdrukking behoorde te brengen." De totale kosten bedroegen ruim f28.000,-.

De bouw begon in november 1939 en het gemeentehuis werd op 9 oktober 1940 met een raadszitting ingewijd.

Het gebouw werd in 1988 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gemeentehuis.

2 Schoolfoto

Een groep kinderen van de openbare basisschool te Zweeloo uit 1909. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. Boven: .. ?., .. ? .. , Steven Paping, Hendrik Paping, .. ? .. , .. ? .. , Hillegonda [antina Hadders, Hendrik Eefting en Hilco Tonckens. Tweede rij: Johanna Hoekman, .. ? .. , Willem Perkaan, Rudolf Kamps, Henderikus Perkaan, Jan Perkaan, Geert Kamps, .. ? .. , Harmannus Paping, Willempje Perkaan, Lambert Hadders, Annigje Hegen, Berend Masselink, .. ? .. , Grietje Masselink, Marchje Masselink en meester Van Loo.

Derde rij: Johannes Meester, Tjitske Meester, .. ? .. , Henderikus Renting, Aaltje Renting, Henderikus Bidding, Egbert Hidding, HendrikAskes, Hendrikje Hidding, Gerrit Hidding, .. ? .. , Annichje Westeraling, .. ? .. , Jacob Hoekman, Thie Wiebing, jantje

Spijkman, Albertje Spijkman, Geert Sieders en [antiena Spijkman.

Vierde ri]: Jan Renting, Gerhardus Renting, Gerrit Nijenbanning, Egbert Nijenbanning, GradaAskes, .. ? .. , .. ? .. , Willem Denen, Henderikus Denen, Willem Hoekman, Aaltje Denen, Grietje Wiebing, Margaretha Wiebing en Aaltje Naarding.

Voorste rij: .. ? .. , .. ? .. , .. ? .. , Roelofje Wessels, Aaltje Wessels, .. ? .. , Grietje Katerberg, Iantje Katerberg, Wemeltje Eising, Gezina Gebben, Dina Gebben, Jantje Abbing en Geesje Jansen.

3 Installatie burgemeester

Deze foto werd genomen in hotel Been, ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Kleijn te Zweeloo op 5 december 1935.

Staand, van links naar rechts: .. ? .. , Geert Zwols (veldwachter),

.. ? .. , een broer van mevrouw Kleijn, Harm van Tarel, Roelof Frensen, Lambert Hadders, Willem Koops, Johannes Reinders, Henderikus Perkaan, Harm Rijnsma, Pieter Krook (gemeentearchitect), burgemeester Gautier van Coevorden, mevrouw Tonckens, burgemeesterTonckens van Norg, een broer van burgemeester Kleijn, Florent van de Vijver, Johannes Bokma, wethouder Hemel van Coevorden en Jan Hoving.

Zittend, van links naar rechts: Lucas Warmolts, mevrouw Menal-

da van Schouwenburg (moeder van mevrouw Kleijn), mevrouw Kleijn-Menalda van Schouwenburg, burgemeester Kleijn, mevrouw Kleijn (moeder van de burgemeester) en de heer Kleijn (vader van de burgemeester).

4 Boerderij

Deze boerderij stond ter hoogte van Klooster 16 in Zweeloo en is de dag na de Zweeler markt in april 1935 afgebrand.

De oorzaak van de brand stond hiermee in verband, want spelende kinderen hadden lucifers gevonden op de Zweeler markt, met aile gevolgen van dien. De boerderij werd toen bewoond door de families Katerberg-Sikkenga en Dubbelhuis-Nijzing.

In het voorste gedeelte van de boerderi], de zogenaamde kamcr, heeft tot aan zijn overlijden meester Bennink gewoond, onderwijzer aan de openbare basisschool te Zweeloo.

Ook kwamen kinderen bij hem aan huis voor prive-orgelles.

De foto is van omstreeks 1920 en toont de bewoners, de familie Denen. Van links naar rechts: Willem Denen, Jan Denen, Aaltje Denen-Koops, Gezina Denen, Aaltje Denen en [antina Denen.

5 Kerkkoor

Het Nederlands Hervarmd Kerkkoor, in 1925 opgericht door dominee C.B. Burger.

De foto dateert van kart na de oprichting. Hierop zijn te zien, van links naar rechts, van boven naar beneden: Hendrik Warmolts, Roelofje Berends, Meintje Roosjen, Pouwel Klooster, Wemeltje lansen, Roelofje Hebels, Hendrikje Engbers, .. ?., Harm Brinks, Trientien Ziel, Geertruida Teunissen, Johannes Scheltens, Geert Vos, Annigje Eising, Harmans Teunissen, Grietje Dubbelhuis, Jan Kunstman, Geert Klooster, Fokje Oostbrink, .. ?., Gerrit Kunstman, Aaltje Eising, .. ?., Berend Naber, Albertus Kunstrnan, Jantje Meijer, Albert Meijering, Ians Meijer, .. ?., Jacob Hoekman, Roelof jansen, .. ?., .. ?., .. ?. en Hendrik Boer.

Tweede rij: Hilligje Hoving, Hilligje Zwiers, Johanna Brinkman, Margrieta Kunstrnan,Aaltiena Meijering, Lammichje Koops, [ant]e Brink, Aaltje Naarding. Marchien Brink, Roelfiena Lage, Grietje Heling, Gerrit Hegen, Iantje van de Spoel, Fenna Eding, Bertus Klingenberg, Hendrik Hegen, Henderikus Denen, Henderika Hoving, Willemtje Wilting, Zwaantien Hoving en Willem Klooster.

Derde rij: Johanna Masselink, Geesje Hegen, Geesje Keen, Grier[e Hegen, Grietje Brouwer, [antina Brouwer, Aaltje Koops, Hilligje Ijdens, Aaltje Boer, Jantina Denen en Gezina Denen.

Vierde rij: Roelof Nijs, Trientien Lanting, Annigje Westeraling, Annigje Hegen, [antina Schiphouwer, Marchien Voors, Harmina

Paping, Hendrikje Reinders, Lutgertje Weggemans, Zwaantje van Tellingen, Wilhelmina Nijhoving, Jan Renting en RoelofBerends.

Voorste rij: Mina Nijhoving, Hendrikje Warmolts, Henderika Nijhoving, Johannes Lubbers, [ansje Warmolts, Iantje Nijhoving, Bertus Been, [antina Habing en [antje Eding.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek