's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gr~et uit ANKEVEEN. 58:Y.3

Een landelijk stukje dorpsweg in zuidelijke richting omstreeks 1910. In het huis rechts woonde de familie Ravesloot. De weg is nog ongeplaveid; omstreeks 1937 werd een klinkerweg aangelegd. Het uitzicht over de polder was toen nog veel meer "open" dan nu, aangezien het opgroeiende hout werd gekapt en voor de bakkersoven werd gebruikt.

43

44

Het oude St.-Maartenskerkje van de zuidzijde gezien. De kerk werd in de vroege middeleeuwen gebouwd en had oorspronkelijk een 50 meter hoge toren. Na de reformatie werd het door de hervormden in gebruik genomen. In 1907 moest het wegens bouwvalligheid gesloopt worden. De heipalen waren grotendeels vergaan, doordat de drooglegging van de Horstermeer in 1880 het waterpeil deed dalen en de palen gedeeltelijk droog kwamen te staan.

De tegenwoordige hervormde kerk werd in 1907 gebouwd tijdens het pastoraat van ds . .J. F. Lijsen, die de eerste steen legde. Rechts staat de fraaie oude 17de eeuwse pastorie die kort hierna moest plaats maken voor de tegenwoordige. De grate bruine beuk, die nu nog de pastorietuin siert, is op deze kaart rechts achter de oude pastorie zichtbaar.

45

46

Dorpsgezicht omstreeks 1929. Rechts staan oude, met riet gedekte vervenershuizen. Het huis waarvoor de petroleumkar staat, is nog aanwezig. Voor het huis rechts op de voorgrond staat al een elektrische lantaarnpaal; deze werd in 1925 aangelegd. Daarvoor ontstak de weduwe Neijsen de petroleumlampen en zorgde voor het schoonmaken. Ais het lichte maan was kon worden volstaan met weinig petroleum, maar bij donker weer gingen de lampen toch om 11 uur uit. Voor 1905 was er geen verlichting in Ankeveen.

Op deze kaart staan de oudste nog bestaande huizen van het dorp. Links dat van de familie Lamme, rechts de winkel van Lagerweij. De oude vervenershuizen links en het witte huis rechts komen al voor op een gravure van 1749.

47

Groet ult ANKEVEEN.

48

Links op de achtergrond de "twaalf huizen"; rechts op de voorgrond met het witte draaibruggetje het huis "Kent U zelve", gebouwd in 1758 door Hein Jan Ketelaar. De familie Ketelaar woonde hier tot de brand in 1950. Links het Ankeveense postkantoor. In de rechterberm staat een olielantaarn.

De Dorpsweg naar het zuiden. Aan de rechterkant van de weg ziet u de toen nog brede vaart waardoor de groenteschuiten voeren naar de veiling in Hilversum. Het water van deze vaart werd gebruikt als drinkwater; het water van de oostzijde was voor de was. Op de achtergrond ziet u de ophaalbrug.

49

Groet uit ANKEVEEN.

50

De "twaalf huizen", die in de 18de eeuw gebouwd werden door de ambachtsvrouwe Maria Elisabeth de Wale, waren oorspronkelijk "armenhuizen". De twee nu nog in de pastorietuin van de katholieke kerk liggende gevelstenen waren in de muur gemetseld en laten het wapen en de initialen van de ambachtsvrouwe zien. Op deze kaart is de toenmalige bestrating van het dorp goed te zien; slechts in het midden bevonden zich klinkers die dienden als paardepaadje.

ANKEVEEN,

Dorpsgezlcht.

5192

De brug aan het eind van het dorp aan de noordzijde. Deze ophaalbrug, de zogenaamde "gele brug" is in het voorjaar van 1945 door de Duitsers vernield en later vervangen door een duiker in de weg. Aan de linkerzijde is het oude ophaalbruggetje te zien dat toegang gaf tot het Gergse pad. Later is deze brug vervangen door een smallere.

51

52

De Heerenweg in de richting van Ankeveen tussen Kwakel en Klapbrug. Door de afzendster van de kaart gekarakteriseerd als "land waar geen land achter is",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek