's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Dorpsweg in zuidelijke richting omstreeks 1930. Links het huis Swaenenburg, in 1921 gebouwd door J. Meester. Op de achtergrond de oude pastorie met daarachter de nieuwe toren van de St.-Martinuskerk. Rechts de boerderij Ingelenburg, de thans nog bestaande boerderij van de familie Van Dijk. Hier was de schuilkerk, waar de Ankeveense en Kortenhoefse katholieken 150 jaar ter kerke gingen.

33

34

De oude St-Martinuskerk omstreeks '1910. In 1758 werd onder pastoor Henricus Koningsvelt een nieuwe kerk gebouwd. Het was een zogenaamde "schuurkerk", die onder pastoor Lakerveldt in 1842 van een torentje met uurwerk werd voorzien. In 1880 werd de kerk gerestaureerd en het interieur gepolychromeerd. Vier jaar later werd de nu nag bestaande pastorie gebouwd. In 1924 werd de kerk wegens bouwvalligheid gesloopt.

ler~buurl, j{nkeueen

De .Jcerkbuurt" omstreeks 1920. Links ziet men het Regthuis met het begin van de Stiehtse Kade, de oude .Lirnietscheidinghe" van Holland en het Stieht. De toegang was met een hek afgesloten, omdat aileen eigenaren van land hier met hun karren door moehten. Reehts de bloemisterij van Ketelaar, vroeger de enige kapperszaak, vervolgens het bekende cafe Koopmanssehap, tevens kruidenierszaak, bakkerij en boerderij die omstreeks 1925 is atgebrand.

35

36

Het voormalige rechthuis, gebouwd in de 17de eeuw, was eigendom van de familie De Wale. In 1803 werd het verkocht aan Nicolaas van Laar. Na diens overlijden ging het via zijn dochter Anne, die met Hendrik van Blarcum gehuwd was, over op de familie Van Blarcurn, die het ruim 100 jaar in eigendom heeft gehad. In 1855 werd het verkocht aan Joan Corn. van Blarcurn, die het met zijn vrouw Maria Velthuysen bleefbewonen tot 1896. Sinds 1900 woonde er Chr. Joan van Blarcum, de bekende wet houder, overleden in 1934. Het huis werd per legaat overgedragen aan de katholieke kerk, die het in 1953 verkocht aan de gemeente.

Het huis, tevens boerderij, met omheining van de tuin van Jan van B1arcum genaamd "Vrede-Lust". Na de brand van de huizen van de gezinnen van Vliet in 1932 werd op deze plaats cafe "Het Centrum" gebouwd. Het huis links was cafe en postkantoor. Hier werden jarenlang de raadsvergaderingen gehouden.

37

Groet uit ANKEVEEN 5834

38

Het theekoepeltje aan het eind van de tuin van de heer Chr. van Blarcurn, met een weids uitzicht over het land. Op deze plaats staat nu het postkantoor.

Greet u't ANKEVEE .

Postkantoor .

De Dorpsweg gezien naar het noorden omstreeks 1910. Het fraaie huis met de lui ken is de voormalige woning van de familie H. Leurs, dat in 1964 gesloopt werd. Toen de heer Jaap Keiser er woonde, deed het dienst als postkantoor en raadhuis; tevens was het een cafe. Het zeer oude huisje rechts op de voorgrond was een arrestantenlokaal, het .xlievenhok", dat omstreeks 1930 werd afgebroken. Daarnaast zien we een aanplakbord voor plaatselijke verordeningen en mededelingen.

39

40

De Dorpsweg omstreeks 1920. Links de blekerij van de heer J. Koster, een zgn. "droge bleeker". Links bossen opgestapeld riet, die in debolfenstreek werden gebruikt. De brede heldere vaart, de veelal met riet gedekte huizen en boerderijen, de ongeplaveide weg en de schilderachtige bruggetjes bepalen het rustige dorpsbeeld uit die tijd.

Groeten uit Ankeveen

De Dorpsweg omstreeks 1930. Aan de linkerkant staat de oude nu nog bestaande boerderij van de familie Kemphorst. Het dorpsbeeld is op deze plaats nu geheel veranderd, Het huis op de achtergrond, met de draaibrug, werd bewoond door de families Leurs en Koster en werd in 1930 gesloopt om plaats te maken voor een garagebedrijf.

41

Het "Huis van Ankeveen" in he! midden van de 18de eeuw. Vermoedelijk is het huis in de 17de eeuw gebouwd door Dirck de Wale, die gehuwd was met Machtildis Schaeck. Zijn moeder stamde uit het zeer vermogende geslacht Wuijtiers. In 1715 werd Maria Elisabeth deWale arnbachtsvrouwe van Ankeveen. Zij bewoonde het huis tot 1753. Het huis werd reeds in 1755 afgebroken. Op de "plaats" werd in 1927 de katholieke St.-Martinuskerk gebouwd, waarbij men stuitte op de funderingen van de toegangshekken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek